fbpx
Sidste område i Hvissinge skal udbygges
GLOSTRUP. Der bliver bevaret en enkelt hestefold i den østlige del af Hvissinge, resten skal snart udbygges

De sidste områder i Hvissinge, hvor der kan bygges, bliver sandsynligvis bebygget i løbet af de kommende år. På Teknik- og Miljøudvalgets møde i december blev planarbejdet sat i gang. Der skal nu udarbejdes en lokaplan, som skal i høring og efterfølgende vedtages af Kommunalbestyrelsen.
Hvissinge Øst er et af de sidste større ubebyggede kvarterer i byen og det er Glostrup Kommuness vurdering, at en fortsat udbygning af Hvissinge Øst er nødvendig for at sikre en varieret befolkningssammensætning i kommunen.
Der har været ønsker fra borgerne i området om at bevare hele området som hestefolde for rideskolen, der ligger ved siden af. Det ønske kan kun opfyldes delvist. Teknik- og Miljøudvalget besluttede nemlig, at 25 procent skal friholdes til hestefold.
– Jeg vil gerne have, at rideskolen fremover fremstår som landejendom med åbent land hele vejen rundt om. Der er nogle kvaliteter i området, som jeg gerne vil bevare, siger Flemming Ørhem, formand for Teknik- og Miljøudvalget.
På mødet i december vedtog udvalget også at give penge til byggemodning af området. Det kommer til at koste 500.000 kroner i 2016, som de dog forventer at få ind igen efter salg af grundene i 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top