fbpx
Fortsat uenighed om Gildhøjhjemmet
DSC_1508.jpg
På det seneste møde i kommunalbestyrelsen fastholdt Venstre sin kritik af processen i forbindelse med renoveringen af Gildhøjhjemmet. Sagen er ikke undersøgt godt nok endnu til, at der kan træffes en afgørelse, mener partiet. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Uenigheden om fremtiden for Gildhøjhjemmet fortsætter. Også selvom der på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 9. december blev truffet beslutning om at arbejdere videre med to modeller

De var langt fra enige, politikerne i kommunalbestyrelsen i Brøndby, da de onsdag den 9. december skulle forholde sig til fremtiden for Gildhøjhjemmet. For, som Folkebladet fortalte for nyligt, så mente et flertal i Social- og Sundhedsudvalget den 18. november, at det projektforslag, der er udarbejdet for det fremtidige Gildhøjhjem, beskriver syv modeller, som på mødet den 18. november skulle skæres ned til to. Desuden mente udvalgsflertallet, at disse to modeller skulle undersøges nærmere, og at kommunalbestyrelsen på sit møde den 9. december skulle konfirmere denne beslutning.
Men dette syn på sagen deler Venstre på ingen måde. De har nemlig siden mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 18. november og igen på kommunalbestyrelsesmødet den 9. december beskyldt Socialdemokraterne og forvaltningen for at presse en beslutning igennem, som sætter demokratiet ud af kraft i Brøndby.

Mail fra borgmesteren
Venstre påstår således, at kommunalbestyrelsen på et temamøde, der blev afholdt om sagen den 11. november, blev enig om, at undersøge flere modeller grundigere, ligesom Venstre mener, at de økonomiske undersøgelser i sagen på nuværende tidspunkt ikke er grundige nok til at træffe en egentlig beslutning. Også noget Venstre mener, der var enighed om på temamødet den 11. november.
For at understrege dette, forlangte Venstre på kommunalbestyrelsesmødet den 9 december få tilføjet i referatet:
”Venstre mener ikke, at der er foretaget de undersøgelser, der bør være til stede, før man går i gang med at bruge flere hundrede mio. kr. af borgernes penge. Kommunalbestyrelsen skal ikke træffe en afgørelse, før tilstrækkelig dokumentation foreligger for en så bekostelig beslutning. Venstre overvejer, om de skal henvende sig til Statsforvaltningen og bede dem vurdere, om det er i overensstemmelse med de demokratiske spilleregler, at Kommunalbestyrelsens fælles beslutning kan tilsidesættes ensidigt af Socialdemokraterne”
Som en slags opsummering af deres kritik af sagen.

Ikke godt nok
På kommunalbestyrelsesmødet havde Venstre imidlertid flere kritikpunkter For eksempel i forhold til de økonomiske undersøgelser af sagen. Således sagde Mette Engelbrecht (V) under debatten blandt andet:
– Det er slet ikke blevet undersøgt, om man kunne tænke i andre økonomiske modeller, end at kommunen selv financierer det hele. Og samtidig er kommunalbestyrelsen ikke bekendt med, hvilke fordele en alternativ placering af plejehjemmet kan få for kommunen. Her tænker vi på Infrastruktur, økonomi og hensynet til beboerne.
Men også selv placeringen er ikke blevet undersøgt grundigt nok, mente Kurt Damsted (V) under mødet:
– Man har slet ikke tænkt i alternative placeringer og undersøgt disse muligheder. For eksempel er forslaget om at bygge nyt lige ved siden af Matrielgården og mortorvejen ikke god, for der er jo ingen, der har lyst til at bo lige ved siden af sådan et larmende sted.
Og så var der som det tredje ifølge Kurt Damsted hele spørgsmålet om, hvorvidt det er forvaltningen og ikke politikerne, der styrer hele processen:
– Det virker som om, det er forvaltningen i samarbejde med Socialdemokraterne, der har sorteret i forslagene og valgt nogle ud. Det bør være politikerne, der træffer beslutningerne. Det er altså et demokratisk problem.

