fbpx
Letbanen, endnu et kommunalt fupnummer
Hvad i al verden skal det nytte at lave VVM-undersøgelser om Letbanens linjeføring, når en kommunalbestyrelse efterfølgende, og åbenbart helt på egen hånd, kan bede om at få linjeføringen ændret?

Af Allan Wright
Glostrup
Nordre Ringvej 106

Hvad i al verden skal det nytte at lave VVM-undersøgelser om Letbanens linjeføring, når en kommunalbestyrelse efterfølgende, og åbenbart helt på egen hånd, kan bede om at få linjeføringen ændret?
Det fremgår af en artikel i Folkebladet d. 28. december, at det netop er, hvad der er sket. Det virker som et helt bevidst forsøg på at føre borgerne/beboerne bag lyset. Alle de planer, der indtil nu har været offentliggjort, har vist, at sporvognen fra Glostrup Hospital, nåh, nej: Rigshospitalet Glostrup, og til Fabriksparken skal køre i den vestlige side af Nordre Ringvej.
I oktober, i øvrigt netop samme måned, som Transport- og bygningsministeriets hvidbog om linjeføringen blev sendt ud, har kommunalbestyrelsen i Glostrup så bedt om at få linjeføringen ændret, således at der i stedet skal køres i midten af Ringvejen på den nævnte strækning. Det er jo noget helt andet, end hvad der hidtil har været oplyst. Diverse rapporter og høringssvar bliver på den måde fuldstændig overflødige, hvis de enkelte kommuner bagefter bare kan bede om at få lavet store ændringer i forhold til, hvad beboerne har troet var planen.
Nu viste det sig heldigvis, at man denne gang ikke havde magt, som man havde agt, men det var da vist mere held end forstand. Og betænkeligt er det da.
I min optik beviser kommunalbestyrelsens handling min helt private teori om, at VVM-undersøgelser kun har et eneste formål: Nemlig at få det til at se ud, som om de demokratiske spilleregler er blevet fulgt.

Svar
Af John Engelhardt (V),
borgmester

Letbaneprojektet er et stort projekt med mange ejere. Kommunalbestyrelsen i Glostrup kan ikke bare ændre i projektet, som vi har lyst. Selskabet ”Hovedstadens Letbane”, der er dannet ved lov, skitserer, projekterer og anlægger letbanen. Selskabet har den daglige ledelse af anlægsprojektet. Alle vigtige beslutninger i projektet skal dog bekræftes i den samlede ejerkreds, herunder også i Kommunalbestyrelsen i Glostrup.
Vi støtter letbaneprojektet, idet vi betragter anlægget som et plus for Glostrup. Men projektet er en vanskelig opgave og vi har derfor fokus på at generne for byens borgere minimeres.
Indtil efteråret 2015 har Hovedstadens Letbane arbejdet ud fra en skitse, hvor letbanen syd for Fabriksparken placeres i den vestlige side af Ring3. I efteråret 2015 modtog Kommunalbestyrelsen et alternativ til godkendelse. Hovedstadens Letbane var efter nøje overvejelser kommet frem til en mere fordelagtig linjeføring, hvor letbanen gives et mere varieret forløb gennem de centrale dele af Glostrup. Transport- og Bygningsministeriet vurderede, at den nye linjeføring ikke ville give anledning til flere gener end den oprindelige placering af letbanen. Af den årsag skulle der ikke udarbejdes en ny VVM-redegørelse.
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 7. oktober 2015 den foreslåede ændrede linjeføring. Samtidig fandt vi det oplagt at få undersøgt, om der også ville være fordele ved at ændre linjeføringen videre mod nord. Dette viste sig, som omtalt i Folkebladet 28/12, ikke at være tilfældet. En del ændringer på strækningen fra hospitalet til Mellemtoftevej er dog allerede tidligere i 2015 indarbejdet for at give mindre belastning for naboerne.
Letbaneprojektet er faktisk et ret demokratisk projekt. Den sammensatte ejerkreds betyder, at det er nødvendigt at drøfte det konkrete indhold, for at alle kan være med. Og der er ingen i de involverede kommunalbestyrelser, der vil gennemføre projektet uden at tage de nødvendige lokale hensyn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top