fbpx
Her skal der bygges i de kommende år
IMG_5961.jpg
Bymidten er et af de områder, hvor der skal være plads til mange nye Glostrupborgere. Foto: Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. Det bliver svært at nå målet om 25.000 borgere i 2020, skriver forvaltningen i sin gennemgang af udviklingsmulighederne i Glostrup

På det seneste møde i Miljø- og Teknikudvalget i Glostrup Kommune blev Boligbyggeprogram 2016 fremlagt.
Kommunen har som mål, at der i 2020 skal være 25.000 borgere i Glostrup Kommune. I befolkningsprognosen fra 2015 fremgår det, at der vil være 23.867 borgere i Glostrup i 2020. Der mangler altså mindst 1133 borgere for at opfylde visionen.
Kommunen forventer, at en del af de boliger, der skal opføres, vil være større end gennemsnittet. I gennemsnit bor der i dag 2,1 personer i hver bolig i Danmark. Glostrup Kommune regner med at kunne bygge boliger med et gennemsnit på 3. Så der mangler altså omkring 380 boliger. Men det kan også blive meget svært, skriver forvaltningen i sin redegørelse. Det er kun få af de områder, der tidligere har været planlagt til udbygning efter 2020, der kan fremrykkes.

Svært at nå
Kommunen har lavet to forskellige fremskrivninger. En normal fremskrivning og en visions fremskrivning. Forskellen på de to er som udgangspunkt kun 12 boliger.
– Dette er langt fra nok til at opnå visionen om 25.000 indbyggere i 2020. Opnåelse af visionens mål om 25.000 indbygger vil derfor afhænge af hvor mange boliger der kan opføres i bymidten i forbindelse med bymidteprojektet. Bymidteprojektet vil komme til at køre de næste mange år og indflytning i de boliger vil tidligst kunne ske efter 2020, står der i redegørelsen.
Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget, erkender, at det bliver svært at nå 25.000 borgere.
– Alene på grundlag af befolkningsfremskrivningen, er det ikke muligt at nå 25.000. Vi har også planer om fortætning af bymidten. Hvis vi får gang i stationsområdet, så er det realistisk at nå 25.000. Det kommer an på, hvornår vi kommer i gang med at bygge. Det bliver en hård proces. Problemet er, at hvis vi beslutter at bygge noget, der er over to etager, så kommer der en masse ballade, siger han.

De næste par år
I løbet af 2016 forventer kommunen, at der flytter borgere ind i et dobbelthus på Stigsager, 48 rækkehuse på Gaaseager samt et parcelhus på Højvangsvej.
Der forsvinder dog også nogle boliger i de kommende år. Der bliver revet 18 boliger ned på Nordre Ringvej og otte på Søndre Ringvej i forbindelse med letbanen. Det sker formentlig i 2018 eller 2019.
I Vestervangskvarteret betyder den store renovering sammenlægning af flere boliger. Antallet af boliger, der bliver nedlagt, er endnu ikke opgjort.
Miljø- og Teknikudvalget anbefalede, at kommunalbestyrelsen godkender boligbyggeprogrammet. Det skal behandles på kommunalbestyrelsens møde i januar.

Disse områder kan bebygges inden 2020
Skovsletten/Egeskoven vest for den nyetablerede Hvissinge Multipark kan der bygges 40 boliger.

Området mellem Ejby Mosevej, Brandsbjergvej, Nordre Ringvej og Ejbydalsvej foreslåes udbygget med i alt 180 boliger, der er tre etagers townhouses. Nogle af dem kan bygges inden 2020, resten efter letbanen er færdig.

Hovedvejen 204 til 206, hvor der blandt andet ligger en køkkenforretning lige nu. Ejeren af Hovedvejen 206 har henvendt sig med et projekt, hvor der kan bygges 30 nye boliger.

Byparkvejs forlængelse, hvor Klub Granskoven i dag har udearealer.

Hvissinge Øst. Som vi har omtalt andet sted i avisen, skal der bygges på de sidste grunde i Hvissinge øst.

Området mellem Glostrup Torv og Danske Bank, hvor blandt andet Jyske Bank og Apoteket ligger.

Glosemosevej 18 til 26. Den trekant, der ligger lige syd for den gamle amtsgård. Der har været en investor, der ville bygge 300 ungdomsboliger og senest en investor, der ville bygge 60 familieboliger.

For de fleste af områderne gælder det, at der først skal udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplanen. Der er altså masser af muligheder for at blive hørt som nabo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top