fbpx
Mere end blot et spørgsmål om udlejningsregler
DSC_0486-1.jpg
Allan Runager (DF) mener, det er politikerne, der skal tage ansvar for beboersammensætningen i Brøndby. Han frygter, at den øgede magt til boligselskaberne i Brøndby kan skabe parallelsamfund i blandt andet Brøndby Strand Parkerne. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. De seneste måneder har politikerne i Brøndby diskuteret, om det er dem eller boligforeningerne, der skal have hovedansvar for udlejningen af almene boliger. Onsdag tog de en ny runde

Under overskriften fleksibel udlejning har kommunalbestyrelsen i Brøndby igennem de seneste måneder diskuteret det samme tema ved flere møder.
Det har nemlig vist sig, at begrebet rummer en diskussion, der har delt Venstre og Dansk Folkeparti på den ene side og resten af partierne på den anden side, og som i sin kerne kan sammenfattes i spørgsmålet om, hvem der skal have hovedansvaret for at udleje de almene boliger i Brøndby. Boligforeningerne selv eller kommunen og dermed politikerne.
Parterne har stået stejlt over for hinanden, og gentagne gange har Allan Runager fra Dansk Folkeparti hævdet, at det vil få fatale konsekvenser, hvis man overlader hovedansvaret for udlejningen til boligforeningerne.
Igen og igen har Allan Runager (DF) sagt, når diskussionen er blevet rejst, at det må være et politisk ansvar, hvordan beboersammensætningen skal være.

Grundet dårlig økonomi
Holdningen fremførte Allan Runager (DF) endnu engang i onsdags, da der var kommunalbestyrelsesmøde, og da politikerne skulle forholde sig til en aftale om fleksibel udlejning med Brøndby Almennyttige Boligselskab.
I følge Allan Runager (DF) stikker diskussionen nemlig dybere end blot at være et spørgsmål om kriterier for udlejning af boliger:
– I de seneste par år har administrationen af den kommunale boliganvisning fungeret mindre godt. Med betragtelige efterregninger som følge, af blandt andet tomgangsleje og ubetalte fraflytningsregninger. At kommunens boligadministration har fungeret mindre godt, og at kommunen som følge af det her nu kan spare cirka fire mio. årligt ved at flytte boliganvisningen over til boligselskaberne, er efter vores opfattelse en dårlig begrundelse for at nedlægge den kommunale boliganvisning og dermed unddrage sig det politiske ansvar for en fornuftig beboersammensætning.

Politikernes ansvar
Og i følge Allan Runager (DF) må det, han opfatter som en spareøvelse, altså ikke skygge for det væsentligste i sagen, nemlig at det bør være politikerne, der tager ansvar for beboersammensætningen i Brøndby:
– Politikerne kan og skal tage et ansvar for byudvikling og beboersammensætningen med henblik på at undgå parallelsamfund med for mange ressourcesvage lejere. Dansk Folkeparti ønsker ikke at smide eksisterende og velintegrerede lejere ud af deres boliger. Men vi ønsker fremadrettet, til glæde og gavn for alle lejere, nogle ressourcestærke rollemodeller i boligområderne. Vi ser intet problem i, at kommunen i en kort periode betaler for en tomgangsleje i en ledig bolig. Hellere en ledig bolig, end en lejer, som skaber problemer for sine naboer.
På denne baggrund er det i følge Allan Runager (DF) også forkert at styrke boligforeningernes rolle ved udlejningen:
– Boligselskaberne i Brøndby skal administrere de almennyttige boliger. De har således ikke til opgave at drive lokalpolitik. Det er politikernes opgave igennem et samarbejde med de ni boligselskaber i Brøndby.

Selskaberne fejler
Selvom Allan Runager (DF) altså ønsker et samarbejde med boligselskaberne, så mener han også, der er noget der tyder på, at det fungerer bedst, hvis det er politikerne og ikke boligselskaberne, der har hovedansvaret:
– Der findes efter vores opfattelse flere eksempler på en fejlslagen pædagogik, når eksempelvis boligselskabet ansætter en radikaliseret gadeplansmedarbejder til at vejlede områdets rodløse unge, eller når der udbetales lommepenge til de unge for god opførsel og en bonus oven i, når antal og omfang af hærværk i boligområdet falder.

