fbpx
Ny plan giver plads til mange parkeringspladser
IMG_5798.jpg
Der er nu stopforbud i den ene side af Clarasvej i dagtimerne. Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. Den lokalplan, der er til debat lige nu, giver hotellet mulighed for at købe syv villaer, rive dem ned og anlægge parkeringspladser

Kommunalbestyrelsen sendte i onsdags en ny lokalplan for området omkring Glostrup Park Hotel til debat. Lokalplanen udvider kraftigt det område, som Glostrup Park Hotel kan udvide på. Syv villaer får hotellet mulighed for at opkøbe, rive ned og erstatte med parkeringspladser.
I princippet kan de også udvide hotellet i sydlig retning, men det lover direktør Mikael Melander, at de ikke vil.
– Det er parkeringspladser, vi har behov for, siger han.

Har allerede købt
Hotellet ejer allerede to villaer på Clarasvej, nemlig nummer et og fem. Dem vil de gerne omdanne til parkeringspladser.
– Vores plan er at lave indkørsel fra Glostrup Hule til Clarasvej et og fem. Parkeringspladsen skal omkranses af en hæk, så det ude fra Clarasvej vil fremstå som almindelig hæk, siger Mikael Melander.
Clarasvej et og fem ligger ved siden af hinanden, da nummer et og tre ligger vinkelret på Clarasvej fem. På Clarasvej tre bor Anders Ørbæk. Han er naturligvis nervøs for at blive fuldstændig omringet af parkeringspladser.
– Vi kommer til at ligge som en ø midt i en parkeringsplads. Det vil kraftigt reducere værdien af vores hus. Hvis vi en dag vil sælge, har vi næsten ikke andre muligheder end at sælge til hotellet, siger han.
Beboerne på Clarasvej ser hellere en løsning, hvor kun Clarasvej nummer et rives ned, eller at der etablere parkering i to etager i Glostrup Hule.
– Man kan lave det som et let parkeringshus, hvor nederste etage er i niveau med den lave ende af Glostrup Hule og så med en enkelt etage ovenpå. Så er problemet løst, mener Alvin Christensen.
Parkeringshuse mener Mikael Melander ikke er nogen løsning.
– På så lille en parkeringsplads vil op- og nedkørsel tage for meget plads, siger han.

Ingen ø’er
Da emnet blev diskuteret på kommunalbestyrelsesmødet i onsdags, lagde Flemming Ørhem (DF), formand for Teknik- og Miljøudvalget, meget vægt på, at der ikke skulle opstå enklaver af hverken parkering eller beboelse.
– Det er vigtigt, at Clarasvej fortsat fremstår som en villavej, at ejendommene på Clarasvej kun kan inddrages successivt, så der ikke opstår enklaver med parkering eller beboelse. Mulighed for beboelse fastholdes, så ejerne ikke føler sig tvunget til at sælge til Glostrup Park Hotel, sagde han.

Har købt i blinde
Fra flere sider er det blevet kritiseret, at Glostrup Park Hotel har opkøbt villaer på Clarasvej med håbet om efterfølgende at få en ny lokalplan. Naboerne har først sent i forløbet fået noget at vide.
– Følelsen er, at der ikke er nogen, der kommer og spørger os. Der er kun åbenhed, når det tjener dem, siger Alvin Christensen, der bor på Clarasvej.
– At Glostrup Park Hotel opkøber paracelhusgrunde på Clarasvej, med håbet om at lokalplanen bare bliver ændret, så de kan omdanne grundene til parkeringspladser, kan kun udtrykkes på den måde at de har solgt skindet inden bjørnen er skudt, sagde Hanne Nielsen (S) på kommunalbestyrelsesmødet.
Hoteldirektøren er helt med på, at det ikke er sikkert, at lokalplanen bliver, som han håber.
– Det er en risiko, vi har taget. Vi var nødt til at handle, da muligheden for at opkøbe de to villaer opstod, siger Mikael Melander.

For stort
Et andet kritikpunkt fra beboerne på Clarasvej er, at den nye lokalplan omfatter et alt for stort område.
– Det er en betragtelig del af området, der går til parkerede biler. Vi er imod, at det bliver så omfattende, siger Anders Ørbæk.
Han henviser til, at hotellet ind til videre kun har brug for at omdanne to grunde til parkering, men lokalplanen, der nu debatteres, kommer til at omfatte syv grunde, herunder hans egen.
– Hvorfor er det areal blevet så stort. Det er det generelle liv og værdien i at bo her, der bliver ramt. Hotellet siger normalt de er glade for nærmiljøet, og vi kan jo også se deres asiatiske gæster gå ned af vejen og tage billeder af husene, siger Alvin Christensen.
Hotellet havde mulighed for at købe Clarasvej to og fire, som også er omfattet af lokalplanen, men det valgte de ikke at gøre.
– Det er primært siden ud mod Glostrup Hule, vi er interesserede i, siger Mikael Melander.

Debat
Lokalplanen er nu sendt til debat til 26. februar. Beslutter Kommunalbestyrelsen derefter at gå videre med planen, skal der vedtages en egentlig lokalplan, der også skal i høring.
– Vi gør opmærksom på, at det er et debatoplæg til forudgående høring, sagde Flemming Ørhem på kommunalbestyrelsesmødet.
Han understregede, at beslutningen ikke er truffet endnu og at borgerne er velkomne til at sende høringssvar, som så vil blive behandlet af kommunalbestyrelsen.
Samme melding kommer fra kommunen i et svar på de to læserbreve, som Folkebladet bragte i sidste uge.
Den nuværende debat er en, som naboerne gerne deltager i, og de håber, at det kan flyttet noget.
– Når først en lokalplan er i høring, så er der mange, der har indstillet sig på, at det er sådan, det bliver. Så er det et kæmpe containerskib at få vendt, siger Alvin Christensen.
SF og enhedslisten meldte dog klar ud på kommunalbestyrelsesmødet, at de var imod lokalplanen.
– SF stemmer imod, da vi ikke mener, at Clarasvej skal bruges til parkering. Vi har absolut ikke noget imod høringer, men synes ikke at der er nogen tvivl i denne sag, og derfor mener vi ikke, at de der bor der skal gå unødigt rundt i uvished, sagde Mette Vennerstrøm (SF).
– Der er tale om rene “salami-metoder”, i og omkring Byparken, først indrager man den nordlige ende af Byparken til hotel og andet, så en stor udvidelse af hotellet, og nu er der så ikke nok parkerings pladser, og derfor lægges der med forslaget op til at kunne inddrage halvdelen af villaerne på Clarasvej til p-plads. Enhedlisten vil ikke omdanne parcelhuse og kommunens få tilbageværende grønneområder til p-pladser, sagde Robert Sørensen (Enh.).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top