fbpx
Koldfront over Glostrup
I Folkebladet den 25. november forklarede henholdsvis Glostrups borgmester og formanden for Teknisk udvalg den ringe snerydning i forbindelse med vinterens første sne. Borgmester John Engelhardt erkender at rydningen var mangelfuld. Jeg kender op til flere – ældre som unge – der faldt, og sikkert vil give Engelhardt ret. Han forsikrede dog borgerne om det […]

I Folkebladet den 25. november forklarede henholdsvis Glostrups borgmester og formanden for Teknisk udvalg den ringe snerydning i forbindelse med vinterens første sne.
Borgmester John Engelhardt erkender at rydningen var mangelfuld. Jeg kender op til flere – ældre som unge – der faldt, og sikkert vil give Engelhardt ret. Han forsikrede dog borgerne om det intet har med besparelserne på Vej og Park at gøre. Faktisk har det så lidt med besparelser at gøre, at man sagtens kan spare yderligere 500.000 kroner på næste års budget uden det kan mærkes.
”Alt mandskab var ude” sagde borgmesteren, ingen besparelser der. Men hvis mandskabet består af 5 mand, og der i virkeligheden skulle bruges 10, siger det jo ikke det store. Så oplever borgerne jo alligevel en besparelse i beredskabet.
Jeg tror mange borgere ville have en større forståelse for at man i DF og Venstre, stod på mål for sin politik og prioriteringer, og fortalte det som det sikkert forholder sig: og At man de senere år har set milde vintre, og snerydningen derfor er et område hvor det har været nemt at spare. Besparelser der så kunne bruges til skattelettelser.
Men i stedet kom formanden for Teknisk Udvalg Flemming Ørhem med den absurde konklusion, at der kom mærkbart større mængder sne i Glostup end i for eksempel Brøndby.
Nok faldt sneen lokalt, men at vejrguderne har ladet sig stoppe af kommunegrænser, lyder utroligt. I så fald, bør Ørhem overveje at kontakte nabokommunerne med henblik på at oprette et Sne-beredskab. Så når Albertslund bliver ramt af en snestorm, og Glostrup kun af fnug, kan vi sende snehjælp til vores naboer.
Eller bare sørge for en ordentlig snerydning til sine borgere.

Kold og gold opposition
Af Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget John Engelhardt (V), borgmester

Det er altid lidt befriende når politiske modstandere frivilligt stiller sit manglende kendskab til virkeligheden til skue. På den led, fuldstændig befriet for jordforbindelse, er det meget nemmere at gætte sig til resten.
Den væsentligste årsag til at mange borgere oplevede en mangelfuld snerydning her i november er, at Glostrups politikere, ledet af S og SF, i 2007 besluttede at spare på vintervedligehold ved at udskyde leverancen af fremmed hjælp, mandskab og maskiner (landmænd ude fra Sjælland) således at de først kommer efter 1. december og ikke som før 2007 1. november. Den manglende opbakning fra de 18 traktorer med plove og koste gjorde så, at meget sne nåede at blive til stenhård is, hvilket vanskeliggjorde det videre arbejde. Endvidere var mængden af væltede træer og nedfaldne grene også en væsentlig årsag til, at rydningen blev vanskelliggjort. Baseret på vores nuværende erfaringer har DF og V allerede sat en sag på decembermødet i Miljø- og Teknikudvalget med henblik på at sikre, at den situation ikke opstår igen.
Behovet for vintervedligehold svinger meget fra år til år og i de år, hvor der bruges rigtig mange arbejdstimer om vinteren reguleres det via at der spares lidt på timerne om sommeren. Og omvendt! Sådan har det altid været og er ganske almindelig praksis i kommuner.
Det er i øvrigt faktuelt korrekt at DF og V i forbindelse med budgettet for 2016 har besluttet at bruge væsentlig flere ressourcer på Glostrup Skole og tage en del af dem fra Vej&Park og en del fra biblioteket. Besparelsen på Vej & Park skal primært ses i sammenhæng med effektivisering i forhold til at gå fra mange lokationer til én ny materielgård næste år. Det er politikeres lod at foretage den slags omprioriteringer. Det har blot ikke noget som helst at gøre med snerydningen i november. Og det får heller ikke betydning for snerydningen i fremtiden.
De kommunale medarbejdere i Vej&Park havde alle disponible maskiner ude og der blevet sovet meget lidt i de døgn. De var blot også en slags ofre for et ubehageligt vejrlig og den beslutning, som bl.a. SF stod i spidsen for i 2007.
Alle Jonas Madsens SF-tanker om besparelser og nedskæringer og skattelettelser er således i virkeligheden fri fantasi. Det eneste reelle er, at SF stod ved roret, da man i sin tid sparede på vinterberedskabet.

NB
Folkebladet gør opmærksom på, at den maksimale grænse for læserbreve er 300 ord. Dette svar overskrider grænsen. Men da kritikken i læserbrevet er rettet mod to personer, der under normale omstændigheder ville have 300 ord hver, har Folkebladet undtagelsesvist accepteret at lade deres samlede svar overskride 300.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top