fbpx
Tidligere lærere på Vestervang: Den er helt gal på Glostrup Skole
IMG_2965.jpg
Tre tidligere lærere på Vestervang har sagt deres job op i frustration over ledelsen på Glostrup Skole. Nu har lederen af Glostrup skole sagt sit job op. Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. Da skoleåret sluttede , manglede der flere lærere end normalt på Vestervang. I følge tre tidligere lærere er årsagen skolens konstruktion og ledelse. Lederen mener, mange ting har spillet ind

Da det nye skoleår begyndte på Glostrup Skole, afdeling Vestervang, var det uden de to tidligere lærere Christina Larsen og Jeanette Malt Sørensen samt en tredje anonym lærer, Folkebladet også har talt med.
De valgte nemlig, som usædvanligt nange af deres kolleger, at opsige deres job ved Vestervangskole med udgangen af sidste skoleår. Uden at nogen af dem på daværende tidspunkt havde et nyt job:
– Jeg har været lærer på skolen i 13 år, og jeg havde aldrig troet, at jeg skulle væk derfra, men jeg kan ikke længere identificere sig med skolen, og det, den står for i forhold til struktur og ledelse, siger Christina Larsen.

Ikke reformerne
De seneste år har folkeskolen på landsplan undergået store forandringer. En folkeskolereform har givet flere timer til børnene, og en arbejdstidsreform har givet lærene nye arbejdsbetingelser. Men i følge Christina Larsen er det ikke hovedproblemet i Glostrup:
– Mange tror, at de problemer, der har været her i Glostrup, har noget med folkeskolereformen at gøre. Men for mig at se, har det noget at gøre med arbejdsklimaet på skolen at gøre. Med den nye leder på skolen. Vi er gået væk fra dialog, til at det er topstyret. Der er ikke ret meget lydhørhed mere.
Christina Larsen står ikke alene med denne kritik. Hun bakkes op af Jeanette Malt Sørensen:
– Det her handler rigtig meget om vores psykiske arbejdsmiljø, der er blevet væsentlig forringet. Det er det, der har medført, at mange har sagt op.

Turbulent periode
Henrik Reumert er skoleleder ved Glostrup skole, og derfor er lærenes kritik i sidste ende rettet mod ham.
Han er godt klar over, at flere lærere ved Vestervang har været utilfredse med ledelsen. Dog mener han, det er vigtigt, at se tingene i perspektiv, herunder at medtænke de reformer, der er blevet rullet ud over skolen både i Glostrup og på landsplan:
– Jeg har fuld forståelse for, at særligt processen på Vestervang har været svær for mange lærere. Det er absolut ikke dagligdag, at der bliver lavet en personalejuridisk undersøgelse i Glostrup Kommune. Men når direktionen har bedt Center for Personale om at lave sådan en undersøgelse, så er det fordi, det har været nødvendigt. Samtidig kan jeg sige, at det første år af skolereformen har været en turbulent tid – og det har det været for alle skoler. Når man går ind i så store forandringer, som en folkeskolereform er, så vil både ledelse og medarbejdere blive udfordret. Og det er vi også blevet på Glostrup Skole.
Derfor slår Henrik Reumert også fast, at selvom nogle lærere har haft en anden oplevelse, så har det været vigtigt for ham at inddrage lærene i de forandringer, Glostrup Skole har været igennem:

– Jeg er blevet klar over, at der ikke er nogen, der har det almengyldige svar på, hvad der er det rigtige at gøre. Vi er alle sammen sat under et pres. Vi kan kun klare det, hvis vi indrager alle. Så det gælder om at få spurgt så bredt som muligt. Strukturen for dette er demokratisk inspireret, men spørger du vore medarbejdere, så er der mange, der vil sige, at det har de ikke oplevet

Overvågning
Det ønske kan de tre lærere imidlertid ikke genkende siger den anonyme lærer:
– Folk er blevet kaldt ind til tjenstlig samtale, fordi de har liket noget på Facebook. Jeanette Malt Sørensen uddyber:
– En lærer kan for eksempel i kraft af at være forælder på skolen være med i en Facebookgruppe, og herigennem udtrykke sig generelt om skolereformen. Det er ikke altid i forhold til ledelsen, det kan også være mere generelt. Men så får man at vide, at man skal stille til tjenstlig samtale, og så bliver der fremvist kopier af det, manhar liket. De her sager har der været én del af, og i den ene sag er det også endt ud med en påtale.
Til dette siger Henrik Reumert:
– Sådan forholder sagen sig ikke. Hverken jeg eller den lokale ledelse har kaldt nogen ind og lavet en sanktion i forhold til noget, der er sket på Facebook. I december 2014 lavede man den såkaldte Vestervanganalyse, der satte fokus på nogle problemer, som der skulle handles i forhold til. Samtidig sker der nogle ting ude på skolen, som den lokale ledelse beretter om. Det kommer til kommunens kendskab, og man vælger fra kommunens side at starte en personalejuridisk undersøgelse. Det er ikke noget skolen kan gøre, men kun kommunen.

