fbpx
Bestyrelses-diskussion om DIAS
yeti-tv_moonwalk-low.jpg
For tiden viser DIAS en udstilling med den franske kunstner Fred Sapey-Tromphe. Imens diskuterer de lokale politikere, hvordan bestyrelsen skal sammensættes. Foto: DIAS
VALLENSBÆK. DIAS er blevet en selvstændig udstillingshal. Men politikerne er uenige om, hvor meget de skal blande sig i arbejdet

Mennesker med forstand på kunst, lokale frivillige og et flertal af kommunale politikere er begejstret for DIAS på Vallensbæk station.
Derfor var mange også glade, da DIAS tog det næste skridt i sin udvikling og ved indgangen til 2016 blev en selvstædig udstillingshal med egen bestyrelse.
Men selvom Vallensbæk Kommune formelt set er trådt et skridt tilbage og fremover primært støtter DIAS igennem økonomisk tilskud, så var DIAS alligevel et stort diskussionsemne, da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk den 27. januar holdt møde.
Kommunalbestyrelsen skulle nemlig forholde sig til den nye bestyrelsesstuktur for DIAS.
Flertallet i kommunalbestyrelsen ønskede således, at udover fagfolk, kommunalpolitikere og frivillige fra Vallensbæk, så skal bestyrelsen for DIAS have mulighed for selv at udpege to bestyrelsesmedlemmer, som de selv udpeger, uden at kommunalbestyrelsen blander sig.

Undgå selvsupplering
En tankegang man ifølge Kenneth Kristensen Berth (DF) skal være på vagt overfor:
– Bestyrelsen for den Digitale Kunsthal har måttet konstatere, at der er to af de institutioner, der skulle udpege medlemmer til bestyrelsen, som ikke vil være med, nemlig Wonderful Copenhagen og IT-Universitetet. Så har bestyrelsen så kommet på den idé, at bestyrelsen selv skal kunne udpege to medlemmer udefra til at sidde i bestyrelsen. Helt principielt er vi i Danmark imod selvsupplering. I erhvervslivet er det jo noget man er ved at gå bort fra, simpelthen fordi selvsupplering hurtigt ender ud i kammerateri.
Til trods for dette kunne Kenneth Kristensen Berth (DF) godt se en model, hvor en form for selvsupplering blev tænkt ind:
– Hvis bestyrelsen vil selvsupplere, så kan vi acceptere det, hvis kommunalbestyrelsen får lejlighed til at godkende de to ekstra medlemmer, man selv vil udpege.

Det måtte ske
At kommunalbestyrelsen skulle forholde sig til spørgsmålet, var ifølge Niels Jørgensen fra Venstre, ikke overraskende:
– Så skete der jo det, som allerede var forudsigeligt dengang vedtægterne for DIAS blev vedtaget for nogle måneder siden. Dengang spurgte Venstre meget ind til, om de navngivne institutioner, der var opført i vedtægterne som værende medlemmer af bestyrelsen, havde sagt ja til at ville påtage sig en sådan bestyrelsespost. Og det var jo ikke tilfældet, men alligevel stemmes en sådan vedtægt igennem. – Nu har vi konsekvensen, idet to af de i vedtægterne navngivne institutioner ikke ønsker at deltage, og derfor skal vi nu igen have en kommunalbestyrelsesbeslutning om dette punkt.
Dansk Folkepartis forslag om at kommunalbestyrelsen skulle have ret til at godkende to medlemmer efter bestyrelsens ønske, var Niels Jørgensen (V) enig i. Men sagde dog:
– Venstre vælger at undlade at stemme for vedtægtsændringerne, om end jeg godt kan have sympati for DF’s ændringsforslag.Men vi er generelt set ikke tilhængere af DIAS projektet som sådan. Og derfor holder jeg mig ude af afstemningen i denne omgang.

Ser spøgelser
Jytte Bendtsen (C), formand for Børne- og Kulturudvalget, sidder selv i bestyrelsen i DIAS. Hu mener, kritikken fra Dansk Folkeparti og Venstre er forfejlet:
– Nu er det sådan, at syv ud af ni pladser i bestyrelsen er udpeget, så det drejer sig om to pladser. Det er vigtigt, at der sidder medlemmer med forskellige talenter, og derfor giver det god mening, at to af pladserne gives til personer eller institutioner, som kan dække de behov, DIAS har på et givent tidspunkt. Det kunne f.eks. være turisme eller it. Jeg synes, at Kenneth Kristensen Berth ser spøgelser, når han spekulerer som han gør.
Ifølge Jytte Bendtsen (C) er kommunalbestyrelsen allerede sikret indflydelse i bestyrelsen:
– Kommunalbestyrelsen har udnævnt to repræsentanter, som netop skal varetage dens interesser, også ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Ikke løn
I forbindelse med diskussionen blev det nævnt, at man kunne overveje at aflønne bestyrelsen, for eventuelt at tiltrække relevante bestyrelsesmedlemmer. Det afviser Jytte Bendtsen (C) dog:
– I DIAS’ vedtægter står, at bestyrelsesposterne er ulønnede. Hvis dette skal ændres, kræver det en godkendelse af hele kommunalbestyrelsen, og DIAS har ingen planer om at ændre på disse vedtægter.
Et flertal på kommunalbestyrelsesmødet besluttede at bakke op om at ændre vedtægterne således, at bestyrelsen fortsat består af ni medlemmer, hvoraf syv vil være udpeget og to medlemmer vil blive udpeget af de syv udpegede medlemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top