fbpx
En kommune består, mens to dumper
SÅ-flot-Vallensbæks-unge-får-højere-karakterer.jpg
Eleverne i Vallensbæk klarer sig over landsgennemsnittet. Foto: Vallensbæk Kommune
HELE OMRÅDET. I følge tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ligger eleverne fra Brøndby og Glostrup under landsgennemsnittet, mens Vallensbæk ligger over

Stopper man en tilfældig kommunalpolitiker på gaden og spørger ham, hvad det vigtigste emne er, vil der være en stor sandsynlighed for, at han svarer folkeskolen.
For blandt de emner, politikerne i de tre kommuner har størst fokus på, er folkeskolen. Uanset om det gælder integration, reformer eller lærernes arbejdstider. Eller noget helt fjerde. Folkeskolen er uden tvivl et væsentligt lokalpolitisk emne.
I bedømmelsen af, hvordan det går i folkeskolen, spiller elevernes karaktergennemsnit i sagens natur en væsentlig rolle, og her er der stor forskel på, hvordan det står til i de tre kommuner.
Tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der viser karaktergennemsnittet for afgangsprøverne i 9. klasse, afslører nemlig, at eleverne i Brøndby og Glostrup ligger under landsgennemsnittet, mens eleverne i Vallensbæk ligger over.

Ikke tilfredsstillende
Således viser tallene for Glostrup kommune, at karaktergennemsnittet for eleverne i 9. klasse i de bundne prøvefag i 2014-2015 var 6,7. Landsgennemsnittet for samme periode var 7,0.
Om dette siger borgmester, John Engelhardt (V) med henvisning til, at karaktergennemsnittet i Glostrup et steget de tre seneste år:
– Først og fremmest er jeg tilfreds med at det går den rigtige vej. Vi har alle forudsætningerne for at forbedre resultatet, da vi er den kommune i landet, der har flest linjefagsuddannede lærere. Men det betyder ikke at vi er tilfredse med resultatet. Langt fra.
Men der er grund til at være optimistisk, når man ser på de kommende år, mener John Engelhardt (V):
– Vi tror på at vores AP Møller projekt ”Tæt på læringen”, hvor vi arbejder med at komme tæt på den enkeltes elevs læring og progression, vil være med til at sikre at vi komme frem ad banen og får løftet alle elever.
Og så skal der i følge John Engelhardt fokus på vejledning:
– Vi har i øvrigt i det igangværende skoleår etableret faglige vejledere i alle de store fag i skolen på tværs af de fire undervisningssteder. De 35 vejledere er alle særligt uddannede inden for netop deres undervisningsfag, og skal være med til at understøtte lærerne i arbejdet med elevernes faglige læringsmål.

Det kan blive bedre
Tallene for Brøndby er heller ikke gode, hvis man sammenligner med landsgennemsnittet. Således er gennemsnittet for Brøndby på blot 6,0, hvorimod gennemsnittet for hele landet er på 7,0.
Noget der ærgrer fungerende borgmester, Kent Magelund (S), der dog ligesom Glostrups borgmester i første omgang bider mærke i, at det går fremad:
– Det glæder os, at vi kan se en stigende tendens for afgangsprøvernes resultat i Brøndby Kommune. Samlet set er den gennemsnitlige karakter for afgangsprøven i 9. klasse steget fra 5.1 i de bundne prøvefag i juni 2012 til 6.0 i juni 2014. Det resultat er vi tilfredse med, særligt når resultatet sættes i relation til skolernes elevsammensætning, den såkaldte socioøkonomiske reference. Men det betyder ikke, at resultatet ikke kan blive bedre. Det kan det, og det skal det også.
Skal det blive ved med at gå fremad, skal der i følge Kent Magelund der mere fokus på det, der allerede fungerer:
-De positive tendenser vi allerede nu kan se, skyldes flere tiltag. Dels vedtog vi i 2010 en ny skolestruktur. Hensigten var at større skoler, stadig med få elever i hver klasse, ville forbedre lærernes faglighed og give skolerne bedre mulighed for at dække undervisningen med linjefags uddannede lærere. Hele 83,3 procent af vores lektioner varetages i dag af lærere med linjefag eller tilsvarende uddannelse. Så her ligger vi over landsgennemsnittet. Og lærernes højere faglighed har en positiv effekt på elevernes motivation og resultater.

Over gennemsnittet
I modsætning til de to øvrige kommuner ligger Vallensbæk over landsgennemsnittet, og det glæder borgmester Henrik Rasmussen (C):
– Alle Vallensbæk Kommunes skoler er steget i karakterer, og alle skoler er over landsgennemsnittet. Vi har nået Kommunalbestyrelsens mål om at hæve antallet af elever, der får mindst 2 i dansk og matematik, og det ser ud til, at vi også når målet om, at alle tre skoler ligger blandt landets bedste fjerdedel, målt på afgangskarakterer. Det er simpelthen så flot klaret af elever, lærere, pædagoger og ledere – og et udtryk for, at læring og trivsel blomstrer pænt på vores skoler. Det positive resultat for Vallensbæk Kommune er ifølge en pressemeddelese fra Vallensbæk Kommune ikke tilfældigt. Heri hedder det nemlig blandt andet:
”Vallensbæk Kommune har i forlængelse af Kommuneplanstrategi 2014 opstillet en række målsætninger for hele 0-18-års området. Formålet er at skabe sammenhæng i tilbuddene til børn og unge, så de kommer fra et godt børneliv til et godt og robust voksenliv med alle muligheder foran sig. Med udgangspunkt i ’børn, der trives, lærer bedst’ er der sat fokus på at højne trivslen og læringen i skolen. Det sker gennem en lang række indsatser, der skal skabe mere ro i klassen og mere fokus på læring, samt højne karakterniveauet.”

Der kommer handling
Borgmester i Glostrup, John Engelhardt (V) mener, man skal være forsigtig med at bruge tallene, da gennemsnittet på landsplan også kan flytte sig og dermed få betydning for sammenligningen. Alligevel mener han, tallene skal bruges til øget fokus i Glostrup:
– Vi er optaget af, om der skal mere til. Derfor har resultaterne også betydet, at forvaltningen og skolen nu går i gang med at analysere, om der skal suppleres med flere tiltag end dem, vi allerede har igangsat. Så vi fortsætter vores udvikling.
Også fungerende borgmester i Brøndby, Kent Magelund (S), mener, det vil gå fremad i Brøndby:
– Vi er meget optimistiske i forhold de kommende års resultater, da vi i dette skoleår foruden kompetenceløftet i linjefag også har sat turbo på arbejdet med læringsmålstyret undervisning. Fra international forskning ved vi, at klare mål og brug af de undervisningsmetoder med størst læringseffekt og feedback til eleverne, har en positiv effekt på elevernes faglige resultater og trivsel. Derfor er alle lærere i Brøndby Kommune sammen med Vallensbæk og Glostrup i gang med kompetenceudvikling og samarbejde om netop målstyret undervisning.

gfb10p2.indd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top