fbpx
Vallensbæk taber millionstor sag
DSC_1412.jpg
Vallensbæk Kommune har ført en retssag mod Banedanmark. Kommunen har tabt sagen, og det kommer til at koste et tocifret millionbeløb. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune har ført retssag mod Banedanmark om broerne over Strandesplanaden. Kommunen tabte sagen og skal nu betale tocifret millionbeløb i erstatning

Vallensbæk Kommune har været involveret i en retssag mod Banedanmark om vedligeholdelse af broerne over Strandesplanaden. Den 12. november blev der afsagt dom i retssagen, og Vallensbæk Kommune tabte sagen.
En sag der, når alt blive rgjort op, i følge sagens akter kommer til at koste Vallensbæk Kommune minimum 11 mio. kr.
Selvom søgsmålet er tabt, og Vallensbæk Kommune ikke umiddelbart kan gøre noget, var sagen alligevel på kommunalbestyrelsens dagsorden den 25. november.

Overhovedet en sag?
Niels Jørgensen sidder i Kommunalbestyrelsen for Venstre, og han mener, man godt kan overveje, om den har fået det rette udfald:
– For at kunne forstå sagen, melder der sig et helt oplagt første spørgsmål: Hvem har ejerskabet til broen? Kommunen tabte åbenbart sagen ved seneste instans, fordi to ud af tre dommere anså, at Kommunen har ejerskabet til broen, og dette var åbenbart i modsætning til Byrettens afgørelse. Det kan man jo da godt blive noget forvirret over, for et sådant spørgsmål burde være ret enkelt at besvare. Hvem har bygget broen, hvorfor, og hvem har oprindelig betalt for broen?
Selvom disse spørgsmål er oplagte, er de i følge Niels Jørgensen altså ikke afklaret tilstrækkeligt:
– Svar på disse tre spørgsmål har jeg eller andre i Kommunalbestyrelsen mig bekendt ikke fået, men ej heller stillet og bedt om svar på. Det er jo selvfølgelig problematisk og svært at argumentere for, hvorfor det er sådan.

Husker ikke drøftelser
Niels Jørgensen (V) har i en længere årrække siddet i Teknik- og Miljøudvalget, og han husker ikke, at sagen har været drøftet:
– Som jeg opfatter det, og som jeg erindrer fra min mangeårige tid i Teknisk Udvalg, er det ikke et spørgsmål, vi har haft oppe til speciel drøftelse i dette udvalg. Hvert år afsættes der midler i budgettet til vedligeholdelse af broer og tunneller, og periodevis laves der eksterne rapporter om vedligeholdelsesstanden for broer og tunneller. Om denne bro er omtalt her, har jeg ingen umiddelbar fornemmelse af.
Men der skete noget, forklarer Niels Jørgensen (V):
– På et tidspunkt dukker budgetbeløb op for hensættelse til evt. tabt retssag mod Banedanmark. Men det forventede kommunen nu ikke ville ske.

Borgmesteren
Men de penge er der altså nu blevet brug for, og i følge Niels Jørgensen (V) er det kun en lille gruppe mennesker, der vidste, at det kunne ende sådan:
– Jeg har ikke viden om, at Økonomiudvalget skulle have været dybere involveret i problemstillingen, men opfatter hele forløbet som værende kørt alene med borgmester og forvaltning, samt en ekstern rådgiver.

Mulig læring
Kenneth Kristensen Berth (DF) anslår det samlede tab til at være endnu mere end 11. mio. kr. Han mener, der nærmere er tale om hele 14. mio. kr.
Et beløb og et sagsforløb, der ifølge Kenneth Kristensen Berth, bør føre til selvransagning:
– Jeg mener faktisk, at der er grund til lige at se på sådan en sag igen og vurdere, om vi kunne have gjort noget anderledes. 14 millioner kroner er trods alt ikke bare en klatskilling.
Ligesom Niels Jørgensen (V) peger på Kenneth Kristensen Berth på, at det er en snæver kreds af menensker, der har kendt til sagen:
– Vi bliver nødt til at undersøge, om vi har fået den rette rådgivning fra vores advokat. Det er ikke en sag, vi i kommunalbestyrelsen har haft mulighed for at tage stilling til. Den er kørt af administrationen, og vi er blot blevet orienteret om den på et KB-møde.

