fbpx
Den første dag med en ny borgmestertræner
IMG_4917.jpg
Kent Max Magelund er trods omprioriteringsbidrag og skoleudfordringer optimistisk på Brøndbys vegne. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Onsdag blev Kent Max Magelund (S) valgt som ny borgmester i Brøndby. En borgmester, der vil prioritere samarbejde, gode argumenter og gøre brug af alt det, han har lært igennem et langt idrætsliv

Onsdag den 10. februar kl. 17.45. Måske er det en tilfældighed. Eller også er det et tegn på, at den nye borgmester i Brøndby virkelig vil lade sin erfaring fra de 12 ironman, 51 maratonløb og tusindvis af kilometer på en racercykel, forme den måde, han er borgmester på.
Kommunalbestyrelsen i Brøndby er nået til aftenens punkt nummer 61 ud af i alt 89, et forslag om at sende et fjernvarmeprojekt til afstemning blandt de berørte beboere. En sag, som har været behandlet mange gange i det kommunale system, og som kræver en enorm vilje til at sætte sig ind i et hav af tekniske detaljer, hvis man vil forstå den.
Umiddelbart før afstemningen, der vil medføre, at borgerne i det berørte område, skal stemme om, hvorvidt de er med eller ej, stiller et kommunalbestyrelsesmedlem et forslag om at afholde afstemningen på en anden måde end den foreslåede.
Diskussionen om, hvorvidt den nye model er god eller dårlig og ikke mindst spørgsmålet om, hvorvidt den nye model burde have været behandlet før, det blev smidt på bordet i sidste øjeblik, breder sig i kommunalbestyrelsen. Der skal træffes et valg.
Det valg træffer Kent Max Magelund (S). Med ordene om, at punktet bliver udskudt til næste kommunalbestyrelsesmøde, så sagen kan undersøges en gang mere, vælger Kent Max Magelund (S), selvom han ifølge eget udsagn er helt nede i detaljen i sagen, at lytte til argumentet fra oppositionen om, at sagen skal belyses en gang mere.
Selv den mest velforberedte sportsmand, der har en enorm erfaring og en uhyggelig trænet vilje at bygge på, kan komme i en situation, hvor taktikken må ændres i sidste øjeblik.

Der skal samarbejdes
35 minutter før. Den obligatoriske sang, der altid indleder kommunalbestyrelsesmøderne er klaret. Selvom der denne aften er mødt cirka 30 tilhørere op, bliver Vort modersmål er dejligt aldrig til mere end en samling spredte toner. Aftenens tredje punkt er valg af ny borgmester. Som fungerende borgmester, er det Kent Max Magelunds (S) opgave at forestå valget. Den eneste kandidat er ham selv. Hans egen gruppe på ti medlemmer og SF’s og Enhedslisten to mandater bakker op. Så selvom både Venstre og Dansk Folkeparti undlader at stemme, er Kent Max Magelund valgt.
Et valg som ifølge Dansk Folkeparti og Venstre var forudsigelig og udtryk for vanetænkning. De to partier understreger, at deres kritik intet har med personen Kent Max Magelund at gøre. Men i stedet skal ses som et håb om, at den nye borgmester er indstillet på at samarbejde og også vil lytte til personer og holdninger uden for hans eget socialdemokratiske flertalsparti.
Den nyvalgte borgmester lover, at det vil han bestemt. Noget han åbenbart minder sig selv om 35 minutter senere, da oppositionen mener, at ændringerne i forhold til fjernvarmepunktet ikke bare skal stemmes igennem af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Men faktisk undersøges en gang mere. Oppositionen argumenterer. Borgmesteren lytter og beslutter.

Blev hjemme
Torsdag den 11. februar kl. 09.05. Kent Max Magelund tager imod på borgmesterkontoret i det gule rådhus på Park Allé. I de fem kvarter han tager sig tid til at forklare, hvordan borgerne i Brøndby kommer til at mærke, at den læreruddannede, 64-årige, tidligere idrætspolitiker, nu er borgmester for beboerne i Øster, Vester og Stranden, summer hans mobiltelefon med jævne mellemrum. Der er bud efter den nye borgmester.
Noget der allerede begyndte aftenen i forvejen, hvor et par TV stationerne gerne ville have ham til at besøge deres studie for at fortælle, hvad man kan forvente af den nyeste Vestegnsborgmester.
Men i stedet valgte Kent Max Magelund efter mødet og fællesspisningen at tage hjem til konen og se på alle de lykønskninger der strømmede ind på mail, Facebook og SMS. Lykønskninger, der glædede Kent Max Magelund. Men som også mindede ham om, at der nu er mange, der holder øje med ham og har forventninger til ham.