Personalepolitikken
Det er ikke kun i forhold til muligheden for at ytre sig på sociale medier, de tre lærere mener, der er problemer på Vestervangskolen.
Da nogle kolleger skulle forflyttes, blev der hængt et banner op på lærerværelset for at vise sympati med de forflyttede kolleger. Men det blev pillet ned igen. I en mail, som Folkebladet har set, skiver den lokale ledelse af Vestervangskole:
”Det er blevet vurderet, at banneret på lærerværelset ikke er i overensstemmelse med personalpolitikken for Glostrup Skole. Det er bestemt i orden at ytre sig, men vi henviser sig til, at dialogen omkring eventuelle uenigheder fremover foregår mundtlig eller skiriftligt. Min dør vil være åben.”
Christina Larsen undrer sig over dette, for hun fornemmede ellers, at lærene og ledelsen var på samme side:
– Vi fik at vide, at de tre, der skulle forflyttes, dem skulle vi passe godt på i den næste tid. Der blev lavet et stort banner, hvor der stod, vi er alle de her tre, og så var der mange, der skrev under på det her. Der kom så en besked om, at det var blevet vurderet, at banneret ikke var i overensstemmelse med personalepolitikken på Glostrup skole.
Episoden rystede også Jeanette Malt Sørensen:
– Det var ikke hånligt mod ledelsen. De måtte også gerne skrive noget. Men når de ting bliver kommenteret som noget uartigt, så tænker man, det er jo vanvittigt det her.
Den situation husker Henrik Reumert også. Men han mener, lærene oveser en vigtig pointe, nemlig hvad den rette betegnelse for og brug af rummet er:
– Personalerummet er ikke kun for lærere. Sådan er den moderne skole ikke. Det er et rum på skolen, hvor der både skal kunne komme elever, pædagoger, forældre og gæster udefra. Derfor er det ikke ok at bruge rummet til personlig kampplads. Jeg er også nødt til at sige, at vi altså aldrig har brugt ordet uartigt om banneret. Den lokale ledelse på Vestervang kaldte det for upassende. Der er en forskel.

Fælles forståelse?
Lige før sommerferien, og samtidig med at lærene på Vestervang besyndte at sige op, kunne Folkebladet fortælle, at der var opnået en fælles forståelse mellem Glostrup Skole, Glostrup Lærerforening og BUPL Storkøbenhavn. Den fælles forståelse skulle forbedre forholdene for skolen i Glostrup. I forbindelse med aftalen, udtalte Henrik Reumert, at man i hvert eneste tilfælde ville undersøge, hvorfor lærene var stoppet. Et udsagn, der undrer Christina Larsen:
– Der er ikke en af os fra Vestervangskolen, der deltog i den fokusgruppe, der blev nedsat. Men det blev også sendt ud til forældre på Vestervangskolen som om, vi også er en del af det her.
Om dette siger Henrik Reumert i dag:
– Vi spurgte ingen fra Vestervang, fordi den personalejuridiske undersøgelse netop havde fundet sted. Den skabte en form for anspændthed, for nu at sige det mildt. Mange lærere på Vestervang havde jo også, i forbindelse med interviewene, allerede haft mulighed for at fortælle om deres syn på deres arbejde. Så vi valgte ikke at indkalde dem en gang til. Jeg vendte samtidig spørgsmålet med formanden for den lokale lærerforening, som var enig i, at det ville være uhensigtsmæssigt, når den personalejuridiske undersøgelse netop var gennemført.

Ledelsesproblem
Skal de tre tidligere lærere sammenfatte problemerne under et, peger de alle på Glostrup Skoles øverste ledelse. I følge Jeanette Malt Sørensen understreger særlig en episode, der dette:
– Det hele ændrer sig den 17. marts, hvor jeg og flere for første gang møder Henrik Reumert. Vi tror, vi skal have en dialog om, hvor vi er på vej hen, og hvad skal der skal ske nu. Vi er positiv stemt over for, at der nu er en leder, og at vi kan få vendt det. Men i stedet får vi skæld ud. Han holder et foredrag om, hvor elendige og dårlige medarbejdere, vi er. Det hele lægges ud til, at det er os, der slider lederne op.
Et møde den anonyme lærer husker således:
– De få, der tillader sig at sige noget, står til en forflyttelse nogle dage efter. Selvom om lederen har sagt fem gange, at man bare skal sige noget.
Det møde står også meget klar for Henrik Reumert:
– Hvis det er deres oplevelse, så er det deres oplevelse. Formålet med det møde var, at den lokale ledelse havde forsøgt, men var ikke kommet igennem med nogle ting, og så var det mig, der måtte stå op på ølkassen og sige, at det her oplever vi. Jeg tror, mange til sidste havde hørt, at det her var min oplevelse, og det vil jeg gerne i dialog med jer om. Det skal der gøres noget ved. Jeg holder fast i, at det budskab, de skulle have, det var lige nu, og det skulle falde tydeligt, og det faldt på en redelig måde. Folk blev ikke hængt ud.
I følge Christina Larsen, Jeanette Malt Sørensen og den anonyme lærer er problemerne blevet så store, at der kun findes en løsning:
– De medarbejdere, der er tilbage, kan ikke få en fornuftig dialog. Der kommer nogle nye ind, som kommer i klemme. Der skal ryddes op i den øverste ledelse og i den lokale ledelse.
Henrik Reumert mener derimod, at netop mødet med lærene den 17. marts viser, at alle parter stadig har noget at lære:
– Problemet er, at når jeg bliver kaldt ud, fordi budskabet virkelig skal igennem og ikke har nogen relation til medarbejderne, så kommer det, du gør, til ene og alene at virke som en styring. For du ikke oplevet personen 360 grader. Nu kom han endelig og hold da op, hvor var det et bulder. En anden gang har vi en forestilling om, at det bør en lokal ledelse kunne gøre. Relationen skal også med

