fbpx
Retssager skal ikke trække i langdrag, mener præsident for Retten i Glostrup: – Det er noget vi drøfter meget, meget ofte
GLOSTRUP. Der er stor opmærksomhed i Glostrup og mange andre retssale på, at sager ikke skal trække i langdrag. Venstre-ordfører mener, at dommerne skal tage styring dog med sagerne, så de ikke vokser uhensigtsmæssigt

Voksende bunker af dokumenter og bilag, der ikke har noget med sagens kerne at gøre, forsinker afgørelserne af civile sager ved domstolene og udgør dermed et retssikkerhedsmæssigt problem. En del af løsningen er, at de danske dommere træder i karakter og styrer retssagerne med hårdere hånd.
Sådan lyder løsningsforslaget fra Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen (V), der selv er advokat, ifølge Berlingske.
– Jeg synes, det er dommernes opgave i højere grad at skære sagerne til, så de ikke fyldes op med overflødige bilag, der måske dybest set kun har det formål at trætte modparten, siger han til Berlingske Nyhedsbureau.
Han har som advokat de senere år oplevet, at retssagerne er ”eskaleret i et vanvittigt omfang”.
– Vi oplever sager, hvor der er over 50.000 siders bilag, og der er det et spørgsmål om retssikkerhed. Den lille mand, der for egen regning møder op i retten – han kommer hurtigt til kort over for meget store modspillere som staten, forsikringsselskaber og lignende. Der må dommeren træde til og skære sagen til på et lidt tidligere tidspunkt, siger Preben Bang Henriksen.
Formanden for Dommerforeningen, landsdommer Mikael Sjöberg, nikker i Jyllands-Posten genkendende til de svulmende sager med stakkevis af uoverskuelige bilag. Men han afviser kritikken af dommerne:
– Det er ikke rigtigt, at vi læner os tilbage, som man gjorde i gamle dage, hvor man overlod det til parterne at komme med papirer og til sidst sagde, at det kun er det og det, som er relevant. I dag foregår der en helt anderledes stram styring af processen, hvor vi tidligt i forløbet efter bedste evne skærer sagen til, siger han til Jyllands-Posten.

Præsidenten taler
Lisbeth Larsen, præsident for Retten i Glostrup, siger indledningsvist, at Venstres ordfører er advokat i en anden del af landet, og at hun ikke tør sige, hvordan de praktiserer reglerne der.
– Men generelt er der en meget stor opmærksomhed blandt dommere på at styre sagerne og forsøge at hindre, at sagerne vokser ud over alle grænser eller trækkes unødigt i langdrag af en part. Det er også noget vi drøfter meget, meget ofte i faglige sammenhænge, siger Lisbeth Larsen.
– Til det formål er der også nedsat en arbejdsgruppe af dommerforeningen, som har udarbejdet en vejledning om behandling af civile sager. Et af formålene med vejledningen var sikre, at sagerne kommer godt og hurtigt gennem retssystemet. Vejledningen er fulgt op af en parallel vejledning, som er udarbejdet af advokaterne. Og vejledningen er fulgt op af ændringer i retsplejeloven, som blandt andet er foranlediget af forslag fra arbejdsgruppen. Ændringerne har givet dommerne bedre redskaber til at styre sagerne. Det er nødvendigt, fordi det i udgangspunktet er sådan, at det er parterne og advokaterne, der skærer sagerne til, og som bestemmer, hvad det er for en tvist, som de vil have afgjort af domstolene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top