fbpx
Kurrer på tråden i fornuftsægteskabet
DSC_1690.jpg
Ole Bjørstorp (S), borgmester i Ishøj, er så utilfreds med samarbejdet med Vallensbæk om beskæftigelsesindsatsen. Han har derfor skrevet til Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann (V) for at få hende til at gå ind i sagen. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Ishøjs borgmester vil have Social- og Indenrigsministeren til at blande sig i samarbejdet mellem Vallensbæk og Ishøj

Borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp (S), er ikke tilfreds med samarbejdet med Vallensbæk Kommune.
I hvert fald ikke i forhold til det samarbejdet de to kommuner har om beskæftigelsesindsatsen. Et område, som Vallensbæk Kommune er ansvarlig for.
Derfor har han skrevet et brev til Social og Indenrigsministeren, hvor han giver udtryk for sin frustration over situation. Således skriver Ole Bjørstorp (S) blandt andet:
– Vores egne muligheder for at handle på ovenstående er imidlertid begrænsede, da Vallensbæk Kommune som led i aftalen om forpligtende samarbejde er udførende på beskæftigelsesområdet. Trods gentagne henvendelser og dialogmøder mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner vidner de aktuelle ledighedstal og de for nyligt konstaterede budgetoverskridelser om betydelige problematikker i henhold til det forpligtende samarbejde.
Med brevet ønsker Ole Bjørstorp (S) at Social- og Indenrigsministeren inviterer til et møde, hvor sagen kan drøftes.

Dialog er bedre

Folkebladet har kontaktet Ole Bjørstorp (S) for at få en uddybning af, hvad det er, der er galt med samarbejdet mellem de to kommuner. Men Ole Bjørstorp (S) har ikke lyst til at uddybe yderligere inden et møde med ministeren.
Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk vil imidlertid gerne svare på kritikken fra kollagen i Ishøj.
Til Folkebladet siger Henrik Rasmussen (K) således:
– Det står Ishøjs borgmester frit for at kontakte ministeren for at drøfte sin kommunes muligheder for at blive frikommune. Hvis formålet med henvendelsen er at få et styrket samarbejde om Ishøjs ledighedsudfordringer, finder jeg det dog mere hensigtsmæssigt at få samarbejdet til at fungere i dialog på tværs af kommunegrænserne frem for gennem ministeren.
Desuden mener Henrik Rasmussen (K), at der allerede en dialog i gang om sagen:
– Vi har jævnlige møder både mellem kommunaldirektører og borgmestre, og på det administrative niveau. Vi har således været i dialog om både indsatser og budgetoverskridelser løbende, således også om de overskridelser, Ishøj har på områder, de varetager for Vallensbæk Kommune.

Ishøj har ansvar

I følge Henrik Rasmussen (K) bærer Ishøj Kommune selv et stort ansvar for de udfordringer, kommunen har i forhold til at bringe borgerne i beskæftigelse:
– Ishøj Kommune har, som borgmesteren selv påpeger, årelange udfordringer med at få borgerne i beskæftigelse. Ishøj har traditionelt en demografisk udfordring med svagt uddannede borgere og uden stærke arbejdsmarkedskompetencer. Ishøjs skoler har landets laveste gennemsnit i afgangskarakterer. Hele 16 procent af folkeskoleeleverne får under karakteren 2. Og kun 74 procent af Ishøjs unge forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, mod et landsgennemsnit på 93 procent. Der har alle årene været strategier, der adresserer Ishøjs ledighedsudfordringer, og vi igangsætter nye projekter i jobcentret, for at løse problemerne. Men når Ishøj til stadighed leverer så svagt uddannede borgere ind i jobcentret, er kampen langt hen ad vejen op ad bakke.

Flere faktorer
At der er sket budgetoverskridelser på området skyldes ifølge Henrik Rasmussen (K) flere ting:
– Beskæftigelsesområdet ér et af de vanskeligste områder at budgettere, da udefrakommende faktorer i form af regeringsreformer, omprioriteringsbidrag, konjunkturer, mv., er meget vanskelige at forudse. Fremgangen i beskæftigelsen er ikke kommet Ishøjs borgere til gode i det omfang, det har været forventet, hvilket har en negativ betydning for budgettet. Baggrunden er især, at borgerne i Ishøj er svagere stillet. Jobcenteret kan gøre meget for at øge beskæftigelsen, men kan, lidt hårdt sagt, ikke rette op på ti års dårlig skolegang med selv den bedst mulige jobcenterindsats.
Men der alligevel plads til forbedring, mener Henrik Rasmussen (K):
– Det vi kan blive bedre til, begge kommuner, er økonomistyring og gensidig orientering på de områder, vi varetager for hinanden. Det er vi i dialog om og har fokus på i begge kommuner.

