fbpx
Fokus på børns sundhed
GLOSTRUP. Glostrup Kommune vil ansætte en sundhedskoordinator til børneområdet. Det giver nemlig mere værdi at samarbejde på tværs af faggrupper

Glostrup Kommune har igennem de senere år sat øget fokus på børnesundheden.
– I Glostrup Kommune har vi fokus på forebyggelse, så vi understøtter borgerne i enten helt at undgå, at problemer opstår, eller så problemerne løses, før de bliver for store. Forskningen viser, at trivsel og sunde vaner bliver grundlagt meget tidligt i barndommen, blandt andet i forhold til mental sundhed, kost og motion. Derfor er det mest effektfuldt at sætte ind tidligt, siger Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.
Dette er blandt andet sket ved at intensivere sundhedsaktiviteterne i dagtilbuddene og på Glostrup Skole. I 2015 blev der givet 50.000 kroner til en koordineret sundhedsindsats på børneområdet, og det erfaringerne herfra, der har ført til, at kommunen nu vil ansætte en sundhedskoordinator.
– Erfaringerne viser, at det fordrer særlig viden og kompetencer at tilrettelægge virksomme tværfaglige forløb i samarbejde med personalet i dagtilbud og skole, men at effekten er god, når det lykkes, siger Lars Thomsen.

Arbejde på tværs

Sundhedskoordinatorens primære opgave vil være at understøtte det tværfaglige samarbejde i forhold til børnesundheden blandt andet på områderne metal sundhed, fysisk aktivitet samt mad og måltider. Det indebærer blandt andet rådgivning og vejledning til personale i dagtilbud og skole.
Sundhedskoordinatorens rolle bliver til enhver tid at være opdateret på viden om, hvilke indsatser der virker bedst, når sundheden skal fremmes hos børn og unge i Glostrup Kommune. Sundhedskoordinatorens primære opgave bliver at bidrage med ressourcer og kompetencer i planlægningen, igangsættelsen, koordineringen og evalueringen af de tværgående indsatser i dagtilbud og skole. Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre faggrupper er fortsat de væsentlige aktører i den praktiske udførelse af indsatserne, siger Lars Thomsen.
Sundhedskoordinatoreren bliver i første omgang ansat tidsbegrænset i tre år. Det giver mulighed for at vurdere udbyttet af funktionen efter en afgrænset periode. Samtidig er perioden så tilstrækkelig lang, at der er den fornødne tid til at opbygge netværk og relationer i dagtilbud og skole, som er nødvendige for at kunne lykkes med funktionen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top