fbpx
Venstre beskylder Socialdemokraterne for demokratisk fusk i forbindelse med diskussion af Gildhøjhjemmet
DSC_1521.jpg
Venstres Kurt Damsted beskylder Socialdemokraterne for at være ude i demokratisk uføre i forbindelse med diskussionens af fremtiden for Gildhøjhjemmet. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Den 18. november diskuterede Social- og Sundhedsudvalget fremtiden for Gildhøjhjemmet. Efter mødet beskylder Venstre Socialdemokraterne for at bryde løfte

Der skal ske noget med Gildhøjhjemmet.
I sin nuværende form er Gildhøjhjemmet nemlig ikke tidssvarende, og kommunalbestyrelsen besluttede derfor i foråret at undersøge forskellige muligheder for forbedringer af Gildhøjhjemmet, ligesom det skulle undersøges, hvorvidt Gildhøjhjemmet ligefrem skal flytte til en ny adresse.
Dette forarbejde har nu stået på i et stykke tid, og den 18. november var det meningen, at Social- og Sunhedsudvalget skulle finde frem til de to bedste forslag, som skal undersøges nærmere, inden den endelige beslutning om Gildhøjhjemmets fritid træffes.

Delte mennger
Der var på mødet imidlertid ikke enighed om, hvilke to forslag, der skal arbejdes videre med. Således stemte de tre socialdemokratiske medlemmer af udvalget for, at man dels undersøger en model, der tager udgangspunkt i et nyt Gildhøjhjem på Sognevej og dels en model, hvor det nuværende Gildhøjhjem rives ned for at inddrage grunden med Tingstedet på og den nuværende lokalitet for Gildhøjhjemmet til et nybyggeri.
At socialdemokraterne bakker op om at arbejde videre med netop disse to modeleller, begrunder Per Jensen (S)således:
– Socialdemokraterne har fra dag et i denne proces slået fast, at der skal være et ældrecenter i hver bydel. Derfor skal Det nye Gildhøjhjem også finde sin plads i Brøndbyvester.
Derfor er det i følge Per Jensen også oplagt at pege på Sognevej:
– Der er i Brøndbyvester specielt, men også i Brøndby Kommune generelt, ikke ledige grunde af en størrelse, der kan rumme et ældrecenter med lejligheder med adgang direkte til det fri, hvilket er optimalt ved et nybyggeri. Derfor finder Socialdemokraterne det vigtigt at få undersøgt alle forhold ved en placering på Sognevej.
Og i følge Per Jensen er det kun Sognevej, der er interessant, hvis Gildhøjhjemmet skal ændre adresse og ikke renoveres på sin nuværende adresse:
– Vælges andre bebyggede grunde i området, vil der være omkostninger til nedrivning og klargøring af grunden, og en række begrænsninger i kommunens handleparametre i den sammenhæng, gør det ikke umiddelbart økonomisk muligt at se på en løsning med opkøb af bebyggede grunde.

Det skal ikke mærkes
Tom Bech Frederiksen er medlem af Social- og Sundhedsudvalget for Dansk Folkeparti. Han er slet ikke i tvivl om, at Gildhøjhjemmet skal skifte adresse. Derfor stemte han også for, at der skal arbejdes videre med at at placere Gildhøjhjemmet på enten Kirkebjerg Søpark 5 eller Sognevej. Årsagen til dette er i følge Tom Bech Frederiksen(DF):
– Årsagen til, at vi vælger at pege på nogle alternative adresser er hensyntagen til de ældre. Ved at vælge en nye adresse vil de ældre ikke blive involveret i byggeprocessen, ud over deres menig omkring hvordan de kunne tænke sig deres nye hjem skal se ud.
Med henvisning til at den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen, mener Tom Bech Frederiksen (DF), at der forhåbentlig kan findes en god løsning for Gildhøjhjemmet:
– Nu vil vi politisk finde de to projekter, som forvaltningen skal arbejde videre med. Når det er besluttet, får vi nogle mere gennemarbejdede forslag og kan på et mere oplyst grundlag tage stilling til indretning og placering