Selskaberne er bedst
En af de største fortalere for at styrke boligselskaberne i forhold til udlejningen er Michael Buch Barnes. Han er medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne og formand for Brøndby Boligselskab.
Ligeså ofte Allan Runager (DF) har sagt, at det er politikerens ansvar at stå for beboersammensætningen, har Michael Buch Barnes hævdet, at boligselskaberne er bedst til administrere udlejningen. Fordi de har det økonomiske ansvar, men også fordi de er tættest på beboerne. En holdning Michael Buch Barnes (S) sammenfatter således:
– Det er jo vigtigt, man tager udgangspunkt i sagen fra starten af om den fleksibeludlejning i Brøndby. Som det fremgår i redegørelsen fra Økonomiudvalget den 2. april 2014 har kommunen haft tab på tomgangslejligheder fra 2008 til og med 2012 i de fleste boligselskaber. Yderligere erkender socialforvaltningen, at man ikke formår, som den kommunale boliganvisning skulle, at tiltrække ressourcestærke beboere til boligafdelingerne. En sådan situation skal man selvfølgelig tage alvorligt, da det medfører en skævvridning af beboersammensætningen i negativ retning. Med høje fraflytningsprocenter og højere husleje i boligafdelingen til følge. Derfor er det min klare opfattelse, at boligselskaberne kan klare denne udfordring og sikre en positiv beboersammensætning og udvikling. Dermed opnår man mindre huslejestigninger og et godt boligområde.

Tættere på
Hvad det er, boligselskaber kan, som Brøndby Kommune ikke kan, er Michael Buch Barnes (S) ikke i tvivl om:
– I dag har Brøndby Kommune cirka 10.253 almene boliger, hvilke svarer til 65 % af den samlede boligmasse, fordelt på ti boligselskaber. Jeg mener, at boligselskaberne i samarbejde med deres administrationer har en klar fordel af et tæt lokalt kendskab og hurtigere sagsbehandling, da beslutninger ikke skal igennem den politiske mølle.
I det hele taget har Michael Buch Barnes (S) svært ved at se, hvad det præcist betyder, når Dansk Folkeparti taler om at tage politisk ansvar:
– Jeg ved ikke rigtigt, hvad DF mener med, at det er politikerne, der skal tage ansvar. Det gør vi allerede i henhold til Almenboligloven. Heri heddet det blandt andet: Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer og Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Alvorlig konsekevnser
Dette beroliger nu ikke Allan Runager (DF):
– Vi nærer en dyb bekymring for, at udemokratiske kræfter som Hizb Ut-Tahrir med flere på demokratisk vis tager magten i boligselskabernes afdelingsbestyrelse, som det er sket tidligere i andre afdelingsbestyrelser. Mest omtalt er nok boligafdelingen i Kokkedal. I 2014 har vi endvidere oplevet, hvordan bestyrelsen i Brøndby Strand Idrætsklub blev overtaget af den religiøse muslimske organisation Hizb Ut-Tahrir. Dansk Folkeparti i Brøndby ser gerne, at vi igennem en kommunal boliganvisning tager ansvar og holder de udemokratiske kræfter væk fra de almennyttige boliger i Brøndby.

12 personer stemte for at indgå aftale om fleksibel udlejning med Brøndby Almene Boligselskab. Syv, Venstre og Dansk Folkeparti, stemte i mod.
I følge aftalen skal ti procent udlejes efter almindelig venteliste, og 65 % skal udlejes efter fleksible anvisningskriterier, der blandt andet prioriterer unge boligsøgende (18-25 år), som er i job eller under uddannelse.
Der er nu boligselskaberne, der har hovedansvaret for boligudlejningen i Brøndby Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top