fbpx
Voldsom huslejestigning
I et tidligere indlæg i Folkebladet har jeg beskrevet, hvordan beboere på plejehjem i Vallensbæk i det nye får en stigning i den årlige husleje på 5.064 kr. Formanden for Social-og sundhedsudvalget Anette Eriksen henviser i sit svar til at varslingen er foretaget af DAB. Det er rigtigt, men beslutningen er truffet af udvalget, der […]

I et tidligere indlæg i Folkebladet har jeg beskrevet, hvordan beboere på plejehjem i Vallensbæk i det nye får en stigning i den årlige husleje på 5.064 kr.
Formanden for Social-og sundhedsudvalget Anette Eriksen henviser i sit svar til at varslingen er foretaget af DAB.
Det er rigtigt, men beslutningen er truffet af udvalget, der derfor bærer det fulde ansvar for den voldsomme stigning.
Det kan ikke bortforklares med en henvisning til DAB.
Men det er slet ikke dette forhold mit indlæg handlede om og det ved den erfarne politikker Anette Eriksen godt. Det drejer sig om den voldsomme huslejestigning.
Og lad os derfor vende tilbage til budskabet i mit indlæg om lejefastsættelse.
Af referatet fra møde i Social- og sundhedsudvalget, 22. september 2015 fremgår bl.a. om huslejen i Højstruphave 2016:
”For boligdelen er der et akkumuleret underskud på 557.408 kr., der bliver afviklet med knap 56.000 kr. pr. år over 10 år. Underskuddet er primært opstået i 2011 og 2013 som følge af for lav budgettering på renholdelse og energiforbrug. …”
For den fulde ordlyd henvises læserne til referatet på Internettet.
Udvalget pålægger dermed plejehjemsbeboerne at afvikle en gæld på 557.408 kr., der er opstået på grund af fejl begået af andre og måske for en periode hvor de slet ikke var flyttet ind i boligen.
Det lyder i mine ører urimeligt.
I budgettet for 2015 var underskuddet i øvrigt ”kun” 520.688 kr.
Vallensbæk Kommune må acceptere, at der er en driftsherre risiko forbundet med at eje og drive et plejehjem og derfor gribe i egen lomme for selv at betale udgifterne.
Alt andet vil være urimeligt.
Jeg vil opfordre til at fejlen bliver rettet og med tilbagevirkende kraft.
En specifikation af hver enkel post, med angivelse af beløbsstørrelse, der indgår i den beregnede huslejestigningen ønskes.

Svar

Af Anette Eriksen
Formand for Social- og sundhedsudvalget

Det er naturligvis aldrig rart, når det bliver nødvendigt at hæve en husleje, og jeg medgiver gerne, at det er ærgerligt, at der har været budgetteret for lavt i Højstruphave. Når dette så medfører en huslejestigning fra 2016, er det ganske rigtigt Social- og sundhedsudvalget, der skal godkende budgettet og dermed huslejestigningen. Det gjorde et enigt udvalg efter grundig gennemgang, ligesom Bruger- og pårørenderådet i Højstruphave også tog orienteringen til efterretning efter en frugtbar drøftelse. Carl Skovsen foreslår, at underskudet dækkes af Vallensbæk Kommune. Dette er dog ikke tilladt i henhold til gældende lovgivning. Jeg vil dog lige minde om, at der i vores ældre- og plejeboliger er mulighed for boligtilskud på op til 75% af huslejen, hvis man eksempelvis kun har folkepension som indtægt.
For at sætte tingene lidt i perspektiv får jeg lyst til at nævne, at Vallensbæk er den kommune i landet, der tager mindst betaling for den frisklavede mad, der serveres for beboere i kommunens plejeboliger. I hver enkelt plejeenhed (på hver enkelt etage) laves der hver dag mad til beboerne, der i fællesskab nyder måltiderne og sommetider også deltager i madlavningen. Den pris, der betales, ligger endda væsentligt under det, som landets øvrige kommuner opkræver.
Jeg har bedt vores forvaltning om at sørge for, at sende de ønskede specifikationer til Carl Skovsen.
Jeg håber, at dette besvarer de spørgsmål, Carl Skovsen har rejst. Hvis ikke er han meget velkommen til at kontakte mig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top