fbpx
En uge på plejehjemmet
Der kom 1, der kom 2, der kom ……… ,nej så kom der heller ikke flere. Det jeg taler om, er dårlige nyheder, der kom i forrige uge til min mor, der bor på plejehjem i Vallensbæk. Først en skrivelse fra DAB, der administrerer Vallensbæk Kommunale Boliger, Højstruphave, hvor min mor bor. Selskabet varslede en […]

Der kom 1, der kom 2, der kom ……… ,nej så kom der heller ikke flere.
Det jeg taler om, er dårlige nyheder, der kom i forrige uge til min mor, der bor på plejehjem i Vallensbæk.
Først en skrivelse fra DAB, der administrerer Vallensbæk Kommunale Boliger, Højstruphave, hvor min mor bor.
Selskabet varslede en stigning i den månedlige husleje på 422,00 kr., dvs. en stigning på 5.064 kr. om året.
Skriver fem tusinde og seksti fire kroner.
Mange penge for en enlig pensionist.
Men hvad gør politikerne ikke for at holde skatteprocenten i ro, for det store flertal.
Dernæst kom der et omfattende materiale fra Vallensbæk Kommune, der bl.a. oplyste, at Kommunen har besluttet, at anvende dosispakket medicin, som den foretrukne metode til at dosere medicin.
Endvidere, at levering af dosispakket medicin sker hver anden uge, hvilket i nogle tilfælde kan være oftere end man er vant til og derfor betyder ekstra udgifter til levering.
Beboeren har fortsat mulighed for selv at hente medicinen.
Beboere kan ansøge kommunen om refusion af de ekstra leveringsudgifter, vedlagt dokumentation.
Med levering hver anden uge bliver det således til et krav om dokumentation af 26 leverancer pr. år.
Men hvem tror, at en beboer på plejehjem kan overskue og har overskud til at lave en ansøgning om tilskud og at fremskaffe og holde rede på den fornødne dokumentation. Jeg gør i hvert et fald ikke.
Ordningen medfører også et stort ekstraarbejde på Rådhuset til behandling af ansøgninger, modtagelse, registrering, vurdering, kontrol, udbetaling mv. Løsningen forekommer på ingen måde rimelig og gennemtænkt.
Så derfor, lad Kommunen afholde merudgiften til levering af medicin og dermed spare sine udgifter til behandling af ansøgninger.
Det var så den uge på plejehjemmet. Og kom så ikke og sig at det er kedeligt.

 

Svar
Af Anette Eriksen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

DAB, der administrerer boligerne i Højstruphave har varslet en huslejestigning i 2016. Dette er gjort ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter og for at sikre driften af Højstruphave.
Huslejen i Højstruphave ligger dog stadig på niveau med lignende boliger i andre kommuner. Der er tale om en huslejestigning før boligstøtte, hvilket betyder at de beboere, som modtager boligstøtte får dækket op til 75 % af udgiften.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. maj 2015 at indføre dosispakket medicin i hjemmesygeplejen. Det betyder, at apoteket maskinelt pakker medicinen, som udleveres til borgeren hver 14. dag. Dosispakket medicin fra apoteket er indført i mange af landets kommuner, hvor erfaringerne generelt er særdeles positive både for borgere og for medarbejdere.
Udvalget har truffet beslutningen for at øge sikkerheden for de borgere, som modtager medicinen, da der er mindre risiko for fejl ved maskinel pakning. Det giver også mere frihed til borgerne, da de ikke længere vil være afhængige af besøg fra hjemmesygeplejen.
Langt de fleste borgere får løbende ændret i deres medicin, hvilket i dag med levering hver tredje uge betyder, at en del medicin bliver kasseret. Ved dosispakning undgås spild, da man præcis får den mængde medicin, der er behov for. Derfor vil udgiften til medicin typisk også blive lavere, når man får dosispakket medicin leveret hver anden uge.
Der vil dog være en lille gruppe af borgere, for hvem den nye ordning vil blive lidt dyrere – typisk ca. 30 kr. om måneden. Derfor besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at disse borgere på samme vis som med andre merudgifter kan få merudgiften refunderet af kommunen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top