fbpx
Sygekassen i Vallensbæk
IMG_5378.jpg
Hvis der er nogle af bladets læsere, der kan fortælle mere om Vallensbæk Sygekasse og dens fane, vil Vallensbæk Lokalhistoriske Forening gerne høre om dette. Foto: Vallensbæk Lokalhistoriske Forening.
VALLENSBÆK. De første sygekasser/begravelsesforeninger i Danmark blev stiftet år 1872

Sygekassen i Vallensbæk blev stiftet år 1873 og havde navnet Vallensbæk Sygeforening.
Princippet i sygekasserne var, at man i tilfælde af sygdom eller død kunne få hjælp fra sin sygekasse. Opkrævningen skete ved at der kom en repræsentant for sygekassen forbi medlemmernes bopæl og opkrævede kontingentet.
Nogle af sygekasserne havde også en fane, og når et medlem var afgået ved døden, stillede sygekassen op med en fanebærer ved afdødes begravelse. Det medlem der havde denne opgave, var den som til daglig havde til opgave at passe på sygekassens fane.
Et sådan medlem havde vi også i Vallensbæk. Det var Anders Peder Pejtersen (han var født i 1877) som var æresmedlem af sygekassen. Han havde fanen liggende hjemme under divanen pænt rullet sammen, og når den så skulle i brug, blev den pudset fint op. Hvornår denne gestus over for medlemmerne startede og sluttede vides ikke helt, men Anders Peder Pejtersen havde jobbet i 1920’erne og 1930’erne. I øvrigt har vi i Vallensbæk Lokalhistoriske Forening denne gamle fane opbevaret.
Sygekassernes historie skal ikke gengives her, men kan findes på internettet, dog skal lige nævnes at det fra 1933 blev en pligt at være medlem af en sygekasse.
De sidste sygekasser blev lukket i 1973. Opgaven blev herefter overtaget af kommunerne og betaling skete nu via skatten.

Stigning
Siden år 2000 er der også sket en betydelig stigning i tegning af forsikringer der supplerer den offentlige sygesikring, således at der gives større tilskud til f.eks. medicin og hospitalsophold på privat hospitaler, så de enkelte forsikringstagere kan få en hurtigere behandling end det offentlige system kan tilbyde. I Svendborg er der i forbindelse med museet, oprettet mindestuer. Sygekassernes hjem, der i brudstykker fortæller sygekassernes historie fra 1892-1973. Deres hjemmesideadresse er sygekassen.dk.
Under afsnittet ”medarbejdernes beretning” er der et indlæg af Birthe Hansen som har været ansat i Vallensbæk Sygekasse i slutningen af 1950-erne. På dette tidspunkt var der 800 medlemmer.
MO

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top