fbpx
Brøndby Strand er ikke en ghetto
DSC_0486.jpg
I modsætning til, hvad nogle uden for Brøndby forventer, så figurerer Brøndby strand ikke på den seneste Ghettoliste. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Flere uden for Brøndby Strand mener, at området er fuld af problemer. Tre personer med tilknytning til området, mener, det er klart, at Brøndby Strand ikke er på ghettolisten

Det billede, medierne tegner af bestemte områder af Danmark, er med til at farve det generelle billede af det pågældende område.
Tag for eksempel snakken om udkanstdanmark. Er man for eksempel borger eller politiker i Tønder eller Hjørring, så vil en samtale om disse områder ofte begynde med, at man skal forklare sig ud af et negativt billede, inden man kan tale om de konkrete ting.
Den samme udfodring står borgere og politikere i Mjølnerparken og Vollsmose overfor. Det billede, der er tegnet af disse områder, er så negativt, at argumentationen altid er op af bakke.
En del af forklaringen på det negative billede af områderne, er den afstand, dem der bruger begreberne, har til områderne. Det er nu engang lettere at tale om Hjørring og Tønder som udkant, når man bor i København.

De kommer her ikke
På denne baggrund må et område som Brøndby Strand også lide under, at en del mennesker, der ikke færdes i området, har en negativ opfattelse af området.
Men at det ikke står så slemt til, som nogle uden for området ellers mener, er der nu kommet dokumentation for. I begyndelsen af december offentliggjorde Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet nemlig den såkaldte liste over ghettoområder. Og her optræder Brøndby Strand endnu engang ikke.
Folkebladet har spurgt tre personer med relation til området, hvordan det kan være, at Brøndby Strand, til trods for sit ry blandt nogle, ikke er på listen.
Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og valgt i Brøndbykredsen, Mattias Tesfaye, kan godt kende den fordom, nogle har området:
– Jeg møder ofte folk, der tror, at Brøndby Strand er præget af voldsomme sociale problemer og kriminalitet. Alt er ikke perfekt. Men der begås færre indbrud, Brøndby Strand skole klarer sig bedre og hele Esplanaden står foran et gevaldigt løft i forbindelse med renoveringen.
Mange bliver ifølge Mattias Tesfaye (S) overrasket over Brøndby Strand og Vestegnen, når de endelig kommer hertil:
– Det er ofte sådan, at folk der aldrig har været på Vestegnen, tror at vi alle sammen lever i hash-tåger og med springknive i lommen. Når så de besøger os, der bor på Vestegnen, bliver de helt overraskede over de mange grønne områder, og at vi er præcis ligeså venlige og velfungerende mennesker som folk fra alle andre områder af hovedstadsområdet.

Som andre
For at figurere på ghettolisten skal et område leve op til fem kriterier, for eksempel i forhold til uddannelse for bebeoerne og etnisk sammensætning.
Hugo Thuge er afdelingsbestyrelsesformand i T13, Silergården og med henvisning til de fem kriterier er han ikke overrasket over, at Brøndby Strand endnu engang ikke er på listen:
– Det ville have overrasket mig, hvis Brøndby Strand Parkerne var havnet på listen igen. Parkerne opfylder stadig to af kriterierne for at komme på listen: andelen af indvandrere og efterkommere overstiger 50%, og andelen af 18-64 årige uden for arbejdsmarked eller uddannelse er over 40 %. Men ikke de tre øvrige, der handler om kriminalitet, uddannelse og indkomst. Eller sagt med andre ord, at selv om der er mange indvandrere i Parkerne, og mange er uden for arbejdsmarkedet, så opfører Parkernes beboere sig ikke værre end de fleste, en god del af dem har mere end en grunduddannelse, og dem der er i arbejde tjener i gennemsnit rimelige lønninger
I det hele taget mener Hugo Thuge, man skal være meget varmsom med at bruge ordet ghetto:
– Lokalt har vi haft vores diskussioner af begrebet ghetto, især dengang vi havnede på listen. Beklagelserne over at bo i en ghetto kom især fra beboere, der holdt sig for sig selv og iagttog det der ghettoliv fra altanen. I almindelig tale bruges ordet ghetto om et område, der lukker sig om sig selv, taler deres eget sprog og ikke har meget at gøre med det omliggende samfund. OK. Stil jer op på S-togstationen ved busstoppestedet eller ved cykelstierne, og fortæl mig så, at Parkernes beboere ikke er en del af lokalsamfundet. Der snakkes også dansk, og beboerne rejser i og ud af området hver eneste dag til folkeskoleskole, uddannelse, arbejde eller andet.

Det kræver arbejde
Michael Buch Barnes er formand for Brøndby Boligselskab. Han er heller ikke overrasket over, at Brøndby Strand ikke er at finde på listen:
– Nej, det overrasker mig ikke. Som formand for organisationsbestyrelsen, er det min pligt, løbende at følge de boligstatistiske nøgletal fra Danmarks Statistik, også kaldet KÅS-tal.
At området ikke er havnet på listen skyldes ifølge
Michael Buch Barnes flere ting:
– Vi har f.eks. boligsociale projekter med De 9: Arrangerer dagsture for de unge samt hytteture. Lommepengeprojekter, væresteder, sport, Kulturweekend og aktiviteter for forældre. Vi er samtidig meget opmærksomme på samarbejde på tværs af afdelingerne i selskabet, det gælder både aktivitetshuse, bestyrelser med videre. Et andet vigtigt parameter er kommunens evne til, at samarbejde med boligselskaberne omkring placering og udvælgelse af nye beboere, så vi opnår den bedst mulige sammensætning med de værktøjer, vi nu har.
I følge Huge Thuge, afdelingsbestyrelsesformand i T13, Silergården, er der dog også en anden forklaring på, hvorfor området ikke er på listen:
– En god del af Parkernes beboere gør, hvad samfundet forventer af dem: de uddanner sig eller går på arbejde og forsørger sig selv. Der er mange familier på overførselsindkomst, men det slår altså ikke kraftigt ud i fx øget kriminalitet, og her er vi så fremme ved min forklaring på at vi holder os ude af listen: Dels er der mange gode familier i Parkerne, der er gode netværk og man passer på hinanden. Og dels har der altid boet folk fra mange lande i Parkerne. Det betyder, at der er en tradition for åbenhed i Parkerne, en respekt for forskellighederne og en holdning om at bedømme naboer på opførsel og indstilling og ikke på efternavn.

Det kan gå galt
Selvom Mattias Tesfaye (S) deler det positive syn på Brøndby Strand, så er han alligevel bekymret for området:
– Udover at flere skal have en uddannelse, tror jeg særligt den nye finanslov kommer til at give problemer i Brøndby Strands boligområder. Pensionisternes ydelse bliver skåret ret markant, ligesom der skæres i kontanthjælpen. Sidst en Venstre-regering indførte den slags betød det en voldsom stigning i antallet beboere, der blev sat ud af deres lejligheder, fordi de ikke kunne betale huslejen.

De 5 kriterier er:
1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).
2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top