fbpx
Planer om at styrke detailhandlen
DSC_1409.jpg
En investor er interesseret i at købe ejendommen på Gl. Køge Landevej med henblik på at lave ny detailhandel på adressen. Kommunalbestyrelsen vil i dialog med naboerne. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Ejeren af ejendommen på Gl. Køge Landevej 778 ønsker at bygge detailhandel på grunden. Kommunalbestyrelsen er med på undersøge sagen

Ejeren af ejendommen på Gammel Køge Landevej 778 og Ny Mæglergårds Allé 2 ønsker detailforretning på ejendommen. Derfor har ejeren af grunden lavet en betinget handel med en investor, der er villig til at købe ejendommen med henblik på at etablere detailhandel på stedet.
Men da denne anvendelse af ejendommen strider mod den eksisterende lokalplan og kommuneplanramme, er det nødvendigt at foretage en ændring af disse, hvis planen skal blive til noget. Og sådan en ændring kræver en offentlig hørring. Af denne grund skulle kommunalbestyrelsen på sit møde den 9. december forholde sig til planerne for grunden.
På mødet var der opbakning til at undersøge behovet for en ny detailhandel på grunden, ligesom kommunalbestyrelsen ønskede at høre beboerne i området om, hvad deres syn på sagen er.
Derfor besluttede kommunalbestyrelsen, at Teknisk Forvaltning igangsætter en borgerhøring på baggrund af en trafikanalyse og en detailhandelanalyse, og at resultatet af borgerhøringen forelægges for kommunalbestyrelsen med henblik på, at kommunalbestyrelsen træffer en afgørelse om en eventuel igangsættelse af lokalplansprocedure.

Først dialog
Vagn Kjær-Hansen (SF) er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Han mener, det er en god ide at undersøge naboernes syn på sagen, inden man evt. ændrer på lokalplanen for området:
– Jeg synes ikke, vi skal kaste os ud i at lave en ny lokalplan, før vi er rimeligt sikre på, at den nye butik skal bygges. Der var meget debat med de lokale beboere, inden vi fik styr på forholdene omkring etableringen af Lidl i 2013, og det forventer jeg også i dette tilfælde. Det skal der være plads til. Derfor skal vi have belyst trafikforholdene, og om der er behov for en butik mere og derefter i dialog med borgerne.
Desuden påpeger, Vagn Kjær-Hansen (SF), at der på nuværende tidspunkt er beboere i ejendommen, som også bør medtænkes:
– Vi skal huske på, at denne sag også handler om otte lejligheder og fire butikker i den store ejendom på hjørnet af Brøndby Alle. Så vidt jeg har hørt, har de ikke været inddraget i beslutningen om at ejendommen skal sælges til Rema 1000 og rives ned, og deres holdninger er også vigtige at høre, før vi går videre.

Øge muligheder
I den projektbeskrivelse, som er sendt til Brøndby Kommune, hedder det blandt andet:
”Nærområdet er karakteriseret af tæt lav bebyggelse med en befolkningsgruppe af hurtigt aldrene borgere. Derfor er det nødvendigt at udvide sortimentet i området. Således at der kommer balance i lokal handel versus regional. Vores projekt vil supplere Lidl’s hard discount, med et blødere supermarkedskoncept. Alt dette for at styre udvalget og attraktiviteten af området. Forespørgsel ligger indenfor eksisterende centerstruktur og byder således på en mindre udvidelse af rammen på ca. 500 m2, samt en mindre udvidelse af lokalcenterets afgrænsning med én ekstra matrikel”
Videre i projektbeskrivelsen hedder det:
” I dag har beboerne på Gl. Køge Landevej kun hard discount(Lidl) som mulighed hvis man skal handle uden brug af bil. Det vil vi gerne ændre på og vores kunde er et supermarked, som vil komplimentere Lidl’s sortiment med mere Fersk/Øko og til dels også lokale danske varer, fremfor de internationale private labels, som føres i Lidl.”

Foreløbig tidsplan
Nu kan der altså arbejdes videre med at undersøge hvad naboerne siger, og ifølge papirerne i sagen, forventer Teknisk Forvaltning af have afsluttet dette arbejde, så der eventuelt kan fremlægges en lokalplan til høring i maj 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top