fbpx
Brøndby er centrum for politiuddannelsen i Danmark
IMG_5860.jpg
Siden 2014 har Klaus Munk Nielsen været leder af poliskolen i Brøndby. Skolen har ligget i Brøndby siden 1996. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Alle landets politibetjente begynder deres karriere i Brøndby. Folkebladet har besøgt skolen, hvor en af de mest omtalte faggrupper i Danmark får deres uddannelse

– Vi gør meget ud af at have et godt forhold til vore naboer, for vi ved godt, det er noget særligt at være nabo til en politiskole. Klaus Munk Nielsen er en mand, der vægter sine ord med omhu.
Men den erfarne politiinspektør er også leder af en skole, hvor eleverne konstant er overvåget og derfor må være klar over, at alt, hvad de siger og gør, bliver set og hørt.
Og det er tydeligt, at denne tankegang skinner igennem hos manden, der i sidste ende er ansvarlig for, at danskerne har veluddannede politibetjente til at opretholde ro og orden.
– Derfor tager vi det også meget alvorligt, når for eksempel en af naboerne gør opmærksom på, at en elev ikke overholder færdselsloven, når pågældende ankommer på cykel til politiskolens grund. Det taler vi med eleverne om, for de skal vide, at der bliver lagt mærke til dem. Klaus Munk Nielsen er venlig mand. Men man er samtidig klar over, at eleverne på skolen nok skal huske færdselsloven næste gang.

Stor institution
Selvom der under de netop afsluttede politiforhandlinger var diskussion om den fremtidige placering af Politiskolen, der siden 1996 har haft adresse på Brøndbyøster Boulevard, så endte det med, at skolen også i fremtiden holder til i Brøndby. Men Politiet får også et uddannelsescenter i det vestlige Danmark på et endnu ikke nærmere bestemt sted. Dermed får Brøndby lov til at beholde en stor arbejdsplads og uddannelsesinstitution:
– Vi har pt. cirka 600 elever på skolen, og hertil kommer 200, der er ude i praktik. Og så er der i alt 150 ansatte. Desuden skal alle, der gør tjeneste, men som skal have en efteruddannelse, igennem vores system. Deres efteruddannelse foregår ikke nødvendigvis her på skolen, men det er herfra, vi administrerer det. Så selvom vi har 12.000 kvadrater grund, så bliver det hele altså udnyttet, fortæller Klaus Munk Nielsen.
Og skal al denne uddannelse fungere i hverdagen, er det afgørende, at naboerne acceptere situationen, fortæller Klaus Munk Nielsen:
– Når eleverne skal ud og have deres første træningsfærdselsuheld, så forgår det lige her ude. På samme måde er vi for eksempel glade for, at Brøndbyøster Skole er så god en samarbejdspartner, for dem arbejder vi godt sammen med. Men det kan naturligvis ikke undgå at påvirke omgivelserne, at der til tider er så meget trafik. Men vi forsøger efter bedste evne at tage hensyn til vores naboer.

Et særligt år
Ifølge Klaus Munk Nielsen har 2015 været et ganske særligt år, ikke mindst på grund af to markante episoder:
– Terrorhandlingen i København i februar og det øgede antal flygtninge og migranter har gjort 2015 til et særlig år.
Et år, der i følge Klaus Munk Nielsen blandt andet kan sammenfattes i to fotos:
– Billedet af en politibetjent, der sidder på en motorvej sammen med en lille pige, er rigtig godt. Politibetjenten er elev her på skolen lige nu. Men der er også et andet billede, hvor en politibetjent i fuld uniform hjælper en ældre dame igennem en demonstration. De to billeder gør mig faktisk rigtig stolt, for det er netop det, vi også uddanner eleverne til at håndtere. Det er alvorlige situationer, men betjentene kan tænke sig om og være til stede i situationen.

Kan mærkes i Brøndby
De fleste er klar over, at terrorangrebet i København og flygtninge- og migrantstrømmen har været en udfordring for politiet og de enkelte betjente. Betjentene har måttet arbejde længere, og politiet har været nødt til at prioritere opgaverne.
Men at terrorangrebet efter kort tid også ændrede på politielevernes uddannelse, har ikke haft den samme opmærksomhed. Men det har ikke desto mindre været tilfældet, fortæller Klaus Munk Nielsen:
– Situationen for betjentene lige nu er, at de ofte arbejder med skudsikker vest efter terrorangrebet. Derfor er eleverne også begyndt at have veste på, når de træner her på skolen. Sådan har det ikke været tidligere.
I det hele taget er uddannelsen af eleverne i den grad påvirket af, hvilken situation det danske politi befinder sig i, fortæller Klaus Munk Nielsen:
– Hvis der er stor fokus på en bestemt type kriminalitet, for eksempel cyber crime, så forsøger vi at ændre konceptet, så eleverne er rustet til denne situation. På denne måde er vi meget lydhør over for, hvad der sker omkring os i politiet og i samfundet.

Ved hvad de vil
Verden har ændret sig, siden Klaus Munk Nielsen selv startede som ung politielev. Det samme har de studerende, og særligt på et område er eleverne blevet anderledes, fortæller Klaus Munk Nielsen:
– De elever, vi får ind i dag, er meget målrettede. Meget mere end tidligere. Nogle har en uddannelse i forvejen, eller har for eksempel lavet forskellige former for frivilligt arbejde for at forberede sig til at komme ind på skolen.
Hvor langt, eleverne er villige til at gå for at komme ind på skolen, blev tydelig for Klaus Munk Nielsen, da han talte med en kommende studerende fra Aarhus:
– Jeg havde den afsluttende samtale med en ung mand fra Aarhus, der ønskede at komme ind på skolen. Han tog jævnligt toget fra Aarhus til København for at være frivillig på et dyreinternat. Det viser, hvor målrettet det unge er, når de er villige til det.
En anden ting, der har ændret sig, er den virkelighed de unge skal arbejde under, når de engang forlader skolen som færdiguddannede, fortæller Klaus Munk Nielsen:
– Det er blevet mere farligt at være politibetjent, og det forsøger vi ikke at skjule for de unge, og vi arbejder målrette med de studerendes mentale parathed.

Ingen der ser, måske
Interviewet er slut. Vi har været rundt på skolen og har blandt andet set kantinen, der er så presset til hverdag, at elever, ansatte og kursister må spise i fire hold, hvis alle skal nå at have noget at spise. Vi har gjort hold i en af bygningerne, hvor der i midten er et stort glaslokale, hvor nogle elever øver sig i selvforsvar, mens andre står på den anden side af glasset og kigger på og vi besøgt det hus, hvor eleverne øver at trænge ind i en lejlighed, hvis de skal anholde nogen.
Klaus Munk Nielsen giver hånden til afsked, og jeg sætter mig op på cyklen og triller ned af den lange indkørsel til skolen. Jeg rækker hånd ud og drejer til venstre.
Der er ingen at se i nærheden, men man kan ligeså godt være på den sikre side.

Politiet har 15.000 medarbejdere. 10.500 er politifolk.
Politiskolen er ansvarlig for drift og udvikling af alle uddannelser i politiet.
Politiskolen er Rigspolitiets center for uddannelse i dansk politi og udgangspunktet for Rigspolitiets uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling i politiet.
Politiets basisuddannelse og efter-, videre- og lederuddannelserne udvikles og afholdes på Politiskolen med den ambition, at studerende og medarbejderne oplever en ”rød tråd” gennem alle uddannelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top