fbpx
Radio24syv er ikke enig i kritikken fra Pressenævnet
BRØNDBY. Umiddelbart før Folkebladet blev sendt til tryk tirsdag, vendte Radio24syv tilbage på Folkebladets henvendelser

Som Folkebladet kunne fortælle på side 5, har Brøndby Kommune klaget over Radio24syv i forbindelse med radioudsendelsen Den Brændende Mand, der blev bragt som 25 timelange udsendelser hen over sommeren.
Jørgen Ramskov, chefredaktør og direktør for Radio24syv svarer per mail følgende på Folkebladets spørgsmål:

Hvad siger I overordnet til kritikken?
”Vi tager naturligvis kritikken til efterretning. Selv om vi ikke er enige i den. Og vi har bragt de nødvendige berigtigelser.”

At bringe lange uddrag af samtaler, hvor kilder udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at de ikke ønsker at deltage, er vel mere end blot et uheld, men et journalistisk fejlgreb. Hvad siger I til det?
”Vi henviser i vores svar til en tidligere kendelse fra Pressenævnet fra 2003. Her afgjorde Pressenævnet, at DR var i sin gode ret til at bringe et uforkortet interview med en person, selv om den pågældende afviste at medvirke. Begrundelsen var, at det var af væsentlig interesse af høre den pågældendes svar.
I kendelsen lagde Pressenævnet til grund, at journalisten inden interviewet med klager præsenterede sig som journalist hos Danmarks Radio, og at en båndoptager må anses som et almindeligt journalistisk arbejdsredskab – hvorfor nævnet ikke fandt grundlag for at kritisere, at interviewet med klager blev optaget på bånd, uden at journalisten gjorde opmærksom på det.
Videre konstaterede Nævnet, at der var en klar samfundsmæssig interesse i sagen, og at hensynet til beskyttelse af klager i det konkrete tilfælde måtte vige for den samfundsmæssige interesse, der var knyttet til omtalen af det omhandlede emne. Vi anlagde det samme synspunkt og fik også medhold i, at det var helt i orden at optage og bringe udtalelser fra kommunaldirektøren og Borgmesteren.
Men at omfanget af de udtalelser, vi bragte, var for omfangsrigt. Vi anlagde det synspunkt, at Pressenævnet i sin kendelse fra 2013 ikke forholder sig til om der er tale om et citat eller en uforkortet udtalelse. Radio24syv bragte ikke hele interviewet med de pågældende men lange uddrag. Det mente vi var i overensstemmelse med praksis – men det har Pressenævnet nu præciseret

Har skabelonen for programudsendelse været for fast? Har I med andre ord hurtigt bestemt jer for, at kommunen var skurken, og har I derfor tilsidesat journalistisk dømmekraft?
”Tværtimod – der er tale om en processerie, hvor historien udvikler sig hen over forløbet. Der er absolut ingen forudindtaget mening om kommunens rolle, men en ægte nysgerrighed efter, hvad der kan få et menneske til at begå så voldsom og offentlig et selvmord.
At der så i processen dukker kilder op, blandt andet et byrådsmedlem, der rejser kritik af kommunens sagsbehandling, gør det naturligt at tage det element med. Men vi tager til efterretning, at Pressenævnet udtaler, at vi lige præcis der ikke har efterprøvet kilderens anklager i særlig grad.
Pressenævnet udtaler ikke, at kilder tager fejl, eller at sagen ikke har offentlig interesse. Men vi får påtale for, at vi ikke har efterprøvet påstandene i særlig grad. Det har vi lært af.”

1 kommentar om “Radio24syv er ikke enig i kritikken fra Pressenævnet”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top