fbpx
Ny Brøndbyborgmester: SF
BRØNDBY. For SF er udvikling af byen det vigtigste tema for en ny borgmester, og så skal han kunne arbejde sammen med mange forskellige

Hvad er den største opgave for den kommende borgmester i Brøndby?
For mig er det vigtigste i Brøndby, at vi får skabt udvikling. Det har der været arbejdet på al den tid jeg har siddet i KB, og det er ikke altid let. Derfor skal det hele tiden have fokus.

Hvilke forventninger har I i forhold til den kommende borgmesters indsats for den lokale beskæftigelse?
Vi har brug for flere arbejdspladser, som både giver jobmuligheder til borgerne, men også skaber liv i byen og indtægter til både de ansatte og kommunen.
Vi har brug for mere moderne erhverv, så vi får nogle attraktive erhvervsområder. Den udvikling er i gang i Kirkebjerg, mens Priorparken står stille og mulighederne ikke er kommet til Ragnesminde endnu.

Et stort lokalt tema er byudvikling, fx i forhold til den kommende letbane. Hvilke forventninger har I i forhold til den kommende borgmesters indsats på dette område?
Vi har brug for bedre indkøbsmuligheder, og her er der heldigvis sket en del med nye butikker på Køgevej, Park Alle/Ringvejen og Nygårds Plads. Men vi er stadig underforsynet med butikker i forhold til andre kommuner.
Vi har brug for letbanen, som vil forbedre den offentlige transport i Brøndby og derfor gavne den øvrige udvikling.
Endelig skal vi også have nye boliger, så vi bevarer vores indbyggertal og får flere erhvervsaktive borgere.
Ingen af delene kan kommunen løfte alene, og det er netop grunden til at det er svært. Vi skal samarbejde med staten, regionen og de andre kommuner om letbanen. Vi har brug for investorer for at udvikle erhvervsområderne, opføre nye butikker og bygge boliger. Her er det ikke nok med en vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Samarbejde på tværs af partiskel er vigtig for jeres arbejde i kommunalbestyrelsen. Hvilke personlige kvalifikationer håber I, den kommende borgmester har?
I det politiske arbejde er samarbejde et nøgleord for mig. Vi får de bedste resultater i kommunalbestyrelsen ved at samarbejde, og det er ikke kun borgmesterens opgave, men noget vi alle skal praktisere. I politik er der efter min mening for meget som går ud på at man vil genere de andre partier, uanset om det gavner løsningen af de konkrete problemer. Her er borgmesterens opgave at sætte rammerne for en god debat og være lydhør overfor alle partier, men det lykkes kun hvis alle vil være konstruktive.

Hvem skal vælges som Brøndbys kommende borgmester den 10. februar?
Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Kent Magelund fortsætter som borgmester. Han er valgt som afløser under Ibs sygdom, og han har indtil nu haft et flertal bag sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top