Forskellige møder
Per Jensen fra Socialdemokraterne delte på kommunalbestyrelsesmødet på ingen måde holdning med Venstre. Således sagde han blandt andet:
– Det er mærkeligt, at mindst 15 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer har den samme opfattelse af, hvad der blev besluttet på temamødet, og at det kun er Venstre, der har en anden opfattelse.
At parterne simpelthen talte forbi hinanden, var Vagn Kjær-Hansens konklusion på kommunalbestyrelsesmødet den 9. december:
– Jeg tænker, vi taler forbi hinanden. I (Venstre, red.) troede, vi skulle undersøge alle syv modeller, men vi blev enige om at gå videre med to af dem.
Også fungerende borgmester, Kent Magelund (S) mente, der simpelthen var en forskellig opfattelse af, hvad der blev besluttet på mødet:
– Vi var til det samme møde, men vi hørte åbenbart ikke det samme.

Mangel på respekt
Folkebladet har efterfølgende bedt Per Jensen (S), formand for Social- og sundhedsudvalget forholde sig til Venstres påstand om, at Socialdemokraterne og forvaltningen har slået sig sammen i sagen og truffet en beslutningen hen over hovedet på resten af kommunalbestyrelsen. Om det siger Per Jensen:
– Åbenbart er det lettere at leve i en verden styret af konspirationsteorier frem for at forholde sig til fakta. Det irriterer mig rigtig meget, at Venstre har den holdning til forvaltningen. Det er jo en politisk beslutning at føre den form for retorik i forhold til et andet parti, men jeg kan ganske enkelt ikke se, hvorfor ansatte i forvaltningen skal stå model til disse beskyldninger. Derudover er det jo også fuldstændig ligegyldigt, hvad vi siger og gør.
Folkebladet har også spurgt Vagn Kjær-Hansen (SF), hvad han siger til Venstres kritik af de øvrige parter i sagen:
– Jeg synes Venstre puster sig op med helt urimelige beskyldninger mod alle som er uenige med dem. På mig virker det som om, Venstre ikke har gode og saglige argumenter nok og derfor føler at det vil gavne deres sag at beskylde andre for alt muligt usagligt. De konstruerer en enighed på et temamøde, som aldrig blev formuleret og bekræftet. Derefter beskylder de os andre for at bryde denne konstruerede enighed, og klandrer helt urimeligt forvaltningen for at gøre deres arbejde og komme med en indstilling til, hvilke forslag der skal beskrives detaljeret. Det er helt i orden for mig at Venstre ønsker at tage udgangspunkt i nogle andre forslag når der skal arbejdes med detaljerne, og de har lov til at mene at det er udemokratisk hvis deres forslag ikke bliver gennemarbejdet af forvaltningen. Men jeg står af, når de puster sig selv op til en kæmpe ballon af påtaget forargelse. I sådan en situation taber jeg fuldstændig respekten for Venstre.
Til denne kritik siger Mette Engelbrecht (V):
– Der er ikke tale om konspiration fra vores side. Der er tale om, at Venstre gør opmærksom på, at Socialdemokraterne, og det er jo også SF, har truffet en beslutning udenom de demokratiske processer udelukkende baseret på en mavefornemmelse, og det, syntes vi, er fuldstændigt uacceptabelt.

Der blev stemt
Flertallet i kommunalbestyrelsen valgte imidlertid at gennemføre afstemningen, der reducerede antallet af fremtidige modeller for Gildhøjhjemmet til to. Disse to modeller undersøges nu nærmere, inden den endelige beslutningen træffes. Nedenfor kan afstemningsresultatet ses.

• For forslag om at arbejde videre med Kirkebjerg Søpark 5 stemte 7 (O+V) imod 11 stemmer. 1 undlod at stemme (Ø).
• For forslag om at arbejde videre med Sognevej stemte 19.
• For forslag om at arbejde videre med en kombination af senarie 1 (genanvende blok D og Møllesalen) og senarie 4C (nedrivning af Gildhøjhjemmet og nybygge på Brøndby Møllevej) stemte 12 imod 7 stemmer (O+V).
• For forslag om at arbejde videre med en alternativ placering stemte 8 (O+V+Ø) imod 10 stemmer. 1 undlod at stemme (F).

1 kommentar om “Fortsat uenighed om Gildhøjhjemmet”

  1. Frank Bavnild siger:

    Når man har set, at kommunalbestyrelsen gentagene gang har måtte behandle budgetoverskridelser i forbindelse med projekter – bliver man lidt nervøs som skatteborger. Det er derfor uforståeligt, at borgmesteren netop på denne baggrund ikke vil undersøge alle mulighederne nærmere – såfremt der er ubesvaret spørgsmål. Man kunne selvfølgelig finde en kommentar om bevillingen af millioner til overskridelsen i Folkebladet om, at socialdemoraterne og SF fandt det helt naturlig – uden respekt for skatteborgerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top