fbpx
Ikke blot et spørgsmål om udlejningsregler
Heiner.jpg
På det seneste kommunalbestyrelsesmøde udviklede en diskussion om overdragelsen af store dele af anvisningen til Brøndby Boligselskab sig til en diskussion om integration. Foto: Heiner Lützen Ank
På det seneste møde i kommunalbestyrelsen udviklede en diskussion om udlejningsregler sig til beskyldninger om racisme

”Aftale om fleksibel udlejning, Brøndby Boligselskab.” Sådan hed overskriften på et af punkter på kommunalbestyrelsesmødet den 11. november.
Punktet indeholdt et forslag om, at Brøndby Boligselskab skal overtage 75 procent af anvisningsretten til selskabets boligmasse. I den forbindelse er det meningen, at den største del af udlejningen skal ske igennem fleksible anvisningsregler, der for eksempel prioriterer job og uddannelse højt.

Alvorlige konsekvenser
Diskussionen på kommunalbestyrelsesmødet afslørede imidlertid, at punktet ikke blot handlede om, hvorvidt det er boligselskabet eller kommunen, der skal styre anvisningen til boligerne. Men i lige så høj grad handler om, hvem der skal tage ansvar i forhold til den integration, som sker igennem den almene boligsektor.
Dansk Folkeparti mente nemlig på mødet, som partiet også har gjort ved tidligere diskussioner af sagen, at i det tilfælde at anvisningsretten overgår til boligselskabet, vil det få en negativ konsekens for integrationen. Dansk Folkeparti mener således, at kommunen skal bibebolde den største del af anvisningsretten, så der kan tages et politisk ansvar for, hvem der skal flytte ind i boligerne. En holdning Allan Runager understregde i forbindelse med mødet:
– Dansk Folkeparti mener, at beboersammensætningen i de almennyttige boliger er og skal være et politisk ansvar, og derfor skal være tilknyttet kommunens boligkontor, som på vegne af kommunalbestyrelsen anviser boliger med henblik på at modvirke uheldige ghettodannelser, med opbygning af paralelsamfund, som kulturelt ligger langt fra den danske boligkultur.
I følge Allan Runager kan det nemlig få vidtgående konsekvenser, hvis kommunen giver anvisningsretten fra sig:
– Dansk Folkeparti er bekymret for den dag hvor boligselskabets afdelingsbestyrelse på ”demokratisk vis” bliver overtaget af fundamentalister, herunder den yderliggående islamistiske hizb- ut tahrir, som det også er sket i Brøndby Strand Idrætsforening og i en række andre boligselskaber på Sjælland.
Og i følge Allan Runager gælder det om at tage politisk ansvar nu:
– I denne tid kommer der et stort antal migranter til Danmark. Brøndby Kommune er på den korte bane, friholdt for at tage imod disse migranter. På længere sigt må vi nok se at de fremmede kulturer som kommer hertil søger bofæller fra deres egen kultur og her vil der så opstå et ukontrollabelt pres på de almennyttige boliger især i Brøndby Nord og i Brøndby Strand, som i forvejen huser borgere fra flere end 80 nationer

Uheldigt for beboere
Også Venstre forholdt sig på mødet kritisk over for ændringerne. Således sagde Mette Engelbrecht:
– I øjeblikket ved vi, at der er stor efterspørgsel på billige boliger til udenlandske studerende og til udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde. Og med de kriterier, der er vedtaget i dag, så er der flere beboere med udenlandsk herkomst, der vil kunne få forfordelt en bolig. Og det mener vi ikke er rimeligt ift. de borgere der mangler en bolig i deres lokalområde. Desuden så ved vi, at de etnisk danske beboere i højere grad fraflytter de områder hvor, der er mange etniske minoriteter og det vil være en udvikling som vi ikke vil bidrage til.
Borgmester Ib Terp sagde flere gange under mødet, at loven ikke tillader, at der ændres i de foreslåede kriterier i den fleksible udledjning, så der blev prioriteret på anden vis. Et argument Mette Engelbrecht ikke forstod:
– Ved at vedtage disse visitationskriterier så skaber vi flere problemer end vi løser. Borgmesteren siger, at vi skal overholde lovgivnngen, og det er der ikke noget at gøre ved, men han stikker blår i øjnene på borgerne. Det er kriterier, som vi i kommunalbestyrelsen kan bestemme.

Ubehagelige forslag
Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten stemte forslaget igennem. En afgørelse, der glædede Vagn Kjær Hansen (SF). Samtidig undrede han sig over Dansk Folkapartis og Venstres holdning:
– Jeg undrer mig meget over at Venstre og Dansk Folkeparti taler om at udelukke borgere af anden etnisk herkomst fra de almene boliger. Det er jo nærmest et racistisk forslag.
I følge Vagn Kjær Hansen (SF) er det nemlig vigtigt at holde sig for øje, der er tale om menensker, der har boet i Brøndby i mange år:
– Vi har i Brøndby masser af beboere som ikke er etniske danskere. Mange af dem har boet en stor del af deres liv her i Danmark. Vi taler måske om 20, 30 eller 40 år. De har job eller uddannelse fuldstændig som de kernedanskere, som Dansk Folkeparti og Venstre vil prioritere højere på ventelisterne. Mange af dem er danske statsborgere. Jeg synes det er helt uanstændigt at ville sætte dem bagerst på ventelisterne.
I forbindelse med diskussionen oplyste borgmester Ib Terp (S), at Brøndby Kommune flere gange har skrevet til skiftende boligministre, da kommunen ønsker at undersøge muligheden for at leje boliger i almene byggerier ud til firmaer, der har medarbejdere fra udlandet, der i en periode opholder sig i landet. Men Brøndby Kommune har fået afslag på dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top