fbpx
Enighed om Brøndbybudget
DSC_10151.jpg
I sidste uge vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt budgettet for næste år. Men ikke alle partier er lige glade. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Onsdag den 14. oktober vedtog alle partier i Brøndby budgettet for 2016, og de fleste var tilfredse

De kommer trods alt fra fem forskellige partier, politikerne i kommunalbestyrelsen i Brøndby. Men onsdag var det ikke umiddelbart let at se forskel på dem, selvom kommunens budget for 2016 var til debat.
Sagen er nemlig den, at alle partier i Brøndby har temt for budgettet til næste år og dermed står en enstemmig kommunalbestyrelse bag budget.
Budgettet indeholdt flere initiativer, og Folkebladet bringer her en liste over nogle af dem.

 

Sagt om budgettet: Venstre
Kurt Damsted, politisk ordfører for Venstre, sagde i forbindelse med budgettet:
– Vi har fået forhandlet et fornuftigt budget sammen for 2016. Det er klart, at hvis Venstre havde haft flertal i Kommunalbestyrelsen, så havde det set anderledes ud, men det er vigtigt, at byens borgere kan se, at vi i alle partier kan samarbejde om kommunens husholdningsbudget, så der er i det kommende år er ro herom. Set ud fra det muliges kunst og de politiske omstændigheder er vi derfor tilfredse med resultatet.

Erhverv og medicin
I følge Kurt Damsted var der flere ting, man kunne glæde sig over:
– Især er vi glade for, at beskæftigelsesudvalget har fået bevilget 500,000 kr ekstra pr.år, således at vi også kan gøre noget aktivt for gruppen over 30 år, der har hårdt brugt for et ekstra skud vitaminer. Der var i forvejen sat 1,500,000 kr af på den konto, som hovedsagelig skal hjælpe de 17-29 årige.
Samtidig er vi yderst tilfredse med, at kontoen for Telemedicin nu for alvor aktiveres med yderligere 500.000 kr. Det er meget vigtigt, da problemerne med den demografiske udvikling nu for alvor begynder at tegne sig. Af hensyn til erhvervslivets fremtid i Brøndby er det særdeles vigtigt, at vi atter i år er lykkedes med, at nedsætte Dækningsafgiften på erhvervsejendomme.

 

Sagt om budgettet: Socialdemokraterne
Borgmester og gruppeformand for Socialdemokrtaerne, Ib Terp, sagde i forbindelse med budgettet:
– Det er endnu engang lykkedes at få alle partier i Brøndby Kommunalbestyrelse til at bøje sig så meget mod hinanden, at vi har et fælles budgetforslag til vedtagelse her i aften.
Der er ingen, der har fået deres vilje fuldtud. Selv om vi alle selvfølge-lig vil borgerne det bedste, har vi jo forskellige prioriteringer og somme tider også forskellige interessegrupper, som vi vil tilgodese.

Besparelserne
I følge Ib Terp var det nødvendigt at se budgettet i rette sammenhæng:
– Det har været nødvendigt at finde nogle besparelser, fordi kommunernes økonomi er blevet begrænset som følge af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Men det er lykkedes både at sikre kernevelfærden og sikre en fornuftig økonomi. Der er selvfølgelig områder, vi gerne havde styrket, og vi havde selvfølgelig gerne sænket skatter og afgifter mere end den beskedne sænkning af dækningsafgiften, som det bliver til.

Ældremilliarden
Der særlig en ting, der glædede Ib Terp ved det nye budget:
– Jeg vil ikke udbrede mig om enkeltheder i budgettet. Kun lige nævne, at de aktivi-teter, som vi har igangsat for vores andel af ældremilliarden, fortsætter ubeskåret, selv om pengene ikke længere er øremærkede fra regeringens og Folketingets side. Det passer vist alle partier særdeles godt.

 

Sagt om budgettet: Socialistisk Folkeparti
Vagn Kjær Hansen sagde i forbindelse med budgettet:
– Jeg er glad for, at vi har fundet ekstra penge til skolerne. Lidt ekstra til driften, anlægspenge til toiletterne og ikke mindst penge til at Brøndby Strand Skole kan gøre lidt mere ved læsningen.Vi har finansieret vores andel af ældremilliarden med kommunale penge, så de ekstra initiativer kan fortsætte.