Ærgerligt

At Ole Bjørstorp (S) nu beder Social og Indenrigsministeren involvere sig i sagen, ærgrer Henrik Rasmussen (K):
– Ishøj varetager genoptræning, det sociale område, specialundervisning og natur- og miljøområdet for Vallensbæk. Vi har oplevet budgetoverskridelser, som vi i Vallensbæk Kommunalbestyrelse var utilfredse med. Vi har valgt at forsøge at løse udfordringerne i dialog med Ishøj og ikke via pressen og ministeriet.

Forhåbentlig dialog

Blandt de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk skaber brevet forundring. Således siger Niels Jørgensen fra Venstre:
– Jeg går ud fra, at der er en tæt og regelmæssig kommunikation og dialog mellem jobcentret og forvaltningen i Ishøj. Det vil da være uforståeligt, hvis det ikke er tilfældet. Så hvis man fra Ishøjs side ikke finder afrapporteringen tilfredsstillende, eller at indsatsen kan forbedres, vil jeg da formode, at dette er meldt klart ud fra begge sider. Men, nu er det jo ikke sådan at vende en kolos på lerfødder i et snuptag, og slet ikke noget Jobcentret alene kan gøre.
Selvom Niels Jørgensen (V) ikke vil udtale sig om interne forhold i Ishøj, peger han dog, ligesom Henrik Rasmussen (K) på vigtigheden af uddannelse:
– I Vallensbæk har vi i mange år haft stor fokus på at gøre vore unge mennesker job parate. Vi har satset målrettet på at få hævet niveauet på vore folkeskoler, så vi i dag ligger i den øverste ende af landsgennemsnittet. Hvad der skal til i Ishøj, skal jeg ikke kunne udtale mig om, men givet er det, at det er en stor samfundsmæssig opgave, der skal løses.

Burde løses
Niels Jørgensen (V) mener, dialogen er vigtig i samarbejdet mellem de to kommuner. Og her er der altid plads til forbedringer:
– Nu er det jo sådan, at forudsætningen for et godt samarbejde kræver en tæt dialog, og her er det min almene opfattelse at den kunne være bedre. Såvel indenfor det område, vi varetager fra Vallensbæks side, såvel som det område Ishøjs forvaltning varetager for Vallensbæks vedkommende. Men det burde jo da være til at løse, om end vi har forskellige kulturer i de 2 kommuner.

Ønsker sammenlægning
Kenneth Kristensen Berth (DF) mener, brevet fra Ishøjs borgmester er uheldigt:
– Igennem noget tid er samarbejdet mellem Vallensbæk og Ishøj gradvis forsuret, blandt andet fordi der er store kulturmæssige forskel på, hvordan man gør tingene i de to kommuner. Nu forsøger Ishøj så at sprænge en atombombe ved at inddrage ministeren i det. Det mener jeg ikke er særligt fornuftigt. Ishøj bruger sin storebrorrolle til at forsøge at tryne Vallensbæk. Det er jo ingen hemmelighed, at Ishøj gerne så en tvangssammenlægning af de to kommuner.
Som de øvrige kolleger i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk peger Kenneth Kristensen Berth (DF) på uddannelsen som et problem for Ishøj:
– Det er min fornemmelse, at Ishøj Kommune forsøger at bruge Vallensbæk som en slags prygelknabe i forhold til at kommunen ubestrideligt har et meget stort uddannelsesmæssigt efterslæb hovedsagligt på grund af den store mængde indvandrere og efterkommere i kommunen. Derfor er det ikke en let opgave vi er sat til at løse med at få disse mennesker i arbejde.
Men at der har været budgetproblemer, medgiver Kenneth Kristensen Berth (DF):
-Når det er sagt anerkender jeg fuldt ud, at det budgetmæssige i det forgangne år har været forkludret, og det duer selvsagt ikke. Men jeg har også tillid til at man forsøger at rette det op.

Andre muligheder
I følge Kenneth Kristensen Berth (DF) burde Vallensbæk Kommune undersøge muligheden for andre samarbejder:
– Der er ingen tvivl om, at det ikke er uden problemer at have et forpligtende samarbejde. Mange Vallensbæk-borgere føler også, at de kommer i anden række eksempelvis i Familiecentret i Ishøj. I Dansk Folkeparti har vi flere gange tilkendegivet, at vi gerne ser, at man overvejer at tage de nye muligheder i lovgivningen i anvendelsen og dermed søge at få andre kommuner til at varetage opgaver for Vallensbæk end lige præcis Ishøj.
Det har der imidlertid ikke været politisk vilje til i Vallensbæk, siger Kenneth Kristensen Berth:
– Men det har De Konservative ikke turdet indtil nu. Men opfordringen er hermed givet igen.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) har ikke ønsket at kommentere sagen.
På grund af vinterferie har Social- og Indenrigsministeren ikke forholdt sig til sagen endnu. Ministeriet bekræfter dog, at det har modtaget brevet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top