fbpx
Plejeplan for Strandenge vedtaget
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har vedtaget endelig plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge

Kommunalbestyrelserne i Vallensbæk og Ishøj vedtog i 2013 en plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge.
Dog blev det dengang besluttet, at kommunalbestyrelsen i Vallensbæk ville genbehandle sagen i 2015 i forhold til plejetiltag om græsningsfold på strandengen i Vallensbæk, ligesom forslaget om etablering af en sti skulle behandles igen.
Punktet blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 16. december, efter at sagen har været sendt i høring hos grundejerforeningen Solengen, ligesom der har været afholdt et møde mellem grundejerforeningen og formanden for Teknik og Miljøudvalget og forvaltningen.

Sti giver kriminalitet
I det høringssvar, grundejerforeningen har fremsendt til kommunen, og som indgik i beslutningsgrundlaget den 16. december, fremhæver grundejerforeningen, at det er positivt med kvæg på engarealet.
Men samtidig peger grundejerforeningen på, at den ikke ønsker, at der etableres en slået sti mellem dyrefolden og ejendommene på Kathrinebjergvej.
Grundejerforeningen frygter nemlig, at kriminalitet ved indbrud i parcellerne må forventes at stige ved en nyanlagt sti som adgangs- og flugtvej for kriminelle.
Overfor dette fremhævede Park- og Vejcenter Ishøj, at en sti vil gave det rekreative islæt i området så meget, at det vil komme mange til gode.
Og denne sidste indstilling valgte kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Vallensbæk at følge og besluttede altså, at der skal etableres en sti.

Det grønne åndehul
En af dem, der mener, at en sti er godt for området, er Niels Jørgensen fra Venstre:
– Alt i alt virker det som om, at vi med plejeplanen får godt styr på udviklingen af de grønne rekreative arealer på Strandengene. Jeg håber, at stien rundt om foldene vil gøre det lettere for såvel hundeejere, som øvrige borgere at tage sig en tur rundt i det rekreative område. Det er jo en stor gave, at vi så tæt på København har mulighed for sådanne grønne naturområder, om end de så plejes i en vis grad. Desværre er der ikke helt så mange borgere, der kender til de gode spadsereture på engene, så det må vi reklamere lidt mere for.

For og imod
Også Kenneth Kristensen Berth mener, at den samlede plan er godt for området. Men han er dog godt klar over, at de nærmeste naboer til den kommende sti gerne havde set et andet resultat:
– Grundejerforeningen Solengen har udtrykt modstand mod, at der nu bliver slået en sti rundt om folden i området. Jeg forstår sådan set godt bekymringen, for når man går rundt i området, kan man jo godt se, at ejendommene på Kathrinebjergvej, der har udsigt ud over strandengene har relativt åbne haver. Det vil sige, at ejernes privatliv bliver udfordret af, at der formentlig som følge af den nye sti kommer flere mennesker ud i strandengene. Derfor har det også været vigtigt for os, at stien slås så langt væk fra borgernes matrikler som muligt. Når man opvejer interessen hos Vallensbæks borgere som helhed med Grundejerforeningens interesser, må lodderne jo falde i alle borgernes skål. Så under hensyntagen til at grundejerforeningen er forsøgt imødekommet i forhold til placeringen af stien har Dansk Folkeparti besluttet at sige ja til indstillingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top