fbpx
Virksomheders organiske affald skal indsamles
BRØNDBY. Den øgede fokus på indsamling af affald medfører nu, at Brøndby Kommune ønsker at indsamle virksomheder organiske affald

På sit møde den 9. december blev kommunalbestyrelsen i Brøndby enig om at arbejde videre med at indsamle og sortere affald i kommunen.
Og de lokale politikere ønsker nu, at lokale virksomheder skal til at indsamle deres organiske affald.
Som oplæg til diskussionen på mødet havde Teknisk forvaltning foreslået følgende:
”Teknisk Forvaltning foreslår, at vi ændrer affaldsplanen, så virksomhederne også er omfattet som målgruppe for vores indsatser vedrørende madaffald. For erhverv vil indsatsen dog også omfatte genanvendeligt organisk produktionsaffald og derfor bruger vi den bredere term ”organisk affald”. Med virksomheder som målgruppe går vi desuden bredere ud end kun servicesektoren, da det giver mening at indsamle organisk affald fra alle virksomheder, der har relevante mængder. I praksis vil det dog primært dreje sig om virksomheder fra servicesektoren der vil skulle sortere organisk affald til genanvendelse, hvis de har relevante mængder af genanvendeligt organisk affald.”

Nødvending høring
Men for at politikerns ønske kan føres ud i livet, er det imidlertid nødvendigt at sende forslaget i høring. Ændringen af affaldsplanen afstedkommer nemlig en ændring af Brøndby Kommunes regulativ for erhvervsaffald, så organisk affald fremover betragtes som genanvendeligt og ikke som en del af dagrenovationen fra virksomheder. Og denne ændring kræver altså en høringperiode.

Helt naturligt
At virksomhederne i Brøndby, hvis det altså står til politikerne, skal til at indsamle organisk affald mener formand for Teknik- og Miljøudvalget, Vagn Kjær-Hansen, er en god ide:
– Vi vil gerne ændre vores affaldsordning, så virksomheder også skal aflevere madaffald og andet organisk affald til genbrug. Brøndbys villaer og rækkehuse har siden sommeren 2014 haft et rum i skraldespanden til madaffald, og vores institutioner er også kommet med i den ordning. Nu kommer turen til virksomhederne. Der er ingen grund til at brænde madaffald og andet organisk affald, som kan blive til biogas og kompost.

Affaldsplan 2013-2018 og Regulativ for Erhvervsaffald sendes i høring i perioden uge 51 i 2015 til og med uge 5 i 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top