fbpx
For mange ænder
GLOSTRUP. Der er for mange ænder i søerne i Glostrup, det forringer vandkvaliteten. Derfor vil kommunen opfordre folk til at lade være med at fodre

Flere af Glostrup Kommunes gadekær og småsøer er uklare og er vokset til i tagrør og siv. Vandkvaliteten i søerne afhænger primært af næringsstoffer i vandet. Fodring af ænder og andre fugle er en stor forureningskilde. Næringsstofferne fra brødet medfører, at alger og planter vokser uhæmmet. Det medfører ofte, at vandet bliver grønt og grumset. Fodring medfører desuden, at andebestanden vokser i de enkelte søer.
For at få en ren sø med et rigt, varieret og naturligt dyreliv er det vigtigt, at fuglenes føde stammer fra søens egen produktion af insekter og planter. Der er observeret mellem 16-20 ænder i Ejby gadekær, Hvissinge Gadekær og i søen ved Stensbjerg. I søer som disse vil det være naturligt med et andepar per sø. Derfor vil Glostrup Kommune igangsætte en informationskampagne. Den kommer til at bestå af fire informationstavler og nogle foldere, som vil blive flyttet rundt blandt søerne i kommunen. Kommunen vil ikke direkte forbyde fodring, men satser i stedet på oplysning.
– Vi kan strø om os med forbud, men det er en adfærd, der skal reguleres. Borgerne skal selv gøre sig nogle overvejelser. Principielt vil jeg godt være med til forbud, men jeg tror ikke det hjælper i naturen, siger Flemming Ørhem (DF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Glostrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top