fbpx
Vær opmærksom på sneen
VALLENSBÆK. Det er kommunens ansvar at ryde sne på offentlige veje og stier. Men grundejerne skal også være opmærksomme på rydningen af sne

Det er aldrig til at vide på forhånd. Falder der sne, eller gør der ikke.
På vej ind i juledagene håber mange dog nok, at sneen vil dale ned, så der kommer den rette stemning.
Men sker det, gør Vallensbæk Kommune opmærksom på, at der gælder nogle regler for snerydningen:
”Generelt gælder, at kommunen rydder sne på offentlige veje, stier og fortove når der er faldet sne i et sådant omfang, at en normal afvikling af færdselen hindres. Kommunen salter vejene, så snart glatføre er konstateret og på trafikvejene så vidt muligt, inden glatføre opstår. Snerydning og saltning af samtlige gennemgående færdselsårer (klasse 1 vejene) sker i tæt dialog med de tilgrænsende kommuner, således at trafikken i videst muligt omfang møder et ensartet vejnet over kommunegrænserne.”

Prioriteret rydning
Og kommunen prioriterer arbejdet, hvis sneen falder:
”Snerydning og saltning af offentlige veje, stier og fortove sker i følgende prioriteret rækkefølge: 1.Trafikveje (vejklasse 1): snerydning og saltning foretages om nødvendigt hele døgnet. 2.Hovedveje (vejklasse 2): snerydning og saltning foretages om nødvendigt hele døgnet. 3.Boligveje (vejklasse 3): snerydning og saltning foretages når prioritet 1 og 2 er gennemført og foretages udelukkende inden for normal arbejdstid.”

Grundejerne
Vallensbæk Kommune gør også opmærksom på, at grundejerne har forpligtigelser:
”I henhold til loven er det grundejers pligt at rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdselen. Vejdirektoratet oplyser, at grundejere har rydningspligt på fortove, som er placeret på samme side som adgangsvejen.”
Desuden skal man være opmærksom på snebunker:
”Eventuelle snebunker skal du placere på den resterende del af fortovet, eller hvis der ikke er plads, på den nærmeste del af kørebanen, udenfor en evt. cykelsti. Det vigtigste er, at snebunkerne ikke bliver til fare for færdselen. I forbindelse med saltning bør du kun anvende kemiske optøningsmidler i ringe omfang. Vi anbefaler, at du anvender salt eller sand/grus. Du skal rydde sne og salte ud for ejendommen indtil 10 m fra skel.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top