fbpx
IT må ikke blive et mål i sig selv
Kenneth-Kristensen-Berth-2014.jpg
Kenneth Kristensen Berth (DF) mener, man skal være varsom med at tro, at det digitale kan løse alt i folkeskolen. Foto: Pressefoto
VALLENSBÆK. I sidste uge fortalte Folkebladet om borgmesterens ros til lærere og ledere på skolerne. Kenneth Kristensen Berth (DF) ser andre udfordringer end borgmesteren

Et væsentlig emne for alle lokalpolitikere er folkeskolen.
Ikke alene har de seneste års reformer af folkeskolen givet muligheder og udfordringer, som i den grad har optaget lokale politikere landet over.
Flere steder har man sat ambitiøse lokale mål, der skal være med til at løfte folkeskolen endnu mere.
Et af de steder, hvor politikerne i den grad er gået ind i dette arbejde, er Vallensbæk.
Det vidner de vedtagne målsætninger, som politikerne har vedtaget for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Hertil kommer også det fælles kompetenceløftprojekt med Glostrup og Brøndby, som Vallensbæk Kommune har fået eksterne midler til.

Digitale muligheder
På denne baggrund er det også naturligt, at politikerne i Vallensbæk holder tæt kontakt med byens lærere og lederne af skolerne.
Således kunne Folkebladet i sidste uge fortælle, at borgmester Henrik Rasmussen (C) var på nytårsrundtur til skolerne.
Under rundturen sagde Henrik Rasmussen (C) blandt andet til lærerne og skolelederne:
– En af de vigtigste indsatser for at sikre vores børns fremtidsmuligheder er at geare skolerne til den teknologiske udvikling.
Ligeledes sagde borgmesteren:
– Det stiller krav til lærere, pædagoger og ledere om at kende, formidle og benytte den nyeste teknologi, så vi kan hjælpe de her dygtige, unge mennesker med at realisere deres potentiale.

Andre udfordringer
Folkebladet har spurgt Kennet Kristensen Berth (DF), der er medlem af Børne- og Kulturudvalget, hvad han siger til borgmesterens ord til lærerne og lederne.
Og Kenneth Kristensen Berth (DF) mener, at selvom de digitale udfordringer er væsentlige, så skal man se dem i sammenhæng:
– Jeg er enig med borgmesteren i, at det er en væsentlig udfordring. Men den væsentligste udfordring er tilegnelsen af lærdom. Det må altid være det, der er i centrum, ikke at gøre tingene på en så smart, trendy og nymodens måde, så børnene ikke lærer noget af det. For eksempel er iPads ikke nødvendigvis det bedste redskab til at lære, ej heller elektroniske bøger. Undersøgelser viser faktisk, at man tilegner sig mere viden, når man læser en bog på papir frem for at læse den samme bog på en skærm.

Samarbejdet
Et væsentlig aspekt i den nye folkeskolereform er samarbejdet med det lokale samfund. I sin tale til lærerne og lederne glædede borgmester Henrik Rasmussen (C) sig da også over samarbejdet med IT-virksomheden Capegemini Sogeti, som kommunen har arbejdet sammen med i forbindelse med et undervisningsprojekt for flere klasser.
Også Kenneth Kristensen Berth (DF) mener, det er vigtigt med et samarbejde:
– Jeg synes, det er væsentligt at inddrage virksomhederne i skolens hverdag. Det var faktisk også derfor, at vi fra DFs side foreslog, at man skulle udnytte folkeskolereformens mulighed for, at få en repræsentant fra det lokale erhvervsliv med i skolebestyrelserne. Men det syntes Konservative jo ikke om, så det blev stemt ned.

Utilfredse forældre
Den seneste undersøgelse fra Undervisningsministeriet af karakterne ved folkeskolens afgangsprøver viser, at eleverne fra Vallensbæk klarer sig godt sammenlignet med andre kommuner. Det takkede borgmesteren lærere og ledere for at have bidraget til. Også Kenneth Kristensen Berth (DF) glæder sig over dette. Men der er et men, mener han:
– Jamen, det er jo fint, at karaktererne er løftet, men det, jeg hæfter mig ved, er først og fremmest resultaterne set i lyset af de sociale karakteristika, som Cepos jo undersøger med jævne mellemrum, altså om eleverne bliver løftet tilstrækkeligt i forhold til deres baggrund, og her har der tidligere været problemer. Jeg må erkende, at jeg hører fra en hel del forældre, som ikke er specielt tilfredse med i hvert fald to af vores tre skoler, og nogle stemmer altså med fødderne og trækker deres elever ud af folkeskolerne og placerer dem andre steder, så jeg er ikke nær så optimistisk som borgmesteren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top