fbpx
Ove Stage modtager Omsorgs- og Handicappris
Per-Jensen-og-Ove-Stage.jpg
Ove Stage (tv) modtager årets Omsorgs- og Handicappris i Brøndby. Prisen overrækkes af Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. Ove Stage, årets modtager af Omsorgs- og Handicapprisen, er en ildsjæl. Det blev fejret på Brøndby Rådhus den 10. december

I Brøndby findes der en god tradition for frivilligt arbejde. Frivillige bidrager således til at skabe gode oplevelser, fællesskaber og aktiviteter til glæde for andre.
Dette skal naturligvis fejres, og derfor uddeler Brøndby Kommune årets Omsorgs- og Handicappris, hvor kommunen hædrer en person, der har ydet en særlig frivillig omsorgsindsats for andre.
Årets pris blev overrakt af Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget, ved en velbesøgt reception på Brøndby Rådhus den 10. december.

Frivillighed er vigtig
I sin tale understregede Per Jensen (S), at frivilligheden har stor betydning for den enkelte borger og er et stærkt supplement til, det kommunen kan tilbyde.
I sin tale sagde Per Jensen (S) blandt andet:
– Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Brøndby Kommune i dag kan overrække Omsorgs- og Handicapprisen 2015. Danmark er kendt som foreningernes land. Foreninger, der er bygget om omkring en grundtanke, og som i den grad drives af frivillige kræfter. Frivilligheden i såvel ledelsen af foreningen som i den daglige drift med aktiviteterne. I Brøndby er der næsten 150 foreninger af forskellige karakter, der bygger på disse principper om frivillighed.
Og i følge Per Jensen (S) er frivillighed kommet for at blive:
– Frivillighed er på mange måder blevet en trend i tiden. Også i det offentlige er frivillighed blevet en integreret del af hverdagen. På ældrecentrene har det været det i form af pårørende råd gennem flere år, men nu er det også kommet ind i forbindelse med det daglige arbejde. Her går frivillige til hånde og yder en stor indsats.

Den enkelte
I følge Per Jensen er modtageren af årets omsorgs- og handicapprisen dog noget ganske særlig:
– Med dagens prismodtager møder vi så frivilligheden på en helt anden måde. Nemlig som frivillig i hverdagen, som enkelt person, som uegennyttig hjælper og støtte i løsningen af de udfordringer, omgivelserne står over for i det daglige. Det er dejligt, at også denne form for det frivillige arbejde kan påskønnes, og også bliver det. Ikke kun som i dag, men nok i endnu højere grad i hverdagen, hvor hjælpen og støtten modtages.
Herefter refererede Per Jensen (S) fra indstillingen af Ove Stage:
”Ove Stage er formand for ældre-enheden Bøgelunden (Hallingparken 56 -78 i Brøndby Strand). Han hjælper alle ældre og handicappede personer med praktisk hjælp. Blandt andet med at feje visne blade væk fra hovedindgangen, tømmer postkasser og hente varer hos købmanden såfremt der skulle være brug for dette. På flagdage sørger han for, at flaget kommer op og ned. Han drager meget omsorg for ældre og handicappede samt for sin hustru Eva, der skal i dialyse på Herlev hospital tre gange om ugen. Han varetager diverse møder i afdelingsbestyrelsen samt de kristne menigheder, som optager meget af hans og hustruens tid. En rigtig ildsjæl der gør meget for sine medmennesker og som i den grad fortjener denne pris.”
– Det er Brøndby Kommune meget enig i, og derfor kan jeg med glæde overrække Omsorgs- og Handicapprisen 2015 til Ove Stage, sluttede Per Jensen sin tale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top