Beskæftigelsen
Desuden glædede Vagn Kjær Hansen sig over fokus på beskæftigelsen:
– I alt har vi afsat to millioner kr. ekstra til beskæftigelsesområdet. Når vores arbejdsløshed i Brøndby desværre er højere end gennemsnittet, støtter SF, at vi kan gøre en ekstra indsats for dem, som har mistet deres job. Vi har ikke behøvet at spare på velfærden i år, selv om regeringen har brudt deres løfte i valgkampen og truer kommunerne med minusvækst. Det kan måske ramme Brøndby næste år. Men vores anlægsinvesteringer har vi måttet beskære allerede nu.

Investeringerne
Vi har fundet penge til cykelstier på Brøndbyøster Torv. Andre investeringer er til gengæld udskudt. Det gælder for eksempel badehuset til vinterbaderne i Bifrost, som først står på budgettet i 2017/18.

 

Sagt om budgettet: Enhedslisten
I modsætning til de øvre partier, var Enhedslisten ikke begejstret for det fælles budget. Fr eksempel sagde Steen Andersen:
– Personalet i Brøndbys institutioner, skoler, plejehjem mv løber stærkt og i alt for mange tilfælde alt for stærkt. Brøndby er et multikulturelt og klassedelt samfund, hvor middelklassen, som jeg selv er en del af, klarer sig fint, og på den måde er det vedtagne budget tilfredsstillende. Men en nyligt udgivet ungerapport påviser, at 35 % af Brøndbys ungdom er uden uddannelse og arbejde fem år efter, at de har forladt 9. klasse. Denne rapport gav anledning til, på Enhedslistens opfordring, at Beskæftigelsesudvalget afholdt en temadag i samarbejde med Børneudvalget.

Alternativer
I det hele taget mener Steen Andersen, at der skal tænkes i nye baner:
– Vi ligger som nr 96 på det socioøkonomiske landkort, kun overgået af Ishøj og Lolland – og det fortæller jo historien om at der skal noget ganske særligt til, rent politisk for at knække de kurver som kronisk peger nedad, flere fattige, flere arbejdsløse, flere syge, jeg kunne blive ved – pointen er at konsensus vedligeholder bare den nedadgående kurve, og i mellemtiden er der store bevægelser fra folkeskolen mod de private skoler, og udgiften til privatskoleeleverne skal tilsvarende hentes som besparelser på skolebudgettet.
Enhedslisten ønsker en gennemgribende analyse af de her forhold og også en politisk diskussion om hvorvidt vi ønsker at hæve ambitionsniveauet i forhold til dogmet om at uddannelse er for alle og at alle har lige muligheder.

 

Sagt om budgettet: Dansk Folkeparti
Allan Runager, politisk ordfører for Dansk Folkeparti, sagde i forbindelse med budgettet:
– Dansk Folkeparti vil indledningsvis gerne rose forligsparterne for en god og positiv forhandlingsvilje, hvor alle parter fik beskedne indrømmelser på deres mærkesager.

Skolerne
Særligt glædede Allan Runager sig over pengene til skolerne:
– På baggrund af den årlige elevtilfredshedsundersøgelse på Brøndby skolerne, tager DF gerne ansvaret for de 700.000 kr., som nu bliver fordelt imellem skolerne, primært til renovering af elevtoiletterne. I tillæg til budgetforliget er der herefter lagt op til, at de enkelte skolebestyrelser efter ønske og egen financering, kan oprette egentlige bespisningsordninger i skolekantinerne

Dækningsbidraget
Desuden glædede Allan Runager sig over, at dækningsafgiften sænkes:
– Dansk Folkeparti påtager sig endvidere ansvaret for at dækningsbidraget for erhvervsejendomme nedsættes fra 9,8 promille til 9,7 promille, som et beskedent signal til erhvervslivet om at slå sig ned i Brøndby Kommune og dermed få flere arbejdspladser til kommunens borgere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top