fbpx
Det her skal der ske med posthuset
1374626-2-1.jpg
Sådan ser skitsen for grunden ud.
GLOSTRUP. Cykelparkering og udstillingsbokse skal erstatte det gamle posthus, som det dog bliver lidt besværligt at rive ned

Egentlig var det meningen, at nedrivningen af det gamle posthus ved Glostrup Station skulle være startet før nytår. Kommunalbestyrelsen har derfor haft travlt med at give en ekstrabevilling til nedrivningen. Det koster nemlig penge at have bygningen til at stå tom.
Men fordi posthuset ligger lige ved siden af jernbanen, hvor der gerne skal blive ved med at køre s-tog, mens posthuset bliver revet ned, har det trukket ud. Derudover er der en del asbest, pcb og bly i bygningen, som skal behandles rigtigt.
Kommunen vil derfor sende nedrivningen i udbud, og det er håbet, at nedrivningen kan starte i midten af april. Det er forventet, at nedrivningen vil være færdig i slutningen af september. Men byderne skal også give pris på, hvad det vil koste at være færdig senest 1. august.
– Den gennemførte miljøscreening og miljørapporten viser en hel del asbest, bly og pcb, som skal behandles specifikt. For mig er det derfor vigtigt, at sikkerheden vægtes ubetinget højest ved nedrivningen. Så må vi jo forholde os til tidsplan og pris, når licitationsresultatet foreligger, siger Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Pottetræer og cykler
Posthuset har en central placering, lige ved siden af den kommende letbanestation, ved busserne og ved Glostrup Station. Grunden vil derfor være central i den kommende udvikling af bymidten. Men da der kan gå flere år, før planen for bymidten er færdig og området skal bruges til noget andet. Ind til da, skal grunden bruges til noget midlertidigt. Der blev på kommunalbestyrelsens møde i februar vedtaget en skitse af, hvad det kan være.
I enden ned mod den lille tunnel til s-togene skal der være cykelstativer. Cykelstativerne på den anden side bliver fjernet, når byggeriet af letbanen går i gang. Der bliver fjernet 200 cykelstativer og anlagt 300 nye, så der bliver bedre plads til cykler, til gengæld bliver ingen af pladserne overdækkede.
Midt på skal der være en offentlig plads med træer i kæmpe urtepotter og udstillingsbokse, hvor man kan følge udviklingen af planerne for bymidten.
Urtepotterne og udstillingsboksene kan flyttes, så pladsen i særlige tilfælde kan anvendes til andre ting. Der er for eksempel nævnt en petanqueturnering eller en markedsdag.
Ud mod jernbanen vil der blive opstillet en støjskærm på cirka fire meter. Der vil være enkelte glaspartier i væggen, så man kan kigge ind til stationen.

Posthusmur
Flemming Ørhem (DF) har i forbindelse med nedrivningen af det gamle posthus et ønske om, at der bliver bevaret nogle mursten fra den ældste del af posthuset. Nogle af murstenene har et posthorn og andre en krone. Dem vil Flemming Ørhem (DF) gerne bruge i forbindelse med et kommende byggeri på grunden.
– En lille mur til opstilling et passende sted i eller ved det kommende nye byggeri på området. Både som et mindesmærke og i sig selv et lille kunstværk, siger han.
Han forestiller sig en lille plade med teksten:
”Her stod Glostrups posthus i perioden 1951-2016, og med dette flotte og unikke murværk var posthuset bygget.”
Ideen får dog ikke umildbart opbakning fra borgmester John Engelhardt (V).
– Der ligger og lå mange posthuse i Danmark med den slags murværk, det er ikke noget unikt, siger han.
Han vil altså ikke love, at han og resten af Venstre vil stemme for at bruge penge på at gemme og genopføre sådan en mur.
Der er sat 400.000 kroner af til den midlertidige plads. Prisen for nedrivning af posthuset ligger klar til kommunalbestyrelsens møde i april.
– Socialdemokratiet bakker 100 procent op om denne beslutning. Vi håber, det kun er begyndelsen. Her har vi en fantastisk mulighed for at udvikle vores Bymidte. Hvis vi er dygtige til at finde nogle, der vil investere i området kan dette projekt blive stort, siger Per Hansen (S), medlem af MTU.

Disse mursten vil Flemming Ørhem gerne have bevaret. Foto: Flemming Ørhem

Disse mursten vil Flemming Ørhem gerne have bevaret. Foto: Flemming Ørhem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top