Holdspiller
Men Kent Max Magelund er klar. Han er klar til at tage opgaven på sig, forsikrer han om:
– Jeg blev valgt første gang til kommunalbestyrelsen i 2009. Jeg har derfor en solid politisk erfaring. Hertil kommer, at jeg har en enorm erfaring fra alt det idrætspolitiske arbejde, jeg har været med til at lave, blandt andet igennem Dansk Triathlon Forbund, som jeg i sin tid var med til at stifte. Desuden har jeg på det seneste i et par omgange været fungerende borgmester. Det er nu, det gælder, og jeg er klar.
Noget af det, Kent Max Magelund ifølge eget udsagn således er god til, er at arbejde sammen med forskellige mennesker i forskellige sammenhænge:
– Jeg har på mange måder et enormt stort netværk. Igennem idrætten, igennem mit engagement her i Brøndby, og så naturligvis fordi jeg har været lærer her i så mange år. Det giver mig alt sammen et kæmpe netværk.
Noget, der kan formuleres i et billede lånt fra den sportsverden, der går igen og igen, når man taler med Kent Max Magelund:
– Jeg har altid været en holdspiller og sat en stor ære i at være det. Det betyder, at der skal lyttes til hinanden. Det er noget, kommunalbestyrelsen forhåbentlig kommer til at mærke. I forhold til det nu at stå i spidsen for socialdemokraterne her i Brøndby, kan man kan vel godt sige, at jeg nu er blevet en slags træner, og at det blandt andet er min opgave at sætte det bedste hold.

Det skal gøres
Mange, der har været sammen med Kent Max Magelund, vil beskrive ham som udadvendt, behagelig, ærlig, lyttende og troværdig. Noget, der alt sammen gør det rart at være sammen med ham. Noget han håber stadig vil kunne mærkes, når han fra nu af bevæger sig rundt som borgmester.
Men en af de første store opgaver for borgmesteren er at stå i spidsen for en alt andet end behagelig opgave, nemlig at skulle spare på det kommunale budget.
Danske kommuner, og dermed også Brøndby, skal i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger forholde sig til det såkaldte omprioriteringsbidrag, der tvinger kommunerne til at skære en procent af deres budgetter i de kommende år. Noget, der kommer til at kunne mærkes på den kommunale velfærd. Også i en kommune, hvor borgmesteren gerne vil opfattes som nærværende, tillidsskabende og lyttende. Men der er ingen vej udenom, som det ser ud lige nu, siger Kent Max Magelund:
– Det ville naturligvis være rart, hvis vi ikke var nødt til det. Men det er en aftale mellem kommunerne og regeringen, så det forholder vi os til. Vi vedtog netop på kommunalbestyrelsesmødet i går en budgetproces, der skal gøre det mere transparent for kommunalbestyrelsen at gennemskue, hvad det betyder, at vi bruger penge på de forskellige poster, og hvad det betyder, hvis vi sparer nogle steder. Jeg er sikker på, at når vi får talt om tingene og får gode argumenter på bordet, at det nok skal gå.
Desuden må man huske på, mener Kent Max Magelund, at en fornuftig økonomi har præget Brøndby de sidste år, og er noget, der stadig vil lægge ham meget på sinde:
– Vi kan ikke sådan lige hive dem op. Men Brøndby har faktisk en solid kassebeholdning på 350 mio. kr. Så der er styr på økonomien i Brøndby.

Skolen og vejledningen
En af de store udfordringer, Brøndby står over for, er udbyttet af børnenes og de unges skolegang. Ganske vist er karaktergennemsnittet hævet i folkeskolen. Men stadig er skolegangen i Brøndby et problem for mange unge. Det erkender Kent Max Magelund. Men som mangeårig lærer ved Uddannelsescentret Nygård, er han alligevel optimistisk, når man ser på skolen generelt i Brøndby:
– Jeg hører til dem, der synes, at folkeskolereformen var god. Eleverne har simpelthen fået mere tid i skolen, og det er godt. Hertil kommer, at der er blevet lavet en god aftale med lærerne i Brøndby, hvilket blandt andet betyder, at vi ikke mangler lærere. Men noget af det, vi skal satse på fremad, er at gøre den understøttende undervisning endnu bedre, og så skal vi arbejde med lektiecafeer.
Og så skal der naturligvis fokus på idrættens positive betydning:
– Bevægelse er på alle måder godt. Det er noget, der kan bruges i mange sammenhænge. Det skal vi tænke ind.
Desuden skal der fokus på vejledningen:
– Vejledningen er afgørende. Her er det også vigtigt, at holdningen blandt forældrene, nemlig at gymnasiet er det bedste, bliver ændret, så de begynder at tænke i andre baner. Og så skal vi turde kalde en spade for en spade overfor de unge. For det er ikke sikkert, at alle skal i gymnasiet. Hvis der er nogen, der kan klare sig bedre andre steder, så skal de have det at vide, selvom valget naturligvis er deres.

