fbpx
Mange får ny hjemmehjælper
IMG_5487.jpg
En del borgere skal have ny hjemmehjælper. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Tidligere kunne Glostrups borgere vælge mellem fem private hjemmehjælpsfirmaer, men fra 1. februar kan de kun vælge mellem to

Ligesom mange andre kommuner i Danmark har Glostrup Kommune nu valgt at begrænse det frie valg af hjemmehjælpsfirma. Tidligere kunne borgerne i Glostrup vælge mellem fem private hjemmehjælpsfirmaer og kommunens eget tilbud, men fra 1. februar står valget mellem kommunens egen hjemmehjælp eller de to private firmaer Din Fleksible Service og Aleris Omsorg. Ændringen er primært lavet for at spare bureaukrati i kommunen, siger Lars Thomsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.
– Hver gang et nyt firma ønskede at være leverandør i Glostrup Kommune, så skulle vi i kommunen godkende firmaet og oplære medarbejdere i vores systemer. Vi har kun en begrænset pose penge, og hvis vi bruger pengene på bureaukrati, så kan vi ikke bruge dem på pleje, siger han.
Derudover har konkurser og firmaer, der lukker ned, været et problem.
– Problemet er, at mange små firmaer ikke har den nødvendige økonomiske robusthed. Det gør dem sårbare for konkurs, og konkurser giver ustabil drift, som påvirker borgerne direkte, siger Lene Miller, centerchef i Center for Sundhed og Velfærd.
Hos DI Service, der er brancheorganisation for hjemmehjælpsfirmaerne, har man også forsøgt at hjælpe kommunerne til at undgå problemer med konkurser.
– De fleste steder fungerer samarbejdet mellem kommunen og de private leverandører godt, men der har den seneste tid været eksempler på konkurser, som har efterladt utryghed og problemer for borgere, kommuner, medarbejdere og leverandører. Det kan ingen være tjent med. Derfor har DI Service blandt andet bedt Kammeradvokaten udarbejde en vejledning til kommunerne til forebyggelse og håndtering af konkurser, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service.

Svært med nye
I dag modtager 481 borgere den kommunale hjemmehjælp. De bliver ikke direkte påvirket, men får selvfølgelig mulighed for at vælge et af de to private firmaer.
Der er 228 borgere, der modtager privat hjemmehjælp. En del af disse modtager allerede hjemmehjælp fra et af de to firmaer, der er blevet valgt. Det kan de sagtens fortsætte med, men alle modtagere af privat hjemmehjælp skal vælge, hvilket firma de ønsker at benytte efter den 1. februar. En af dem, der skal have nyt hjemmehjælpsfirma, er Henrik Carlsen, der får hjemmehjælp på grund af sin Sclerose.
– Det tager mange, mange besøg at lære, hvordan mit hjem fungerer, fordi alle møbler, køkkenredskaber og så videre står placeret med omtanke, så jeg kan komme rundt med rollator og finde mine ting, siger han.
Han har tidligere haft den kommunale hjemmehjælp, men der skiftede hjemmehjælperne ofte distrikter, så han fik besøg af mange forskellige hjemmehjælpere. Han har nu i to år haft det samme firma og den samme hjemmehjælper. Nu overvejer han, om han skal gå tilbage til den kommunale hjemmehjælp eller vælge et af de to firmaer.

Nødvendigt at skifte
De to firmaer er blevet valgt efter et kommunalt udbud. Her kigger kommunen på kvalitet og pris og vælger de bedste firmaer.
– Vi sender det i udbud, for at optimere servicen til borgerne, siger Lars Thomsen.
Konsekvensen af at sende det i udbud er, at man er nødt til at flytte alle nuværende brugere af privat hjemmehjælp til de nye aftaler. Så selvom Henrik Carlsens nuværende firma er godkendt og kender kommunens systemer, så skal han stadig vælge en ny.
– Når man sender noget i udbud, så ligger man hele sin aktivitet over i udbuddet. Det er uheldigt, at nogle borgere mister deres nuværende firma, det kan vi kun beklage, siger Lars Thomsen.
Henrik Carlsen er også utilfreds med, at han først er blevet orienteret, efter den politiske beslutning var truffet.
– Jeg spørger, hvorfor man ikke hører vores mening. Jeg føler, at kommunen umyndiggør os, man handler hen over hovedet på os. Ingen har kontaktet os brugere for at høre, hvor tilfreds eller utilfreds vi var med vores private udbyder, siger han.
Det var ikke meningen, mener Lars Thomsen.
– Beslutningen er en del af et budget fra sidste år, så det har ikke været holdt hemmeligt. Men det er rigtigt, at vi ikke har skrevet ud til folk, siger han.

Fint at begrænse
I DI Service anerkender Mette Rose Skaksen, at det kan være nødvendigt at begrænse antallet af udbydere.
– Først og fremmest er det helt afgørende, at borgeren oplever valgfrihed, selvbestemmelse og fleksibilitet. DI Service bakker generelt op om reglerne for frit valg. Når den enkelte kommune skal vælge en model for antallet af udbydere, er der dog naturligvis en række forhold som skal afvejes vedrørende økonomi, opgavens kompleksiteten samt hensynet til borgeren. I en periode, hvor kommunen ønsker et tæt samarbejde om udvikling af pleje og rehabilitering, kan færre leverandører være hensigtsmæssig. Disse hensyn kan variere fra kommune til kommune, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service.
Hun oplyser, at godt 40 kommuner har valgt en udbudmodel som den i Glostrup.

Hjælp til selvhjælp
I fremtiden skal hjemmeplejen i højere grad arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, og den får flere og flere komplekse opgaver at varetage. Det kræver, at leverandørerne har en høj faglighed, og at de løbende formår at udvikle deres kompetencer, så de kan leve op til fremtidens krav. Ligesom det kræver, at de har et tæt samarbejde med blandt andet kommunens terapeuter og sygeplejersker.
– Den rehabiliterende indsats kommer til at ske i et samarbejde med borgeren. De fleste vil gerne klare sig selv. Det har for eksempel en værdi for mange borgere selv at kunne købe ind, selv kunne kigge på de varer, man gerne vil have. Borgerne skal være motiverede for det, de skal ville det selv, siger Maybrith Gronemann, leder af Visitationsenheden i Glostrup Kommune.
Det samarbejde er Henrik Carlsen rigtig glad for.
– Kommunens ergoterapeut er helt fantastisk. Jeg har fået de hjælpemidler, jeg har haft behov for, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top