fbpx
Partierne i Brøndby enige om budgettet
DSC_1015.jpg
Alle partierne står bag Brøndby Kommunes budget for 2016. Et budget der blandt andet sikrer penge til skolerne i kommunen. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Alle partierne i kommunalbestyrelsen i Brøndby står bag næste års budget

Mandag indgik alle partierne i kommunalbestyrelsen i Brøndby en fælles aftale om budgettet for næste år.
Aftalen tager afsæt i det forslag, borgmesteren fremlagde på det sidste møde i kommunalbestyrelsen.
Blandt de punkter politikerne er blevete nige om, er at tilføre skolerne flere penge., der ønskes brugt på især forbedring af toiletforholdene. De tre bydelsskoler får hver 200.000 kr. til dette, hvorimod 10. Klassesskolen får 100.000 kr. Pengene tages fra kontoen til indvendig vedligeholdelse.
Desuden for Brøndby Strand Skole 100.000 kr., som skal bruges til styrkelse af læseundervisningen.

Trafikken i centrum
De trafikale forhold i Brøndby havde også politikernes bevågenhed i forbindelse med aftalen. Således blev kontoen til trafiksikkerhedsforanstaltninger forhøjes med 1,1 mio. kr. Penge der blandta ndet skal bruges til cykelstier lang Brøndbyøster Torv.
Desuden blev det besluttet, at 13.208.000 kr. til køb af gadebelysningen bliver overført fra budgettet i 2015 til budget 2016.
Desuden blev det besluttet at nedsætte dækningsafgiften med 0,1 promille, ligesom politikerne blev enige om at afsætte en halv mio. kr. i 2016 og 2017 til udmøntning af Beskæftigelsesudvalget efter senere drøftelser.

Besparelserne
Blandt de områder, hvor politikerne blev enige om at spare penge, er ændringer af dørpartiet på rådhuset, ligesom 817.000 kr. til ridestier i Den Grøne Kile flyttes til budget 2017.
Desuden blev partierne enig om at undersøge, hvorvidt det er muligt at spare penge på en eventuel sammenlægning af materielgården med en eller flere nabokommuners, ligesom det skal undersøges, hvorvidt fire biler om i året i hjemmeplejen er en fornuftig udskiftningstakt.

Bredt samarbejde
Efter indgåelsen af aftalen glædede borgmester Ib Terp (S) sig:
– Det er endnu engang lykkedes at få alle partier i Brøndby Kommunalbestyrelse til at bøje sig så meget mod hinanden, at vi har et fælles budgetforslag til vedtagelse på det kommende kommunalbestyrelsesmøde. Der er ingen, der har fået deres vilje fuldtud. Selv om vi alle selvfølgelig vil borgerne det bedste, har vi forskellige prioriteringer og somme tider også forskellige interessegrupper, som vi vil tilgodese. Det er jo derfor, vi har politikere og politiske partier.
Selvo det i år også har været nødvendig at spare visse steder, er Ib Terp (S) dog stadig tilfreds med aftalen:
– Det har været nødvendigt at finde nogle besparelser, fordi kommunernes økonomi er blevet begrænset som følge af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Men det er lykkedes både at sikre kernevelfærden og sikre en fornuftig økonomi. Der er selvfølgelig områder, vi gerne havde styrket, og vi havde selvfølgelig gerne sænket skatter og afgifter mere end den beskedne sænkning af dækningsafgiften, som det bliver til. Men ansvarlig langsigtet økonomi må vi ikke give køb på. Det har alle accepteret, omend med en vis beklagelse over enkel-te punkter fra forskellige partier.

Godt for skoler
Vagn Kjær-Hansen fra SF glædede sig også over budgettet:
– I SF er vi meget tilfredse med, at vi har fået afsat flere penge til skolerne, blandt andet til at Brøndby Strand Skole kan gøre noget mere for at forbedre læsningen. Læseundersøgelsen fra foråret viser, at det samlet set går godt med læsningen i 1.-4. klasserne i Brøndby. Detaljerne viser dog, at en del elever på Brøndby Strand Skole ikke læser godt nok, og det kan skolen nu gøre noget ved. Det er vigtigt for at få en uddannelse, at man kan læse og regne, og i SF ønsker vi, at flere af Brøndbys unge får en uddannelse.
Desuden glæder det Vagn Kjær-Hansen (SF), at der bliver sat fokus på cykelstier med det nye budget:
– På anlægsområdet har vi fundet penge til cykelstier på Brøndbyøster Torv. Det har længe været et ønske i lokalområdet.

Renovering udskudt
Men når noget skal opprioriteres skal andet også nedprioriteres, påpeger Vagn Kjær-Hansen (SF):
– Desværre har vi været nødt til at nedprioritere andre ønsker, for regeringen har skåret ned på kommunernes anlægsramme, og det rammer også os i Brøndby. Ærgerligt, for vi har faktisk penge i kommunekassen til at gøre endnu mere. Jeg ærgrer mig blandt andet over at vi ikke kan sætte mere gang i energirenovering af kommunale bygninger. Det gavner miljøet og giver kommunen en kontant besparelse hvert eneste år, som vi kan bruge på mere velfærd. Eller til at undgå nogle af de nedskæringer, som regeringens minusvækst ellers vil tvinge os til i de kommende år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top