fbpx
Ny Brøndbyborgmester: Enhedslisten
BRØNDBY. Den nye borgmester har ifølge Enhedslisten nok at gå i gang med, fx skolesystemet i Brøndby, der trænger til store forandringer

Hvad er den største opgave for den kommende borgmester i Brøndby?
For liste Ø er et øget fokus på de udsatte grupper i Brøndby et absolut must. Konsensuspolitiken sikrer, at middelklassens magelighed bliver plejet, og i mellemtiden er der strukturer, som vedholdende udskiller en voksende andel af ungdommen i Brøndby, men årgangene fra slut 50érne op gennem tresserne er også hårdt ramt ved for eksempel at komme i klemme i jobcentersystemet eller opretholder en tilværelse på kontanthjælp.

Hvilke forventninger har I i forhold til den kommende borgmesters indsats for den lokale beskæftigelse?
Beskæftigelsessystemet har næsten helt overtaget det socialpolitiske univers, der er mangel på arbejdspladser, praktikpladser, flexjobs osv. Liste Ø ville foretrække, at en socialdemokratisk borgmester ville indse nødvendigheden af at indføre sociale klausuler på al det arbejde, som bliver udbudt af Brøndby Kommune. Vi ved, at der er cirka 5000 flere arbejdspladser i kommunen, end der er indbyggere, så det almindelige erhvervsklima er tilstrækkeligt sundt. Nu mangler vi blot at få virksomhederne til at tage et ansvar for inklusion af borgere, der skal have et job på særlige vilkår. Men væsentligst er at antallet af praktikpladser kommer op på det niveau, der er nødvendigt. Med hidtil er der blevet satset på frivillige aftaler med erhvervslivet, og det har intet flyttet.

Et stort lokalt tema er byudvikling, fx i forhold til den kommende letbane. Hvilke forventninger har I i forhold til den kommende borgmesters indsats på dette område?
Borgmesteren skal sikre, at borgerne bliver hørt, og at de behov, der reelt er i forhold til miljø og tilgængelighed til offentlig transport, er så gennemanalyseret, og at løsningerne er i overensstemmelse med et eventuelt kommende behov. En ting er analyser, der baserer sig på en trafikkultur i Brøndby, der hovedsagligt er baseret på privatbilisme. Noget andet er de behov, der opstår som følge af en øget tilgængelighed til transport.

Skolerne i Brøndby er et væsentlig tema. Forventer I, at elever, forældre og lærere kommer til at mærke, at Brøndby har fået ny borgmester?
Skolesystemet trænger til en åben og særdeles kritisk gennemgang, navnligt at Socialdemokraterne åbner meget mere op for en diskussion af de data, vi indtil videre har modtaget. 35 procent af Brøndbys ungdom er uden job eller uddannelse fem år efter 9. klasse, – tallet er 23 procent efter 10 år . Det fortæller jo, at vi til stadighed ikke formår at løfte børn og unge frem til en større grad af social mobilitet. Brøndby ligger som nr. 96 på det socioøkonomiske indeks. Det fortæller jo historien om, at der skal tilføres ganske særlige kræfter til folkeskolen for, at skolen bliver skolen for alle.

Samarbejde på tværs af partiskel er vigtig for jeres arbejde i kommunalbestyrelsen. Hvilke personlige kvalifikationer håber I, den kommende borgmester har?
Borgmesteren skal sikre at debatterne får ilt gennem information, og navnligt skal borgmesteren sikre, at skulle vi igen opleve et absolut flertal af Socialdemokrater, at diskussioner bliver båret ud af den socialdemokratiske gruppe og bragt i spil med de øvrige partier.

Hvem skal vælges som Brøndbys kommende borgmester den 10. februar?
I respekt for konstituering og valgforbund vil jeg pege på en socialdemokrat. Jeg håber, at socialdemokraterne vælger en kandidat, som også kan det politiske, og dermed i sagens natur tør være visionær.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top