fbpx
Enighed om Letbanen
HELE OMRÅDET. Letbanen kom enstemmigt igennem førstebehandlingen i Folketinget i tirsdags. Konservative og Liberal Alliance fiskede dog efter mulighed for at droppe den. En fremtidig udvidelse af Glostrup Station er ikke nævnt

Lovforslaget, der skal gøre letbanen til virkelighed, blev førstebehandlet i Folketinget tirsdag i sidste uge. Alle partier stemte for, fordi de er bundet af et gammelt forlig, der blandt andet indeholdte letbanen.
Den aftale ville det Konservative Folkeparti dog gerne ændre, sagde Rasmus Jarlov.
– Vi vil gerne undgå det her letbaneprojekt. Det vil vi, fordi vi er nødt til at prioritere trafikprojekter rundtomkring i landet. Og når vi her har et projekt, som samfundsøkonomisk gør Danmark fattigere, og hvor det er meget tvivlsomt, om der kommer mere fremkommelighed, så synes vi ikke, det er fornuftigt at gennemføre det, sagde han.
Han mente, at indsnævringen af Ringvejen ville betyde forsinkelser for bilister og busser, og derfor vil den samlede tidsgevinst være begrænset. Han erkendte dog, at det kun kunne ske, hvis alle var enige.
– Der er jo en politisk aftale helt tilbage fra 2009. Det var en meget, meget stor aftale. Der var mange ting, der kom med i den aftale, også nogle trafikprojekter, som Konservative er meget begejstret for. Og så er man selvfølgelig nødt til at stå ved sådan en aftale, fordi det jo ikke kan være sådan, hvis vi indgår en politisk aftale, hvor der er nogle dele, som vi er begejstret for, og nogle dele, som vi er knap så begejstret for, at så gennemfører vi de ting, som vi er begejstret for, og springer fra de ting, som vi er mindre begejstret for. Sådan kan man jo ikke agere som politisk parti. Men derfor vil jeg have lov til at agitere for og opfordre de andre partier, som er med i den her aftale, til, at vi kigger på det igen, sagde han.
Magnus Heunicke (S), der i 2009 var trafikordfører, husker den konservative holdning på en noget anden måde.
– Jeg var, og der er faktisk flere i denne sal, der var med til forhandlingerne i 2009. Lad mig bare sige, at i august måned kunne man som optakt til forhandlingerne åbne Berlingske Tidende, hvor den daværende konservative transportminister stolt og bramfrit erklærede sig som helhjertet tilhænger af og forslagsstiller til en letbane i Ring 3-korridoren, sagde han og læste op fra artiklen, som han havde fundet frem på en tablet.
Også Villum Christensen (LA) talte imod forslaget.
– Jeg kunne godt komme på projekter, som var langt mere påkrævet – for også at tage fat i debatten fra før. Dels er der en meget ringe samfundsøkonomi i det her projekt; det er jo sjældent, at vi investerer milliarder i noget med negativ forrentning, men det er faktisk tilfældet her, sagde han.

Primært positive
De øvrige partier var meget positive overfor projektet.
– Fra socialdemokratisk side er det en glædens dag i dag at kunne tage hul på det her lovforslag om letbanen i Ring 3. Letbanen i Ring 3 er kollektiv trafik, når det er allerbedst, det er en stærk vision, hvor kommuner, region og stat arbejder sammen om at sikre en langt bedre og mere sammenhængende kollektiv trafik i hovedstadsområdet, sagde Rasmus Prehn (S).
– Det, at man nu kan forbinde alle S-togsfingrene, så man ikke nødvendigvis skal ind og vende på Hovedbanegården, fordi man egentlig kun skal flyttes ganske få kilometer, bliver selvfølgelig en kæmpe gevinst for den kollektive trafik, og det vil alt andet lige også blive en gevinst for miljøet.
Jeg havde gerne set, det havde heddet Hovedstadens Sporvogne ligesom i gamle dage, for det er jo reelt det, det er, sagde Kim Christiansen (DF).

Glostrup St. ikke nævnt
Det er en del af forudsætningen for letbanen, at regionaltogene igen får et stop på Glostrup Station. Hvis det ikke sker, vil der komme til at mangle passagerer og dermed indtægter til at afbetale den store anlægsudgift. De manglende indtægter vil være på syv til ti procent af de forventede indtægter, hvilket i sådan en sammenhæng er et temmeligt stort beløb.
Skal regionaltogene stoppe i Glostrup, skal stationen udvides med to nye perroner. Sådan en udvidelse er dog endnu ikke vedtaget eller finansieret. Det vil formentlig koste omkring 440 millioner kroner. I et fælles høringssvar underskrevet af 10 kommuner og Region Hovedstaden, står der, at:
– Der i lovforslaget bør refereres til projekternes afgørende betydning for letbanen.
Projektet er dog ikke nævnt i lovforslaget og blev heller ikke nævnt i debatten i Folketinget i tirsdags.
Det bekymrer dog ikke Glostrups borgmester John Engelhardt (V).
– Ti kommuner har i et høringssvar til lovforslaget nævnt udbygningen af Glostrup Station som værende væsentlig. Udbygningen er ikke en del af denne sag, da den ligger som en del af en række partiers trafikforlig, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top