fbpx
Det har været en turbulent periode
IMG_4399.jpg
I følge formanden for den lokale lærerforening har det været en turbulent periode for Glostrup Skole. Men hun håber på bedre tider for alle parter. Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. I sidste uge gav tre tidligere lærere og Glostrup Skoles leder hver deres version af forholdene på skolen. Formanden for den lokale lærerforening erkender, det har været en turbulent periode

Det for alle parter været tydeligt, at der igennem længere tid har været nogle problemer på Glostrup Skole. Ikke mindst på Vestervang. Men det har også været tydligt, at de involverede parter ikke har haft den samme opfattelse af, hvad problemet er. Det blev med stor tydelighed understreget i sidste uges udgave af Folkebladet. Her fortalte tre tidligere lærere på Vestervang i et interview nemlig om deres oplevelse af hverdagen på Vestervang. En hverdag, som ifølge de tre lærere i sidste ende var præget dårlig struktur og en ledelse, der ikke lyttede til dem.
I samme interview fortalte Glostrup Skoles leder, Henrik Reumert, om en hverdag, som ifølge ham var præget af, at mange bolde skulle jungleres samtidig, ligesom mange tiltag og reformer skulle implementeres samtidig.
Midt i alt dette har Lene Jensen, formand for Glostrup Lærerforening, stået. Naturligvis som repræsentant for lærernes fagforening, men samtidig med en interesse og kærlighed til skolen i Glostrup, der ikke lader sig begrænse at snævre faglige hensyn. Skal hun på denne baggrund forsøge at sætte ord på situationen i Glostrup Skole, er hendes svar da også bredtfavnende:
– Der er ingen tvivl om, at det har været en turbulent periode for Glostrup Skole. Ingen tvivl om det. På den anden side må jeg også tilføje, at jeg ingen interesse har i at tale Glostrup Skole ned. Det har jeg sagt igennem hele processen. Vi har mange dygtige lærere og børnehaveklasseledere, som leverer en rigtig god undervisning med gode faglige resultater i et trygt undervisningsmiljø, hvad elevernes trivselsmåling også viste lige før sommerferien.

Det vendte
Som Fællestillidsrepræsentant for lærerne i Glostrup har Lene Jensen naturligvis været i tæt kontakt med de usædvanlig mange lærere, der har sagt deres stilling op i Glostrup. Men hun har samtidig haft en god dialog med Glostrup Skoles ledelse. Derfor kan hun udemærket genkende den meget forskellige opfattelse af problemstillingerne, Folkebladet kunne fortælle om i sidste uges interview.
Når Lene Jensen på denne baggrund ser tilbage på de seneste år, er der ifølge hende særlig en episode, som blev starten for den anspændte stemning på Glostrup Skole og som samtidig viser, at forståelsen af problemerne har været vidt forskellig:
– Det hele begyndte i forbindelse med fremlæggelsen af den såkaldte Vestervangs analyse. Selve fremlæggelsen af denne gik godt, og problemstillingerne blev taget alvorligt. Der kom en lang række forslag til, hvad man kunne gøre ved de problemstillinger, som blev rejst, og det opfattede jeg som meget positivt. Men det vendte umiddelbart efter. For det, der var en række forslag, blev vendt til at være ting, der alle skulle gennemføres i løbet af kort tid. Det gav en del uro.

For mange ting samtidig
Glostrup Skole blev dannet i 2011, og Lene Jensen mener, det er vigtigt at huske på historien, når nu konflikten igen bliver tydelig:
– Der har været nogle strukturelle problemer, som har betydning i forhold til situationen. Fra starten har den centrale ledelse haft stærke vilkår, hvorimod den lokale ledelses råderum har været meget begrænset. Det har ført til mange frustrationer.
Ikke mindst i forhold til Vestervang, hvor de tre lærere, Folkebladet talte med i sidste uge, har haft deres daglige gang:
– På Vestervang har man haft et rigtig godt kollegialt fællesskab, hvor man har bakket hinanden op, og hvor der også tidligere har været et godt forhold til ledelsen. Når der så kommer en ny ledelse, der i højere grad spiller efter reglerne, så har det skabt nogle frustrationer. Ikke mindst når den øverste ledelse har befundet sig et andet sted.
Tag ansvar
Lene Jensen mener imidlertid også, de lokale politikere i Glostrup har en stor andel i de problemer, der er på Glostrup Skole. De har ifølge Lene Jensen nemlig ikke tonet rent flag:
– Lærerne på Vestervang har været frustreret over, at der ikke har været den nødvendige politiske opbakning. For eksempel valgte politikerne ikke at lægge den ene af to ekstra børnehaveklasser på Vestervang, men på andre skoler og samtidig sagde man, at det var i orden, at forældrene valgte at sende deres børn i andre skoler end Vestervang. Det skabte frustration og hænger ikke sammen med den politiske beslutning om at fordele elever med sproglige vanskeligheder ligeligt på alle skolerne.

Lys lue
De tre lærere, Folkebladet talte med i sidste uge, beskrev et møde, hvor der ifølge dem var en meget ubehagelig stemning, og hvor de følte, at der blev talt ned til dem. Den episode husker Lene Jensen også godt:
– Umiddelbart efter det møde havde vi medlemsweekend, og der var mange der var frustreret og som havde brug for at fortælle om deres oplevelser. Det var en meget tankevækkende situation.

Det kan lykkes
Problemerne til trods er Lene Jensen på visse punkter optimistisk, når hun ser på fremtiden for Glostrup Skole:
– Der har været mange ting på én gang, også for mange ting. Men nu har den lokale ledelse fået et større råderum, og det er godt.
Og så håber Lene Jensen, at når Glostrup engang får en ny leder, at vedkommende har fokus på nogle bestemte ting:
– Den nye leder skal have lyst til Glostrup Skole og have lyst til at blive her. Der har nemlig været alt for stor udskiftning på for kort tid. Det kræver tid at komme ind i det hele.
Og så skal samarbejdet med lærerne i centrum, mener Lene Jensen:
– Lærerne skal have ro til at implementere folkeskolereformen i et fornuftigt tempo, så både elever og lærere får et medejerskab til de ting, der foregår.
– Den fælles forståelse, som vi arbejde med hele foråret, og som blev meldt ud lige før sommerferien, bør være en trædesten på vejen til at få et bedre arbejdsmiljø, selvom en arbejdstidsaftale med større råderum til lærerne ville være bedre, og så skal der være plads til lokale hensyn på de enkelte afdelinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top