fbpx
Glostrup undersøger forhold for specielle børn
Glostrup Skole skal undersøge, hvordan inklusionen virker på både de inkluderede elever og de øvrige elever

GLOSTRUP. Det er dyrt at sende børn på specialskole eller i specialklasse. Derfor skal alle landets skoler blive bedre til at inkludere elever med specielle behov i den normale skole. Men hvordan virker inklusion i Glostrup Skole? Det spørgsmål ønsker formanden for Børne- og Skoleudvalget i Glostrup, Ina-Maria Nielsen (V), at blive klogere på. Derfor vil elever på Glostrup Skole i løbet af efteråret blive spurgt om deres oplevelse af, hvordan inklusion fungerer.
-Jeg mener, der er behov for at se på både den direkte og den indirekte virkning af inklusion i vores skole. Derfor betyder det meget, at vi i Børne-og Skoleudvalget er blevet enige om at iværksætte en kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af inklusion på Glostrup Skole, siger Ina-Maria Nielsen.
Formålet med undersøgelsen er at få viden om, hvordan kommunens inklusionsstrategi får liv i praksis. Hvilken betydning har inklusion fagligt og socialt for både de inkluderede elever og klassens øvrige elever? Undersøgelsen vil også sætte fokus på forældrenes og de fagprofessionelles roller og betydning. Hvad virker, og hvad skal udbredes og udbedres fremadrettet?

Spørge berørte
For at komme hele vejen rundt om faktorer, der har betydning for effekten af inklusion gennemføres interview og fokusgruppeinterview med flere forskellige grupper. Det bliver et antal elever inkluderet i almenklasse med særlig støtte, et mindre antal klassekammerater til den inkluderede elev, forældrene til den inkluderede elev, en mindre gruppe forældre til den inkluderede elevs klassekammerater, klasseteamet omkring den inkluderede elev samt skolens ledelse.
-Jeg er meget spændt på, hvad der kommer frem i interviewene, og hvilket billede der tegner sig i undersøgelsen, fortæller Ina-Maria Nielsen.
Resultaterne af undersøgelsen vil ligge klar i starten af det nye år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top