fbpx
Ingen nye kommuner på vej
HELE OMRÅDET. Står det til flertallet af de lokale politikere, skal de tre kommuner i Folkebladets område ikke lægges sammen med andre kommuner

Alt skal være ved det gamle. Det må være konklusionen, efter at Folkebladet har spurgt de lokale politikere, om de mener, de tre kommuner bør lægges sammen med en anden kommune.
I sidste uge kunne DR fortælle, at DR Nyheder havde spurgt landets 2444 byrådsmedlemmer, om de ville arbejde for, at deres kommune skulle lægges sammen med en anden. 1066 byrødder svarede på spørgsmålet, og af disse mente cirka en femtedel, at deres kommune skulle lægges sammen med en anden.
Efterfølgende spurgte Folkebladet kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup, om de mente, at de tre kommuner burde lægges sammen med en anden kommune.

Den rette størrelse
11 lokale politikere vendte tilbage med et svar på spørgsmålet. Heraf svarede ni nej til spørgsmålet om sammenlægning, mens en svarede ja og en ikke havde lagt sig fast på et ja eller nej.
En af dem, der ikke kunne forestille sig en kommunesammenlægning er Niels Jørgensen. Han er medlem af kommunnalbestyrelsen for Venstre i Vallensbæk, og han mener ikke, Vallensbæk skal være en del af en større kommune:
– Småt er godt er et slogan, jeg hylder og går ind for. Men selvfølgelig forudsat at bæredygtigheden kan holde til det. Jeg opfatter, at vore borgere er særdeles godt tilfredse med nærheden i vores demokrati i Vallensbæk. Og for mig som politiker, er det en stor tilfredshed at kunne følge projekter og udvikling på nært hold.
Men Niels Jørgensen (V) mener dog, det kræver fortsat fokus, hvis Vallensbæks størrelse og selvstændighed skal fastholdes:
– En særdeles vigtig opgave for os i Vallensbæk er således at sikre, at udviklingen går i en retning, så bæredygtigheden består. Det er en udfordring, men den kan helt bestemt løses. Det kræver effektivt kommunal organisation, engagement og sammenhold, samt ikke mindst fornuftige og realistiske politiske visioner, hvordan kommunen skal udbygges. Det sidste er, set med mine øjne, den største fare for Vallensbæks fremtid, da vi er ved at ændre befolkningssammensætning og boligformer markant i forhold til tidligere, og det stiller uhyre store krav til vores økonomiske robusthed.

Det nære demokrati
Robert Sørensen er medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup for Enhedslisten. Han mener, Glostrup kommune bør forblive en selvstændig kommune:
– Helt grundlæggende mener jeg, at vi skal passe godt på vores nærdemokrati. Kommuner kan blive for store, og så mister politikerne følingen med, hvad der foregår i deres kommune. Jeg syntes, at kommunalreformen er et godt eksempel. Her er mange kommuner ude for Storkøbenhavn blevet så store, at borgerne har mistet den nære kontakt til deres politikere.
Men Robert Sørensen (EL) kan dog godt blive bekymret, når han kigger fremad:
– Men grundet regeringens og deres støttepartiers økonomiske politik, hvor de blandt andet med omprioriteringsbidraget, så kan kommuner på Glostrups størelse blive tvunget til at se på kommunesammenlægning.

Måske
Vagn Kjær-Hansen er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby for SF, og han kan ikke svare klart ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt Brøndby skal slå sig sammen med en anden kommune:
– Jeg har ved flere lejligheder talt for, at vi seriøst undersøgte mulige sammenlægninger mellem kommunerne på Vestegnen. Vi har i forvejen masser af samarbejder, hvor vi deler nogle opgaver i større geografiske områder. Brandvæsen, genoptræning, tandregulering osv. På andre områder har vi volumen nok i Brøndby, og her taler vi måske snarere om stordriftsulemper. Den store skole i Glostrup ser f.eks. ikke ud til at være en succes.
På denne baggrund kan Vagn Kjær-Hansen (SF) heller ikke give et entydigt svar:
– Jeg har ikke nogen fast holdning til, om vi bør lægges sammen eller ej. Jeg ser både fordele og ulemper.
Og så er det i følge Vagn Kjær-Hansen (SF) vigtigt at holder sig borgernes ønske for øje:
– Når jeg taler med borgerne, hører jeg en udbredt modstand mod sammenlægninger. Med 35.000 indbyggere er Brøndby jo heller ikke for lille som sådan. Jeg tænker, at hvis vi skal overtrumfe borgernes modstand mod større enheder, masser af ændringer osv., må vi have nogle markante fordele at henvise til. Dem har jeg ikke set i den hidtidige debat. Derfor er det ikke noget, jeg vil forfølge særlig aktivt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top