fbpx
Brøndby Kommune får medhold i klage over radioudsendelse
DSC_1017.jpg
Brøndby Kommune har klaget til Pressenævnet over radio 24syvs udsendelse Den brændende mand, Brøndby Kommune har fået medhold i klagen. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. 1. april 2014 satte en mand ild til sig selv foran Brøndby Rådhus. Radio24syv lavende udsendelse om hændelsen. Nu giver Pressenævnet kommunen ret i klage over udsendelsen

I den første time den første dag på journalistuddannelsen lærer man, at det er journalistens fornemmeste opgave at stille spørgsmål og stille magthverne til regnskab for deres handlinger og valg. Og at man gerne må gå vidt i dette arbejde, når det for eksempel gælder politikere og topembedsmænd.
Derfor må man som for eksempel borgmester eller komunaldirektør også forvente, at journalisterne i forsøget på at leve op til dette, stiller mange og kritiske spørgsmål.
Ligesom man må forvente, at journalisterne i særlige tilfælde forholder sig særlig kritisk til det, man siger og gør.
Men selv i disse ekstraordinære tilfælde gælder de retningslinjer for god presseskik, som Dansk Journalistforbund og Danske Medier har lavet. Føler en kilde, som en journalist har været i kontakt med, at han er blevet udsat for noget, der strider mod de presseetiske regler, kan han klage til Pressenævnet.

Glædeligt
Og sådan en klage til er netop, hvad Brøndby Kommune har sendt efter den række af radioudsendelser, som Radio 24syv sendte hen over sommer under titlen Den brændende mand.
I 25 timelange udsendelser forsøger to journalister fra Radio24syv at nå til bunds i spørgsmål om, hvorfor en mand satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus den 1. april 2014.
I arbejdet med udsendelserne har journalisterne flere gange været i kontakt med Brøndby Kommune, herunder borgmester Ib Terp (S) og kommunaldirektør Anders Lou.
Begge gjorde dog opmærksom på, at de ikke ville tale til citat. Alligevel valgte journalisterne at bringe lange uddrag af deres samtaler med borgmesteren og kommunaldirektøren.
Det er blandt andet dette, Brøndby Kommune nu har klaget over og fået medhold i.
Således hedder det blandt andet i Pressenævnets afgørelse:
”Det er videre nævnets opfattelse, at offentlige myndigheder, herunder kommunale forvaltningsmyndigheder, i højere grad end privatpersoner må acceptere at være genstand for medieomtale … Under hensyn til det meget betydelige omfang af de offentliggjorte telefonsamtaler, samtalernes karakter af research og under hensyn til, at kommunaldirektøren og borgmesteren klart afviser at deltage i interviews, finder Pressenævnet ikke, at situationen kan sidestilles med de tilfælde, hvor der er tale om et citat.”
At Pressenævnet således har kristiseret Radio24syv glæder borgmester Ib Terp (S):
– Det er glædeligt, rimeligt og retfærdigt.

Kommunens skyld
Brøndby Kommune havde blandt andet klaget over, at Radio24syv beskyldte kommunens ansatte for ikke at gribe ind, da manden satte ild til sig selv. Om dette hedder i det i afgørelsen fra Pressenævnet:
”I udsendelsen rettes der kritik af, at ansatte ved kommunen skulle have undladt at gribe ind i forbindelse med selvmordet, ligesom der rettes kritik mod kommunens sagsbehandling i Børne- og Ungeforvaltningen. Radio24syv anfører bl.a., at ansatte ved kommunen kunne have forhindret selvmordet. Disse oplysninger er alvorlige beskyldninger, der kan være skadelige for kommunens og de ansattes omdømme. Selv om Radio24syv gav kommunens borgmester og kommunaldirektør lejlighed til at kommentere oplysningerne i de telefonsamtaler, der blev offentliggjort, finder Pressenævnet, at Radio24syv ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at offentliggøre de nævnte oplysninger, som ikke er nærmere dokumenteret.”
En holdning Ib Terp (S) deler:
– Det var en urimelig kritik, som både gik ud over de ansatte og kommunen. Ligesom den også var ubehagelig for borgerne i byen, da den kunne give borgerne en forkert opfattelse af forholdene i kommunen.

Demokratiangreb
Overfor Folkebladet understreger Ib Terp (S), at det naturligvis er journalisternes opgave at undersøge forholdene i for eksempel en komunne. Ligesom en ekstraordinær sag som denne er væsentlig at få undersøgt journalistisk.
Alligevel mener han, at journalisterne i dette tilfælde er gået alt for langt:
– Jeg mener faktisk godt, kan man kalde det et angrreb på selve demokratiet at komme med sådanne ubegrundede påstande.
Radio24Syv skal offentliggøre kendelsen i radioen, ligesom den skal lægges på deres hjemmeside.

Umiddelbart før Folkebladet blev sendt til tryk tirsdag, vendte Radio24syv tilbage på Folkebladets henvendelser. Læs artiklen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top