Fortjener sandheden
Nu er det nye skoleår gået i gang, og de tre tidligere lærere er ikke længere ansat på Glostrup Skole. På spørgsmålet om, hvorfor de alligevel vælger at stå frem med kritikken, svarer den anonyme lærer:
– Forældrene skal have et mere reelt billede, så det ikke går ud over børnene. De sidder til tider uden lærere og har vikarer i længere tid.
Over for det slår Henrik Reumert atter fast, at Glostrup Skole på mange måder har været udfordret, men at der er grund til at tro, at skolen går en bedre tid i møde:
– Forandringer sker grundlæggende ved, at vi begynder at gøre noget andet, end vi plejer. Som vi mennesker er flest, er vi ikke vilde med forandringer. Det gør os utrygge. Set i bakspejlet har der nok været for mange og for store forandringer sat i sving på samme tid. Og selvfølgelig har alle lært af forløbet. Der er ting, vi ville gribe anderledes an i dag. Men når det er sagt, så er jeg helt sikker på, at det vi har gjort – og stadig gør – er det rigtige for skolen og for børnene. Forandringerne i forbindelse med skolereformen har været nødvendige for alle skoleafdelinger. Og derudover har der sideløbende været nogle forandringer specifikt gældende for Vestervang, som har været nødvendige for at skabe et mere professionelt og attraktiv skoletilbud.

Update
Interviewene er blevet lavet lige før og efter sommerferien.
I sidste uge sagde Henrik Reumert sin stilling op ved Glostrup skole, da han er blevet centerchef for Dagtilbud og Skole i Halsnæs Kommune.
Henrik Reumert har efterfølgende præciseret, at Glostrup Skole ikke har taget skridt til tjenstlige forløb og sanktioner mod medarbejdere, som har ytret sig på Facebook. Den lokale afdelingsskoleleder på Vestervang har dog deltaget i en samtale, hvor personaleafdelingen havde valgt at indkalde en medarbejder til en samtale om brugen af Facebook.
I følge Folkebladets oplysninger deltog Henrik Reumert i et møde med lærerne både d. 17. marts og 17. april.

1 kommentar om “Tidligere lærere på Vestervang: Den er helt gal på Glostrup Skole”

  1. Elisabeth siger:

    Artiklen beskriver en del af den turbulens, der har været på Vestervangskolen – men afdækker bestemt ikke det hele. Personligt er jeg tidligere ansat på netop denne skole og har derfor også et personligt kendskab til de personer, der har været og stadig er berørt af krisen på Vestervang. For det er en krise. Forflytninger, tjenstlige samtaler og flere der har fået påtaler, netop på grund af et like på Facebook. Det alt sammen er et tegn på en ledelse, der ikke kan og vil stå til ansvar når personalet kommer med kritik, hvis du spørger mig. Dialog? Det har aldrig været min oplevelse i min ansættelse i Glostrup kommune. Og at kalde det en personalejuridisk undersøgelse, puha, det har nærmere været en klapjagt hvor alle stod for skud – og hvem vil ikke hellere skyde end selv at stå for skud? Personalet på Vestervang har været mere i gennem end hvad nogen medarbejder burde. Jeg kan ikke lade være med at spørge: når så mange ansatte påpeger et problem i ledelsens rækker – hvor er så deres personalejuridiske undersøgelse? Hvor er deres tjenestelige samtaler, forflytninger og fyringer? Det er en skam, at en ledelse kan gå fri på den måde efter at have kørt størstedelen af personalet på både skole og SFO i sænk. Mine tanker går til de personer, der har været berørt og til alle de stakkels børn, der lider under det store tab af lærere og pædagoger, der har været i forbindelse med den endnuværende krise på Glostrup Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top