fbpx
Besparelse på anbragte børn
GLOSTRUP. Fra næste år skal der spares på anbragte børn i Glostrup. Besparelsen bliver fundet på administrationen. Fuldt forsvarligt, siger udvalgsformand

Fra foråret 2016 går Glostrup Kommune i gang med at overtage administrationen af plejefamilier. I 2017 vil det give en besparelse på 150.000 kr. og fra 2018 og frem 300.000 kr. om året.
Administrationen af plejefamilier har tidligere været varetaget af familieplejeforeninger, der er private leverandører, der får penge af Glostrup Kommune. Glostrup Kommune har 73 børn og unge, der er anbragt eller i aflastning uden for deres hjem. Heraf bor 41 børn og unge i en plejefamilie.
Familieplejeforeningerne løser opgaver vedrørende matchning mellem plejefamilie og plejebarn ved anbringelsen. Derudover fører de tilsyn og yder støtte til plejefamilien i forbindelse i det konkrete anbringelsesforløb.
Familieplejeforeningerne tilbyder også kurser til plejefamilierne, der er forpligtigede til at deltage i to årlige kurser om for eksempel spiseforstyrrelser eller samarbejde med barnets forældre. Familieplejeforeningerne varetager også støttet samvær med barnets forældre i de tilfælde, hvor det er aktuelt.
Ambitionen med hjemtagelsen er først og fremmest at opnå en bedre kobling mellem myndighedssagsbehandlingen og plejefamilierne. Det er også en ambition at skaffe flere plejefamilier fra lokalområdet, gerne fra Glostrup, så børnene kan gå i skole i byen og bevare en tilknytning til byen.

En besparelse

Mette Vennerstrøm (SF) synes det er trist, at det igen skal gå ud over de anbragte børn.
– Her ser vi endnu en af V og DFs besparelser på de sårbare anbragte børn. SF tager til efterretning, at en konsekvens af disse besparelser bliver en hjemtagelse af anbringelsesopgaverne, og vi håber, at det kommer til at gå så gnidningsfrit som overhovedet muligt af hensyn til børnene. Men trist er det nu, at det igen er de anbragte børn og unge, der står for skud i de borgerliges sparerunder, sagde hun på Kommunalbestyrelsens møde i februar.
Sofie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, er enig i, at der er en besparelse, men hun mener ikke, at det vil give dårligere forhold for anbragte børn og unge.
– Administrationen finder det forsvarligt, og de siger, det er en god løsning. Det er en af de besparelser, der kan opstå, når man effektiviserer. Der er ingen nedskæringer, vi gør bare tingene lidt mere effektivt. I Glostrup Kommune har vi fokus på det gode liv for alle børn og unge. Vi har et særligt ansvar for de børn og unge, som af en eller anden grund ikke kan bo hos deres forældre. Der skabes bedre sammenhæng og en tættere dialog om barnets forhold. Gennem supervision og uddannelse bliver der sat fokus på at forbedre plejefamiliernes mulighed for at støtte barnet og den unge bedst muligt, sagde hun på kommunalbestyrelsens møde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top