Priorparken
Igennem flere år har Priorparken været et centralt politisk emne i Brøndby. For mange af de lokale politikere er det en drøm at gøre området omkring Priorparken og dermed også Brøndby Stadion, til midtpunkt i Brøndby. Den holdning har Kent Max Magelund også:
– Området ved Priorarken er det naturlige centrum i Brøndby. Det er lige midt i det hele. Det ville naturligvis være fantastisk, hvis drømmen om en station der, kunne blive til noget. Og så kunne man, måske om ti år, forestille sig et innovativt og spændende samlingspunkt midt i Brøndby. For det mangler vi. Noget, der kan trække folk til.
Og så ville det også være en mulighed at placere det kommende Gildhøjhjem i samme område, mener Kent Max Magelund:
– Gildhøjhjemmet kunne få en unik placering ved Priorparken, men det er jo ikke endelig afgjort politisk endnu.

Brøndby Strand
Et andet stort byggeprojekt, hvor det indledende arbejde allerede er i fuld gang, er renoveringen af Brøndby Strand Parkerne, den såkaldte HP4. Et projekt, der begynder i 2017, og som Kent Max Magelund forventer sig meget af:
– Det er et kæmpe projekt. Det vil være med til at løfte området meget. Der sker i forvejen mange gode ting i Brøndby Strand Parkerne, men HP4 vil altså give det yderligere et løft.
Faktisk får renoveringsprojektet ikke kun betydning for Brøndby Strand Parkerne, men for hele byen:
– Området er med til at give et lidt negativt billede af Brøndby. Når medierne skal vise billeder fra en ghetto, for eksempel Vollsmose, så viser de ofte billeder fra Brøndby Strand Parkerne, selvom det slet ikke er en ghetto. Det vil man ikke kunne efter renoveringen.

Erhvervslivet
Det er under et døgn siden, Kent Max Magelund blev valgt som borgmester. Og selvom besparelser på det kommunale budget kommer til at optage ham i den kommende tid og udfordringen med blandt skolerne i Brøndby også kommer til at fylde i den læreruddannede borgmesters kalender, så er det alligevel optimisme, der kendetegner Kent Max Magelunds syn på fremtiden for Brøndby:
– Vi har netop kåret årets erhvervsvirksomheder, og det var en meget god oplevelse. Der var stor tilfredsmed med arrangementet, og mange havde lyst til at blive længere tid for at tale sammen. Det var meget positivt.
I det hele taget har erhvervslivet fået øje på Brøndby, siger Kent Max Magelund:
– Vi har fået flere interessante henvendelser fra forskellige investorer, der tænker i at lave projekter her i Brøndby, og det synes jeg er positivt og noget vi skal styrke, også selvom jeg er socialdemokrat.

Kæden glider
Torsdag den 11. februar kl. 10.20. Interviewet er slut, og der skal tages fotos.
– Skal jeg tage den på? Kent Max Magelund peger på borgmesterkæden, der hænger i et skab bag ham.
Han henter et par nøgler i forskellige størrelser og en sugekop frem. Det er armeret glas, det skal ligesom trækkes bagud og over mod siden. Kent Max Magelund sætter sugekoppen på glasset og giver ansvisninger til, hvordan man bedst hjælper. Der går et par minutter, så lykkes det at få skabet åbnet, og han tager den gyldne kæde om halsen. Den glider ned så byvåbnet ikke hænger midt på maven, som den ellers bør
– Den er nok lavet til nogen, der har lidt mere mave, end jeg har.

Født 3. oktober 1951
Har to drenge på 25 og 27 år
Mødte i 2005 sin nuværende kone (gift i 2011), der har fire voksne børn.
Uddannet lærer i 1978
Har arbejdet de sidste 20 år på UCN 10.kl. på Nygård
Startede med at dyrke triathlon i 1983 og var med til at starte Dansk Triathlon Forbund i 1984
Med i bestyrelsen i 23 år heraf 15 år som formand
Medlem af ETU, europæiske triatlon forbund, fra 2002 – 2006
Medlem af DIFs Medieudvalg fra 2003 – 2006
Var med til OL i 2000 og 2004 som leder i triathlon
Har gennemført 12 ironman og 51 marathonløb
Blev i 2006 valgt ind i Brøndbyøster Socialdemokrater
Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009, har i seneste periode været medlem af ØU
Formelt er Kent Max Magelund fungerende borgmester til udgangen af februar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top