fbpx
Henrik Rasmussens nytårshilsen: En kommune i udvikling
04-Borgmesterens-nytårsudtalelse-Henrik-Rasmussen.jpg
VALLENSBÆK. Folkebladet har modtaget en nytårshilsen fra borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (C). Han glæder sig særligt over økonomien, børnelivet og samarbejdet

I sin nytårshilsen til borgerne i Vallensbæk skriver borgmester Henrik Rasmussen (C) blandt andet:

En sund økonomi
Med budgettet for 2016 er der derfor sat penge af til investeringer i udvikling. Samtidig er det en forudsætning, at vi har styr på økonomien, og med budgettet for 2016 har vi opnået netop det. Kassebeholdningen fastholdes på 30 mio. kr., og kommunens gæld nedbringes, samtidig med at skatteprocenten og grundskyldspromillen er uændret.

Et godt børneliv
Netop hvad børn og unge angår, har vi nu nået vores ambitiøse mål om, at alle vores tre skoler skal ligge i landets bedste fjerdedel målt på afgangskarakterer. Det er utrolig flot gået af elever, medarbejdere og forældre. Dermed er vi godt på vej til at realisere målsætningerne for 0-18-års-området. Vores børn og unge skal komme fra et godt børneliv til et godt og robust voksenliv med alle muligheder foran sig. Med udgangspunkt i devisen ’børn, der trives, lærer bedst’ er der sat fokus på at højne trivslen og læringen i skolen. Vi har oprettet vores eget UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning) her i Vallensbæk med flere vejledere tilknyttet skolerne, og vi har genindført obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse. Tilsammen skal de to tiltag hjælpe med til, at de unge vælger den rigtige uddannelse første gang.

Et frugtbart samarbejde
Et godt eksempel på et nyt partnerskab og en ny måde at arbejde sammen på, er Hackathon, hvor it-virksomheden Capgemini Sogeti i efteråret arrangerede en innovationskonkurrence for alle 9. klasses-eleverne i Vallensbæk. Eleverne kom med deres bud på kreative, digitale løsninger på samfundsproblemer som trafikstøj og diabetes 2. Hackathon var et led i vores vision om Vallensbæk som SmartCity, som går ud på at bruge teknologi og data til at gøre kommunen et bedre sted at bo.

Sundhed
Sundhedshuset i Vallensbæk Nordmarken er omdrejningspunkt om en lang række vigtige sundhedstilbud til borgerne. Udover praktiserende læger er der selvtræningscenter, alkoholrådgivning, og huset bliver brugt som udgangspunkt for gåture, til sundhedsplejerskernes sundhedsbutik og meget mere.
I udviklingen af kommunens arealer tænker vi sundhed ind som et vigtigt element. Således kom Kløverstierne til Vallensbæk i 2015.
Vi ved, at trafikstøj er sundhedsskadeligt og er et problem for mange borgere i Vallensbæk. Derfor arbejder vi på at lave et levende støjlaboratorium, hvor firmaer for eksempel kan teste nye former for støjsikring i de rigtige omgivelser.

Klimatilpasning
Klimaforandringerne betyder, at vi oftere får kraftigt regnvejr og skybrud. Derfor gælder det om at arbejde for helhedsorienterede løsninger, der tager noget af presset på kloakkerne og samtidig giver borgerne rekreativ værdi. Eksempler på dette er Skovmosen og Den Våde Eng, som er lavet i samarbejde med HOFOR. Det er to nye områder, der til daglig er dejlige steder at gå tur, og ved skybrud kan optage store mængder regn og dermed forhindre oversvømmede kældre i Vallensbæk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top