fbpx
Panel skal hjælpe beskæftigelse på vej
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har besluttet, at et hold eksperter skal hjælpe med at holde fokus på beskæftigelsen

På kommunalbestyrelsesmødet den 16. december besluttede de lokale politikere i Vallensbæk, at der skal arbejdes videre med etableringen af et ekspertpanel.
Ekspertpanelet, der både skal bestå af lokale erhvervsfolk og politikere, skal blandt andet komme med ideer til, hvordan man understøtter vækst i form af flere arbejdspladser, hvordan der kan skabes øget vækst for den enkelte virksomhed og om der er mulighed for at inspirere til iværksætteri. Alt sammen for at skabe vækst og flere arbejdspladser i Vallensbæk.
Desuden skal udvalget forholde drøfte, hvordan Vallensbæk særligt på beskæftigelsesområdet indgår i de regionale strategier, for eksempel i tværkommunale samarbejder, ”Greater Copenhagen”, arbejdsmarkeds- eller uddannelsesudspil fra Kommunernes Landsforening.

Kun politikertop
Niels Jørgensen er medlem af Kommunalbestyrelsen for Venstre. Han håber, det ny ekspertpanel kan gavne udviklingen i Vallensbæk:
– Om det er et forum, der kan præge udviklingen af kommunen, synes jeg ikke rigtig, jeg har belæg for at kunne udtale mig om. Mit kendskab til eventuelle resultater fra det tidligere Lokale Beskæftigelses Råd (LBR), synes jeg er ret så begrænset, men selve intentionen med et lidt bredere sammensat panel med ikke mindst deltagelse af lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner finder jeg god.
Dog frygter Niels Jørgensen (V), at den politiske indflydelse bliver begrænset:
– Det politiske islæt begrænser sig her, som i så mange andre tilfælde til borgmesterens og viceborgmesterens deltagelse.
Og så glæder Niels Jørgensen sig over, at ekspertpanelet i sidste ende ikke kom til at hedde et advisory board, som det ellers var meningen:
– Det er da godt, at ”advisory board” bliver erstattet af betegnelsen ”Vallensbæk Beskæftigelsesforum” om end det kun er ord.

Skidt navn, god idé
Kenneth Kristensen Berth (DF) glæder sig også over, at panelet skiftede navn i sidste ende:
– Vi gjorde det meget klart i Økonomiudvalg, at hvis man ikke fandt på et dansk ord i stedet for det engelsk og unødigt prætentiøse ”advisory board”, så ville vi stille et ændringsforslag herom. Men efter noget parlamentering i økonomiudvalget kunne alle partier jo godt se, at ”advisory board” ikke ligefrem var det bedste ord, og nu bliver det så i stedet ”Beskæftigelsesforum”. Det er vi tilfredse med eftersom der ikke er nogen grund til, at vi bruger engelske termer, når vi har gode danske ord, der fyldestgørende kan udtrykke det vi gerne vil.
Til trods for dette er Kenneth Kristensen Beth godt tilfreds med planerne om at etablere panelet:
– Dansk Folkeparti er glade for, at vi nu får genetableret et mere formaliseret samarbejde med de lokale erhvervsdrivende. Det har vi manglet siden de lokale beskæftigelsesråd blev nedlagt og erstattet af regionale enheder. Nu har vi så også mulighed for at få det lavet på den for Vallensbæk bedste måde, og jeg synes det oplæg, der er kommet fra jobcenteret er helt rigtigt.

Der skal i udgangspunkt holdes to-tre årlige møder. Møderne vil blive lagt, så det passer med, at panelet kan inddrages i forbindelse med udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan, aktiveringsstrategien og lignende.
Etableringen sker i 1. kvartal 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top