fbpx
Anlægsarbejder for seks mio. ekstra
BRØNDBY. På de seneste to møder har kommunalbestyrelsen godkendt budgetoverskridelser på over seks mio. kr. i alt

Kommunalbestyrelsen har tidligere bevilliget penge til, at Børnehuset Nordly kan få en gennemgribende renovering.
En renovering, der tog udgangspunkt i en plan om blandt andet at bygge et nyt fælleshus i i to etager. I løbet af projektperioden blev der dog ændret i planerne, så man i stedet ville bygge i én etage.
En ændring, der blandt andet blev mulig, fordi Brøndby Kommune fik overdraget cirka 500 m2 udeareal fra Lejerbo i tilknytning til eksisterende matrikel.
Ændringerne har imidlertid også haft betydning for projektets budget, og på Kommunalbestyrelsens møde den 11. november skulle det derfor behandles, hvorvidt politikerne i Brøndby ville bruge yderligere 2,2 mio. kr. på projektet.
I oplægget til debatten begrundede Teknisk Forvaltning blandt andet det udvidede budget med følgende ord:
”Hverken det udbudte projekt, det oprindelige projekt eller foreslået, nyt projekt vurderes til at kunne udføres inden for det bevilligede budget fra november 2014 med tillæg til anlægsbevilling fra maj 2015, som samlet udgør 10.400.000 kr. Dette skyldes, at hverken miljøsanering, bortskaffelse af farligt affald eller etablering af udeareal efter udvidelse af matrikel var medregnet i det oprindelige budget.”
At det kan finde sted, mener borgemster Ib Terp er ærgerligt, men naturligt:
– Det er en blanding af forudseelige og uforudseelige fordyrelser. Når man renoverer gamle bygninger, er der altid en risiko for ubehagelige overraskelser. Dem kan man selvfølgelig gardere sig imod ved at foretage grundige, men også ganske kostbare forundersøgelser. Det vil give et bedre budgetgrundlag for politikerne, men vil også fordyre alle ombygningsprojekter. Det har vi fravalgt for samlet set at få mest for pengene.

Ærgerligt
Allan Runager (DF) er ligesom Ib Terp (S) medlem af Økonomiudvalget. Han er sådan set enig med borgmesteren i, at uforudsete udgifter kan komme til. Alligevel ærgrer det ham, at Børnehuset Nordly måtte have en ekstrabevilling:
– Dansk Folkeparti stemmer for tillægsbevilingen så byggeriet ikke går i stå, men får som det eneste parti, noteret i protokollen at vi er utilfredse med den mangelfulde byggestyring på projektet. Vi mener at på nær matrikeludvidelsen, burde en byggestyring kunne have forudset den resterende merudgift på kr. 1.875.000, idet forvaltningen råder over arkiv med tegninger og en opgørelse over anvendte byggematerialer. Uanset hvad var udgiften kommet om alle omstændigheder, det er blot beklageligt at vi ikke er blevet bekendt med den fra begyndelsen.

Det svinger
Vagn Kjær-Hansen er også medlem af Økonomiudvalget, og han mener, at udsving ikke kan undgås:
Når forvaltningerne kommer med et overslag på et byggeri, har de foretaget et kvalificeret skøn uden at kende alle detaljer. Det er helt normal procedure. Nogle gange dukker der så detaljer op sidenhen, som har økonomiske konsekvenser. Hvis jeg kigger tilbage på anlægsregnskaberne gennem årene, har der været store og små udsving og til begge sider. Nogle byggerier bliver dyrere, andre billigere.

6 mio. på to måneder
Det er imidlertid ikke første gang et budget skrider i Brøndby Kommune. Faktisk måtte politikerne i Brøndby også på oktobermødet forholde sig til budgetoverskridelser på anlægsområdet på i alt 4,2 mio. kr.
Dermed har politikerne på de seneste to møder brugt over seks. mio kr. ekstra på anlægsprojekter i Brøndby Kommune. Om det siger borgmester Ib Terp (S):
– Når det er sagt, må man om de tre projekter, hvor vi den seneste tid har set store overskridelser, desværre sige, at en del af de ekstra omkostninger burde have været forudset. Det var det selvfølgelig ikke blevet billigere af, men det havde da været politisk ønskeligt. Jeg er overbevist om, at de tre projekter ville være blevet besluttet, også hvis vi havde kendt den rigtige pris fra start. Teknisk Forvaltnings ledelse er naturligvis opmærksom på behovet for bedre budgetlægning af ombygningsprojekter.

Plads til forbedring
Også Allan Runager (DF) mener, det kan gøres bedre fremover:
– Det kan være svært at ramme det nøjagtige beløb, når der budgeteres anlæg, det viser en lang række af afsluttede byggesager hvor der også tit fremkommer et overskud på budgettet, som føres tilbage til kommunens kassebeholdning. Vi skal generelt være bedre til at budgettere, og i mindre omfang end i dag at overføre penge fra år til år. Er et anlægsbudgetteret projekt ikke igangsat eller opbrugt i budgetåret bør pengene føres tilbage til kassebeholdningen og ansøgningen bortfalde eller genbehandles.

Det bliver bedre
Vagn Kjær-Hansen fastholder, at budgetoverskridelser kan forekomme. Men håber alligevel, at det bliver bedre fremover:
– I de sager, som har været fremme her i efteråret, har der været nogle store overskridelser. Nogle af dem er klare fejlvurderinger, som når man f.eks. glemmer at tjekke loftshøjden på Midlergården. Mange af dem er til gengæld helt forståelige for mig. Når der ikke er de bærende stolper mellem vinduerne på Nordly, som ellers fremgik af byggetegningen, kan man ikke vide det på forhånd. Og at der viser sig at være PCB og andre farlige stoffer i bygningen, kan man ikke altid forudse. Den slags overraskelser forekommer jo også i virksomheders og privatpersoners byggerier. Jeg kan dog læse i redegørelsen, at Teknisk Forvaltning vil være mere opmærksom på sådanne problemstillinger fremover. Det støtter jeg fuldt og helt. Der vil altid ske fejl, og det vigtigste er at man lærer af dem, så man ikke begår den samme fejl igen.

1 kommentar om “Anlægsarbejder for seks mio. ekstra”

  1. Frank Bavnild siger:

    Der er bare endnu et eksempel på manglende respekt for skatteyderne i Brøndby- når Vagn Kjær-Hansen og Ib Terp siger at budgetoverskridelser på 2 mindre projekter på over 6 mio. kr. er bare naturlig. Tak til Allan Rinager, at han i det mindste påpeger at det er ikke er acceptable.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top