Alt er i lyset
Borgmester Henrik Rasmussen (C) er som de to andre kommunalpolitikere ærgerlig over sagen:
– For nogle år siden blev vi gjort opmærksom på, at vi ejede broen. Indtil da vidste vi det ikke. Men det undrede os rigtig meget, at vi sådan pludselig ejede en bro. Det er nærkeligt, at det er en kommune, der ejer broen og ikke Banedanmark eller DSB.
I modsætning til Niels Jørgensen (V) og Kenneth Kristensen Berth (DF) mener Henrik Rasmussen (C) imidlertid ikke, der er skjult noget i sagen:
– Da retsagerne begyndte, begyndte vi at afsætte penge på budgetoverslagene, så vi havde en reserve, hvis vi skulle tabe sagen. Det har således været skrevet ind i alle budgetforlig, og det har alle kunnet orientere sig om.
At punktet ikke er blevet berørt på møder i ØU kan Henrik Rasmussen (C) heller ikke genkende:
– Jeg har løbende orienteret ØU om sagen, så alt har været kendt.

På flere møder
Henrik Rasmussen (C) har efter kommunalbestyrelsesmødet sendt en oversigt til Folkebladet over møder, hvor sagen har været omtalt. Af oversigten fremgår det blandt andet, at borgmesteren i august 2012 orienterede partierne om, at der i 2014 og 2015 skal afsættes i alt otte mio. kr. til renovering af broer og tunneller. Hertil er tilføjet:
”På mødet er der lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte budgetforslaget.”
Af den samme oversigt fremgår det, at borgmesteren flere gange mundtligt har orienteret både Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen om, at retssagen kører.
Desuden nævnes det flere gange i brevet, Folkebladet har modtaget, at alle partier i forbindelse med budgetforhandlingerne har haft mulighed for at spørge ind til budgetposten.
Da Folkebladet efterfølgende spørger Kenneth Kristensen Berth (DF), hvordan han alligevel kan påstå, at sagen udelukkende har været kørt af borgmesteren og forvaltningen, siger han:
– Ja, vi har kendt sagen, men vi har ikke haft mulighed for at give vores besyv med. Sagen er kørt af administrationen, og vi er bare blevet bedt om at afsætte penge. Der er ikke nogen forskel på det, som borgmesteren siger, og det jeg siger. Jeg siger jo også, at vi har hørt om sagen under orientering fra borgmesteren, men der har vi jo ikke haft mulighed for at gøre anskrig over for sagen eller indgået i en substantiel drøftelse af sagen.
Niels Jørgensen siger efterfølgende, at det er rigtigt, at borgemesteren løbende har orienteret om sagen. Men han siger samtidig:
– Uden at have kontrolleret i papirer, er jeg af samme opfattelse som borgmesteren, for så vidt at vi er blevet orienteret. Men en orientering kan jo være mere eller mindre detaljeret. De tre spørgsmål: Hvem har ejerskabet til broen, hvem har bygget broen og blev broen bygget, fordi der skulle laves en S-bane er efter min bedste overbevisning aldrig blevet berørt som sådan, hverken som orientering til kommunalbestyrelsen eller som spørgsmål fra kommunal.Dette er i bagklogskabens klare lys, selvfølgelig ret så beklageligt

Mange penge
Nu er sagen tabt. Ihvertfald i første omgang og Vallensbæk Kommune står til at skulle betale et stort beløb. Noget der selv sagt ærgrer Kenneth Kristensen Berth (DF):
– Vi har jo desværre ikke noget andet valg end at støtte sagen, for pengene skal jo betales. Men vi kunne have udrettet meget i Vallensbæk for 14 millioner kroner, så det er meget ærgerlige penge at spilde, og så kan borgmesteren sige nok så mange gange, at pengene er sat af, ja men ikke desto mindre kunne vi have brugt pengene til noget mere fornuftigt.
Niels Jørgensen (V) mener ikke, at det umiddelbart kommer til at kunne mærkes, at Vallensbæk Kommune skal betale de mange millioner. Men kan ville naturligvis også helst have været fri:
– Rent økonomisk vil pågældende sag ikke få uoverskuelig indflydelse på vores økonomi, idet der løbende har været afsat budgetmidler til en renovering af broen efter første retssag. Nu er der imidlertid påløbet endnu yderligere omkostninger, og vi må se i øjnene, at vi skal betale her og nu ekstra kr. 1.255.000 i 2015 ud over de allerede afsatte midler. Det er naturligvis penge, vi sagtens kunne have haft anvendt til mere borgernære områder. Nu trækkes disse fra vores reserve bufferpulje, men det er en ringe trøst.
Og der er samlet set tale om mange penge, siger Niels Jørgensen (V):
– Ud over de kendte beløb fra retssagen er der så også omkostninger til kommunens advokat på trekvart million kr., så alt i alt en bet for kommunen på cirka 13 millioner kroner. Selv om det ikke umiddelbart kommer til at gå ud over noget, så skal penge jo betales.
Også borgmester Henrik Rasmussen (C) mener, at borgerne i Vallensbæk ikke kommer til at mærke milliontabet:
– Jeg er lidt af en forsigtigper, når det kommer til sådanne sager. Dete r også derfor, vi har afsat penge. Jeg vil hellere være på den sikre side. Så derfor kommer borgerne ikke til at mærke noget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top