Snydt på vægten
Kurt Damsted er medlem af Social- og Sundhedsudvalget for Venstre. og han var efter mødet den 18. november alt andet end tilfreds med processen:
– På et temamøde den 11. november blev kommunalbestyrelsen enig om, at de forslag, der var forelagt for kommunalbestyrelsen, skulle genbehandles og oplyses yderligere af forvaltningen, fordi forslagene ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at kommunalbestyrelsen kunne træffe beslutning om, hvad der skal ske med Gildhøj Plejehjemmet. I Venstre gav vi udtryk for, at materialet var utilstrækkeligt, og at materialet burde indeholde alternative finansieringsmuligheder, samt hvilke økonomiske og infrastrukturelle konsekevenser det vil få for en station ved Priorparken, ligesom det burde belyses, hvilke konsekvenser det vil få for kommunen, hvis plejehjemmet bliver på matriklen, og hvis plejehjemmet bliver flyttet til et andet sted i kommunen.
Men i følge Kurt Damsted (V) var disse betragtninger, som han og de andre medlemmer af Venstre fremsatte på temamødet den 11. november, taget helt af bordet den 18. november under mødet i Social- og Sundhedsudvalget:
– Selvom kommunalbestyrelsen var enig med os, oplever vi kun en uge efter, at forvaltningen indstiller, at udvalget sorterer i forslagene, hvilket vi blev enige om på temadagen, at kommunalbestyrelsen ikke kunne.

Demokratisk problem
På denne baggrund er Kurt Damsted (V) også stærk utilfreds med Socialdemokraterne:
– Vi mener, det er utilstedeligt at sortere i forslagene og modsætte sig kommunalbestyrelsens fælles beslutning. Det er total arrogance og en magtdemonstration fra Socialdemokraterne, som ikke hører hjemme i et demokratisk land som Danmark. Vi kan ikke acceptere, at vi som kommunalpolitikere får dikteret hvilke holdninger, vi skal have, når sagerne ikke er ordentligt oplyst.
Faktisk mener Kurt Damsted (V), at der er andre ting på spil i forhold til Socialdemokraternes handling:
– Socialdemokraterne er ved at foretage en beslutning, der alene bygger på deres ide om, at der skal være tre bydele, tre kirker, tre skoler, tre biblioteker, tre indkøbscentre og tre plejehjem, fordi de selv har tre Socialdemokratiske partiforeninger. Vi har indtil videre ikke set nogle saglige argumenter for, at der absolut skal bygges et nyt plejehjem i Brøndbyvester. Derfor kunne Kurt Damsted (V) på mødet heller ikke stemme for nogle af forslagene, der blev fremlagt:
– På nuværende tidspunkt er der ikke nogle af forslagene der efter vores mening bør gennemføres. Det hænger sammen med, at der ikke er foretaget de undersøgelser, der bør være tilstede, før man går i gang med at bruge flere hundrede millioner kroner af borgernes penge.

Ikke flere modeller
At flere modeller er blevet pillet ud, således som Kurt Damsted (V) påstår, kan Per Jensen (S) ikke gendende:
– Der var på temamødet den 11. november 2015 efter min bedste overbevisning ikke andre modeller end de syv, forvaltningen præsenterede. Det er i min optik ikke specielt vigtigt, om det er den ene eller den anden adresse på Kirkebjerg Parkvej, der bliver undersøgt. Uanset valg af ejendom, så vil det kræve opkøb af privat ejendom. Og her er kommunen begrænset i, hvad der må betales.
At der skulle ligge interne socialdemokratiske overvejelser bag Socialdemokraternes valg, afviser Per Jensen (S) også:
– Det er muligt Kurt Damsted og Venstre ikke finder, at der er saglige argumenter for at placere et ældrecenter i Brøndbyvester. Socialdemokraterne har truffet en beslutning om, at vi som parti vil arbejde for en placering af et ældrecenter i hver bydel. En placering, der giver vore borgere mulighed for at forblive i et område, hvor de formodes at have de fleste,af deres venner og bekendte, ligesom det vil være lettere for en eventuel ægtefælle at aflægge daglige besøg. Samtidigt giver det muligheden for en placering med tilstødende grønne områder.
Og så ærgrer Kurt Damsteds (V) angreb Per Jensen (S):
– Det er helt legalt, at Venstre er politisk uenig med Socialdemokraterne. Men jeg beklager at Venstre ser denne uenighed som en mulighed for at beskylde Socialdemokraterne for urent trav, ligesom det heller ikke er rimeligt at klandre forvaltningen for at løse de opgaver, de pålægges af Kommunalbestyrelsen.

Den endelig beslutning om, hvordan der arbejdes videre med processen træffes af kommunalbestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top