fbpx
Kolbøtter i fjernvarmeland
BRØNDBY. I løbet af en uge har kommunalbestyrelsen i Brøndby haft flere forskellige holdninger til, hvordan beboerne i Vesterled skal stemme i fjernvarmesagen. Men er nu tilbage ved det oprindelige forslag

Kommunalbestyrelsesmøder i Brøndbyhar en fast skabelon. Selvom der er mange punkter på dagsordenen, tager møderne ikke lang tid.
Punkterne har været i udvalg inden, hvor de politiske diskussioner har fundet sted bag lukkede døre. Kommunalbestyrelsesmøderne er derfor ofte blot en konfirmation af det allerede vedtagne.
Fraregner man valget af borgmester på sidste onsdags møde, var der til trods for i alt 89 punkter intet, der tydede på, at mødet ville tage udsædvanlig lang tid eller føre til større diskussion. Endsige bringe noget nyt ind i forhold til det på forhånd aftalte i forhold til de forskellige punkter.

Læserbrev inspirerede
Men da politikerne nåede til vedtagelsen af at sende fjernvarmeprojektet i Vesterled til afstemning blandt beboerne i området, kom politikerne i tvivl.
I sidste uges udgave af Folkebladet havde Erik Borsholt, der bor på Bygmarksvej i Vesterled, i et læserbrev nemlig foreslået, at afstemningen i Vesterled blev inddelt i flere områder. Fordi flere beboere på denne måde, ifølge Erik Borsholt, kunne få deres ønske opfyldt i forhold til, om de ville have fjernevarme eller ikke.
Da formand for Teknik- og Miljøudvalget Vagn Kjær-Hansen (SF) læste det, mente han, ideen burde undersøges. For at se, om afstemningen på denne måde kunne gøres mere demokratisk.
Derfor forslog Vagn Kjær-Hansen på kommunalbestyrelsesmødet, at man skulle undersøge foreslaget og spørge Brøndby Fjernvarme, om det var muligt at dele projektet op i mindre stykker. Og bagefter holdafstemning i de forskellige områder.
En tanke Vagn Kjær-Hansen formulerer således:
– Hvis vi kunne dele fjernvarmeområdet op i flere dele, kunne hver del beslutte, om de ville have fjernvarme eller ej, uden at de andre områder skulle være med til at bestemme det. Det forslag fra Erik Borsholt, syntes jeg, var værd at undersøge muligheden af. Derfor stillede jeg forslaget i Kommunalbestyrelsen i onsdags.
Derfor blev det efter en diskussion på mødet besluttet at udskyde punktet til næste kommunalbestyrelsesmøde for at undersøge sagen nærmere.
Men allerede 24 timer senere var sagen undersøgt så grundigt, at kommunalbestyrelsen kunne indkaldes til et ekstraordinært møde onsdag den 17. februar (i dag, red.)
Med det ene punkt på dagordenen, nemlig det oprindelige forslag om at afholde én samlet afstemning i Vesterled skal vedtages.
Det tog med andre ord kun et døgn at undersøge, om det store fjernvarme kunne deles op i flere mindre projekter.
Om det siger Vagn Kjær-Hansen (SF) i dag:
– Alt andet lige har jeg altså forsinket afstemningen om fjernvarme med en uge. Det tager jeg gerne skylden for. Jeg synes, forslaget om en opdelt afstemning var værd at undersøge. Nu er det afklaret, at det ikke kan bruges, og vi må videre.

Alligevel ikke
Borgmester Kent Max Magelund (S) traf på mødet beslutning om at udskyde beslutningen. Argumentetfor dette var ifølge Kent Max Magelund:
– Jeg mente, det var vigtigt, at vi fik undersøgt sagen for at finde ud af, om det kunne lade sig gøre. Men da Franz (Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokraterne og driftsleder hos Brøndby Fjernvarme, red.) ikke kunne være med til behandlingen af punktet, måtte vi tale med ham for at finde ud af, om det var en mulighed.
Den samtale havde Kent Max Magelund så i løbet af torsdagen, og det afgjorde sagen, fortæller Kent Max Magelund (S):
– Brøndby Fjernvarme fortalte, at det ikke kunne lade sig gøre at dele projektet op i mindre dele, da det ville bringe stor usikkerhed ind i projektet og måske ligefrem gøre det til et helt andet projekt. Derfor er kommunalbestyrelsen nu indkaldt til et ekstraordinært møde, hvor det oprindelig forslag skal diskuteres og forhåbentlig vedtages.
Franz Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne og driftsleder hos Brøndby Fjernvarme, spiller i sagens natur en vigtig rolle i sagen. Han var ikke med til behandlingen af punktet på kommunalbestyrelsesmødet, men siger efterfølgende til Folkebladet:
– Det vil ikke kunne lade sig gøre at dele det hele op i mindre dele. Det vil koste en mindre formue.
Franz Hansen understreger, at det ikke er ham, der har været med til at indkalde kommunalbestyrelsen så hurtigt igen for at behandle det oprindelige forslag. Men som driftsleder i Brøndby Fjernvarme er han tilfreds med, at projektet nu -sandsynligvis- kan komme videre:
– Det er et meget gennembehandlet projekt, og vi skylder borgerne i området, at vi kommer videre. vi har dagligt borgere, der spørger os, hvordan det går med projektet.

Update
Det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde bliver afholdt i dag (onsdag den 17 februar, red.) kl. 8.30.
Dermed er beslutningen om, hvorvidt borgerne i Vesterled skal stemme om fjernvarmeprojektet, truffet, når de fleste læser denne artikel.
På Folkebladets Facebookside følger vi op på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde, ligesom vi behandler sagen i næste uges avis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top