fbpx
Glostrup var dårligst til at støtte frivilligt arbejde
bc5ab9_IMG_4735.jpg
Frivillighedsbrunch er et af tilbuddene til de frivillige i Glostrup. Foto: Sigrid Rasmussen
GLOSTRUP. I 2014 var Glostrup Kommune landets dårligste til at støtte det frivillige arbejde, men i 2015 er det blevet bedre

I midten af december udkom den årlige redegørelse fra Social- og Indenrigsministeriet om kommunernes støtte til den frivillige sociale indsats. Her lå Glostrup Kommune på en kedelig sidsteplads.
I 2014 havde kommunen kun brugt 17 procent af bloktilskuddet til frivilligt socialt arbejde. Der er dog en del usikkerhed om tallene. Regner man inddirekte støtte i form af foreksempel gratis lokaler og annonceplads med, så brugte Glostrup Kommune 63 procent af bloktilskuddet, hvilket tager kommunen væk fra den absolutte bund. Samlet set er der 60 kommuner, der ikke bruger hele bloktilskuddet.
– De 60 kommuner bør tage sig sammen. Det kan ikke være rigtigt, at der i en tid med store udfordringer på integrationsområdet, udsatte børn og unge og sårbare ældre, der alle kalder på civilsamfundets deltagelse, er kommuner, der ikke mere tydeligt bakker op om foreningerne, siger Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet.

Har taget sig sammen
Glostrup Kommune har faktisk taget sig sammen. Det er nemlig tallene fra 2014, der først ligger klar nu. Men kigger man i kommunens budget for 2015 og det vedtagne budget for 2016, så er der meget godt på vej til foreningerne.
Kommunen har lavet en samlet strategi, som skal styrke det frivillige arbejde og hjælpe et samarbejde mellem professionelle kompetencer og foreninger på vej. I 2015 er der afsat 250.000 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde.
Med afsæt i servicelovens § 18 om afsætning af midler til støtte af frivilligt socialt arbejde har Glostrup Kommune udformet en samlet strategi for indsatsen omkring frivilligt socialt arbejde.

Frivilligkoordinator
Strategien omfatter ansættelsen af en frivilligkoordinator og en digital håndbog målrettet både frivillige og medarbejdere om det praktiske samarbejde, samarbejdsformer, formalia med videre.
Tiltagene med alle relevante oplysninger om frivillighed, inspiration og frivilligjobs kan findes på Frivillighedsportalen via Glostrup Kommunes hjemmeside. Der er også udarbejdet personalepolitiske retningslinjer for samarbejde mellem frivillige og ansatte i Glostup Kommune.
– Når vi taler om frivilligt socialt arbejde, så er de sande helte foreningerne. De laver et vigtigt og kæmpestort stykke arbejde, som vi i Kulturudvalget så kan støtte. Men ud over økonomisk støtte, så har vi ønsket at skabe nogle bedre rammer for vores foreninger via en række andre tiltag. Og nu begynder vi så småt at se resultatet af den øgede indsats på frivilligområdet, og det glæder mig meget, siger Pia Hagbarth Dahlin, der er formand for Kulturudvalget.

De får støtte
Glostrup Kommune giver 18 § tilskud til:
Dansk Folkehjælp
Foreningen Familierum
Glostrup Lænkeforeningen
Børns Vilkår
Børns Voksenvenner
Astma- Allergi Foreningen
Dansk Blindesamfund
Døveforeningen 1866
Brohusklubben
Bedre Psykiatri
Unge For Ligeværd (UFL)
Positivgruppen
Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)
Det Udgående Team (DUT)
Høreforeningen
Seniorklubben Ejby
Ældresagen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top