fbpx
Styrket bymidte i Glostrup
58c2c4_Vision_Skyline_1_.jpg
Med letbanen og den direkte togforbindelse til lufthavnen bliver Glostrups stationsområde et naturligt centrum på Vestegnen. Men hvordan skal det centrum se ud? Foto: (Vision skyline) Steen Sørensen, Glostrup Kommune
GLOSTRUP. Flere borgere og mere erhverv. Det er det, der forhåbentligt venter Glostrup med den udvikling, der sættes rigtigt i gang i 2016

Folketinget vil styrke den kollektive trafik i hovedstaden. I Glostrup betyder det forhåbentligt et boost til de eksisterende kollektive forbindelser. Ifølge planerne vil byen omkring 2021 være betjent af både den kommende letbane og muligvis af regionaltogene, det er dog ikke vedtaget endnu. Det vil gøre Glostrup til et vigtigt trafikknudepunkt på Vestegnen, hvor mange mennesker dagligt kommer til at rejse gennem byen og vil kunne benytte dens tilbud.

Borgere og erhverv
Der vil være behov for plads til flere boliger og mere erhverv. Med udgangspunkt i trafikknudepunktet vil Stationsparken og Kirkebjerg kunne bindes tættere til bymidten, så de dele af byen bedre udnytter deres centrale beliggenhed. På de tomme arealer syd for jernbanen vil der kunne rejses et nyt byggeri, som sammen med vandtårnet skal være markør for et fornyet Glostrup, med respekt for byens 825 år lange historie. Planerne skal på længere sigt give plads til i alt 25.000 borgere og 30.000 arbejdspladser i Glostrup.

Strategi for udvikling
Det er vigtigt at udnytte bymidtens potentiale, men det er ligeså vigtigt, at de kvaliteter, der allerede er til stede i byen, ikke bliver tabt.
– Det er vigtigt, at vi får en blomstrende og attraktiv bykerne, hvor vi borgere kan handle i mange forskellige spændende butikker og mødes på hyggelige cafeer og gode restauranter. Derfor har vi startet en proces, hvor politikere og lokale aktører sammen drøfter, hvad der skal til. Og vi skal have byens borgere på banen, så vi sammen kan drøfte og debattere udviklingen. Det er vigtigt, for at vi kan være sikre på, at vi går den rette vej, siger borgmester John Engelhardt.
Når strategien er på plads, skal bymidtens konkrete form planlægges. Der er derfor sat penge af til en international arkitektkonkurrence, så Glostrup får et resultat, som kan være med til at sætte Glostrup på Danmarkskortet.
En tegning er dog ikke garanti for en levende by, og derfor vil kommunen forud for arkitektkonkurrencen gå i dialog med investorer, erhvervs- og foreningsliv, boligselskaber, trafikselskaber, grundejere og ikke mindst borgerne i Glostrup for at sikre det gode resultat.
– Vi må gerne, eller vi skal faktisk, få vilde ideer og drømme stort. Men i sidste ende skal resultatet selvfølgelig også være realiserbart, fortæller John Engelhardt.

Midlertidige muligheder
Men kommunen vil også gøre en indsats for at skabe livet på stedet, inden byen bygges op. Byen er trods alt blot en kulisse for det liv, der foregår i den. 2016 bliver derfor året, hvor de første synlige tegn på udviklingen af Bymidten viser sig.
Det gamle udtjente posthus bliver nemlig revet ned. I stedet kommer der et støjværn og en spændende midlertidig plads, hvor forskellige aktiviteter vil få mulighed for at udfolde sig i de kommende år.
– I kommunalbestyrelsen tror vi, at den samlede udvikling af bymidten er helt nødvendig for, at Glostrup fortsat skal være en attraktiv kommune at bo og arbejde i, og vi glæder os til at gøre planerne til virkelighed – sammen med kommunens borgere, afslutter John Engelhardt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top