fbpx
Det svære valg
DSC_1446.jpg
Siden 2001 har Katja Lindblad (C) været medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Men nu er det slut. Andre ting skal prioriteres. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. 64 byrådsmedlemmer på landsplan er stoppet før tid i denne valgperiode. De fleste på grund af arbejdspres. Katja Lindblad (C) er en af dem

Præsten arbejder kun en time om søndagen, så det må være et let job. Den bemærkning får præster nogle gange at høre, når de præsenterer sig selv. Den kække bemærkning bygger imidlertid på en fordom om, at præsterne resten af tiden laver ingenting og endda får løn for det.
Den samme fordom kunne nogen have i forhold til medlemmerne af en kommunalbestyrelse; at det ene kommunalbestyrelsesmøde, de deltager i om måneden, næppe skal regnes for noget, og at det i hvert fald ikke retfærdiggør nogen form for vederlag.
At dette billede ikke holder, vil de fleste kommunalbestyrelsesmedlemmer, embedsmænd i kommunerne og journalister, der følger lokale politikers arbejde, ikke være enig i.
For det kræver nemlig en koncentreret indsats at ville forholde sig til lokal beskæftigelsespolitik, snerydning og normeringer i børnehaver ved siden af et fuldtids arbejde.
Af denne grund stopper flere lokalpolitikere i følge en ny undersøgelse fra DR P4 også, inden valperioden udløber.
Således har hele 64 byrådsmedlemmer her midt i perioden lagt hvervet fra sig. De fleste fordi de ikke kan få politikerlivet til at passe med et civilt job.

Et valg
En af dem, der har måttet sige stop, før valgperioden udløber, er Katja Lindblad (C) fra Vallensbæk. Men der var ingen vej udenom fortæller den nu tidligere lokalpolitiker, der blev valgt til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk første gang i 2001:
– Det hænger ikke sammen med mit arbejde længere, og jeg er simpelthen nødt til at vælge, og i den situation har jeg altså prioriteret mit job som leder i den almene boligsektor.
Ifølge Katja Lindblad (C) var det ikke de månedlige kommunalbestyrelsesmøder, der var det hårde. Men det andet, der også fulgte med:
– Kommunalbestyrelsesmøderne er sådan set ok. Men der er så mange ting udenom, der også fylder. For så skal man til møde med grundejerforeningerne, til bestyrelsesmøde i Ridecentret eller udvalgsmøde. Det er det, der fylder og slider op.
Men ifølge Katja Lindblad (C) er der ikke så meget at gøre ved det:
– Det er sådan, det er. Jeg tror ikke, det kan være så meget anderledes. Lokalpolitikerne i Vallensbæk prioriterer at deltage i mange møder uden for kommunalbestyrelsesmøderne og bruger lang tid på forberedelse. Derfor kommer det til at fylde meget.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at en politiker ønsker at træde ud af kommunalbestyrelsen. På mødet den 16. december gav Katja Lindblad (C) tidligere politikerkolleger hende lov til. Dermed kan hun nu se frem til også at have aftener og weekender, der ikke nødvendigvis skal bruges på at lave politik. Noget hun glæder sig til. Men også begræder:
– Jeg kommer til at savne min gruppe og den tætte kontakt til borgerne, at være den, folk spørger om ting og kommer med kommentarer til.
Og så kommer Katja Lindblad (C) også til at savne en anden ting:
– I lokalpolitik har man reel indflydelse på menneskers hverdag. Det er et privilegium, jeg har været meget taknemmelig for Det kommer jeg også til at savne.

Holde sit ord
En af de ting, Katja Lindblad (C) sætter højest, både som politiker og menneske er, at man holder hvad man lover. Derfor ærgrer det hende også særlig meget, at hun her midt i valgperioden må sige fra:
– Min grundholdning er, at man skal passe de ting, man melder sig til. Og man kan jo godt sige, at jeg ikke helt holder det her. Men jeg har simpelthen været nødt til at prioritere, fordi det simpelthen ikke hænger sammen for mig længere.

De mange timer
Det kan ifølge Katja Lindblad (C) ikke gøres endeligt op i timer, hvor lang tid hun har brugt på den lokale politik. Men hun vil dog godt komme med et forsigt bud:
– I den seneste periode, hvor jeg har været almindeligt medlem er det nok cirka 15 timer om ugen. Men dengang jeg var formand for Teknik og Miljøudvalget var det nok nærmere 20 timer om ugen. Samtidig med et fuldtidsarbejde.

Ånden
Katja Lindblads politiske karriere begyndte med, at hun gik til kommunalbestyrelsesmøderne for at overvære, hvad der blev besluttet. Så begyndte hun at gå til møder i den lokal konservative partiforening, og på et tidspunkt blev hun spurgt, om det ikke var noget for hende at blive stillet op. Et tilbud hun takkede ja til:
– Jeg er vokset op i Vallensbæk og brugt mange af de muligheder, der findes her. Jeg har på mange måder være privilegeret, og derfor har jeg gerne villet give noget tilbage.
Og ifølge Katja Lindblad (C) er Vallensbæk et ganske særligt sted:
– Jeg synes, der er noget helt særligt ved Vallensbæk, der er en særlig Vallensbækånd.

Trak tilbage
De fleste politikere vil gerne tale om de ting, der er lykkedes for dem. Katja Lindblad (C) fremhæver for eksempel Letbanen eller den nye internationale bane på Ridecentret. Men politikere laver også fejl. Noget Katja Lindblad (C) godt er klar over:
– Dengang jeg var formand for Teknik- og Miljø lavede vi en temalokalplan for hegn og forhaver. Vi ville gerne sikre, at Vallensbæk forblev et grønt sted. Det gav en masse debat, og det endte med, at vi trak det tilbage. Der blev virkelig diskuteret, men det endte med, at vi lyttede til borgerne.

Det andet
Nu er Katja Lindblad (C) altså tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, og tiden skal bruges på noget andet:
– Jeg skal bruge tid på andet. Jeg skal dyrke motion og have tid til at spise ordentligt og ikke bare gribe noget tilfældigt på vej mellem to møder. Så skal jeg bruge tid på mit arbejde i boligsektoren, og så skal jeg fortsat tale beboernes sag i Vallensbæk Boligselskab. Vi er ved at bygge de 49 boliger på Vallensbæk Stationstorv, som jeg ser meget frem til.
Men selvom der altså er tale om et klart og bevidst valg, så er det alligevel også vemodigt, medgiver Katja Lindblad (C):
– Det bliver da mærkeligt, for jeg har nydt det. Og måske er det kun en pause.

Katja Lindblad træder formelt ud af kommunalbestyrelsen den 31. december. Nyt medlem af kommunalbestyrelsen for De Konservative er Marianne Friis-Mikkelsen.
Katja Lindblad arbejder som Udviklingschef i Boligkontoret Danmark, en almen boligadministration med 30.000 lejeboliger.
I forbindelse med at Katja Lindblad træder ud af kommunalbestyrelsen udtaler borgmester, Henrik Rasmussen (C):
– Jeg vil gerne sige tak til Katja for det kæmpe arbejde, hun har gjort for Vallensbæk Kommune i hendes 14 år i kommunalbestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top