fbpx
Ny udvalgsformand
3_Sophie-Brohus.jpg
Foto: -
GLOSTRUP. Venstre holder flyttedag i Glostrup Kommunalbestyrelse. Sophie Dahl Brohus overtager formandsposten i Børne- og Skoleudvalget fra Ina-Marie Nielsen

Ved kommunalvalget i 2013 fik Venstre i Glostrup syv mandater, hvilket betød, at der var mange poster, der skulle besættes. Men konstitueringen efter kommunalvalget måtte for Venstres vedkommende ske i to etaper, idet nyvalgte Sophie Dahl Brohus skulle på barsel. Sophie var tiltænkt posten som formand for Børne- og Skoleudvalget. Den post påtog Ina-Maria Nielsen sig derfor de to første år af valgperioden.
Nu er tiden kommet til 2. etape, og fra 1. januar 2016 sker der en del rokeringer i Venstres gruppe.
Sophie Dahl Brohus bliver formand for Børne- og Skoleudvalget, træder ind i Kulturudvalget, træder ud af Socialudvalget og ud af Børne- og Ungeudvalget.
Ina-Maria Nielsen træder ind i Social- og Sundhedsudvalget som næstformand, træder ind i Børne- og Ungeudvalget som formand, bliver næstformand i Kulturudvalget og træder ud af Børne- og Skoleudvalget.
Ina-Maria Nielsen udtaler i den forbindelse:
– Det har været en utrolig spændende opgave at være udvalgsformand for Børne- og skoleområdet i seks år i en tid, hvor specielt skoleområdet har været i fokus i hele landet. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at ønske Sophie Dahl Brohus al mulig held og lykke med den fortsatte udvikling af området, siger hun.

Flere ændringer
Leif Meyer Olsen træder ind i Børne- og Skoleudvalget, afgiver næstformandsposten i Kulturudvalget og træder ud af Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.
Ole Møller Andreasen træder ind i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og træder ud af Kulturudvalget.
Flere af ovenstående ændringer sker formelt via valg i udvalgene, og formandsposten i Børne- og Skoleudvalget medfører ændringer, hvor Sophie afløser Ina, for eksempel i Skolebestyrelsen. Den formelle godkendelse af medlemmers indtræden og udtræden af udvalg vil finde sted på kommunalbestyrelsens møde i december 2015.
Borgmester John Engelhardt udtaler i forbindelse med ændringerne:
– Det er fint, at vi nu kan iværksætte den plan, som vi lagde for to år siden og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Ina-Maria Nielsen for den store og engagerede indsats på skoleområdet, som jo overalt i landet har været et område med stor fokus de seneste år. Jeg vil ligeledes også takke alle andre gode Venstre-kollegaer for indsatsen i de udvalg, de forlader og ønske alle held og lykke med de nye poster, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top